Dorpshart op z’n ‘heetst’

Klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Vandaag viel een aankondiging van de totstandkoming van de initiatiefgroep ‘Hart voor Stompetoren’ in de bus. De dorpsraad wordt genoemd op punt vijf en dan willen we toch graag wat toevoegen aan de wat verwarrende tekst.

De dorpsraad zet zich al vele jaren in om de wensen van de bewoners omtrent het Dorpshart te honoreren. Het is nog altijd gelukt om dorpsfuncties zoals onder andere een supermarkt, plein en brede school in de vernieuwingsplannen te krijgen.

Onlangs is er een inloopavond in het Schermer Wapen geweest om de bewoners inzicht te geven in het bestemmingsplan. Op dat zelfde moment werd een oproep gedaan om een dorpsvergadering te houden over dat zelfde bestemmingsplan. De inloopavond was bij uitstek het juiste moment om met de gemeente van gedachten te wisselen en hebben de bewoners dan ook aangemoedigd de inloopavond te bezoeken.

We hopen nog steeds dat de gemeente zorg zal dragen voor de wensen van de bewoners; een supermarkt, plein, brede school, plek voor de jeugd. Hoe vaak moeten onze kinderen nog met de winterjas aan in de klas zitten? Hoe vaak moeten de ouderen een beroep doen op buren voor hun dagelijkse boodschappen? Waar loop je naar toe als je met de kinderwagen aan het wandelen bent?

We weten dat er achter de schermen op het gemeentehuis veel werk verzet is. Naar verluid heeft de projectgroep de hele zomer doorgewerkt dus weten we hoeveel tijd er mee gemoeid is.

Na de fusie kan het twee kanten opgaan; of we komen onderaan de spoedlijst te staan of de nieuwe gemeente weet ons te paaien met een nieuw Dorpshart. Wie zal het zeggen? Gemeente Alkmaar moet al een paar jaar op rij bezuinigen dus denken wij dat onze problemen geen prioriteit hebben.

Dinsdag is het zover en beslist de raad over het bestemmingsplan. Wij zijn er in ieder geval bij.

Glasvezel, waarom?

logo-breedbandalkmaarbuitenAfgelopen week heeft iedereen een envelop in de bus gekregen van “Breedband Alkmaar-Buiten”. Een initiatief van een groep inwoners uit de omgeving die het essentieel vinden dat er een dergelijke nutsvoorziening beschikbaar is voor burgers en bedrijven. Inmiddels zijn er twee inloopavonden geweest in Stompetoren en in Oterleek. Het idee is duidelijk maar het is alleen haalbaar als 50% van de huishoudens mee doet.

Nu is het met internet in Stompetoren wel aardig gesteld en hebben de meeste mensen een kabelabonnement met internet, televisie en telefonie. Waarom zou u overstappen op glasvezel?
We hebben immers internet en het is snel genoeg. In de kernen misschien wel maar daarbuiten op de landerijen is het slecht gesteld. Glasvezel is een stuk sneller en u heeft uw eigen verbinding; geen vertragingen omdat u misschien aan het einde van de lijn zit.

Daarbij komt het dat de abonnementen een stuk goedkoper zijn dan die van kabel. Een eigen netwerk zo wordt het omschreven. Alle abonnees komen in een coöperatie en u wordt deels eigenaar van het netwerk.

De dorpsraad ziet het nut van een dergelijk netwerk; het dataverbruik wordt immers met de jaar groter. Kinderen moeten ’s morgens op internet controleren of hun lessen niet uitgevallen zijn en nog een paar jaar en zelfs onze koelkast is verbonden met internet. We willen hier geen verkooppraatje houden maar hopen dat dit initiatief kans van slagen heeft.

Op onderstaande website kunt u alle informatie vinden en ziet u een uitgebreid overzicht van de abonnementsvormen.

http://www.breedbandalkmaarbuiten.nl/

 

Stichting Familie Slootenfonds

Wie worden er in 2014 “Vrijwilliger van het Jaar” in de gemeente Schermer?

Het wordt weer tijd voor de toekenning van de onderscheidingen van het Slootenfonds. Het Slootenfonds komt voort uit de erfenis van Klaas en Geertje Slooten, de voormalige uitbaters van café De Vriendschap in Driehuizen. Bij testament hebben zij hun hele vermogen nagelaten aan de gemeenschap van de Schermer. Het was de wens van Geertje Slooten-Schreuder, dat een deel van die nalatenschap zou worden aangewend om personen en instellingen te ondersteunen, die een vrijwillige bijdrage leveren aan de samenleving in de Schermer. Met steun van de gemeente kan het Slootenfonds elk jaar de vele vrijwilligers uit de Schermer een hart onder de riem steken.

Ook deze keer wordt er in de Schermer per dorp een “vrijwilliger van het jaar” verkozen . Het gaat hierbij om vrijwilligers die al vele jaren voorbeeldig vrijwilligerswerk uitvoeren of recent gestopt zijn met dit vrijwilligerswerk.

Naast de vrijwilliger per dorp, wordt ook één vereniging uit de Schermer onderscheiden.Deze vereniging ontvangt uit het Slootenfonds een bedrag van EUR 500,= voor hun clubkas.

Het bestuur van de Stichting Familie Slootenfonds bestaat uit een vertegenwoordiging uit alle dorpsraden in de gemeente Schermer. Door deze samenstelling van het bestuur, heeft het Slootenfonds een brede vertegenwoordiging onder alle inwoners van de gemeente. Dit bestuur stelt uiteindelijk vast welke vrijwilligers en welke vereniging de onderscheidingen ontvangen.

Wilt u een vrijwilliger uit uw dorp of een vereniging uit de Schermer aanmelden voor de vrijwilligersprijs van dit jaar? Tot uiterlijk 26 oktober kunt u dat doorgeven aan een bestuurslid van uw dorpsraad. Worden er meerdere vrijwilligers in een dorp aangemeld, dan beslist de dorpsraad. Er kan dan ook een nominatie worden doorgeschoven naar volgend jaar.

De bekendmaking wie er dit jaar worden onderscheiden, zal plaatsvinden op vrijdag 21 november vanaf 20:00 uur in Café ‘De Vriendschap’ in Driehuizen. De oorkondes worden uitgereikt door de Burgemeester van Schermer, de heer Floris Vletter. Iedere inwoner van de Schermer is van harte welkom om deze gezellige avond bij te wonen.

De fusie van de gemeente Schermer met Graft-de Rijp en Alkmaar zal geen invloed hebben op het Slootenfonds. Ook volgend jaar zal er uit elk van de zes dorpen van de huidige gemeente Schermer een vrijwilliger worden onderscheiden en zal er één vereniging een donatie van € 500,= ontvangen.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen aan uw dorpsraad of via de website van de Gemeente.

Commissie over Dorpshart Stompetoren verplaatst

raadszaalDe vergadering van de opiniërende raadscommissie van 21 oktober is verplaatst naar donderdag 30 oktober om 19.30 uur in gemeentehuis Wittenburg in Stompetoren. Op de agenda staan het bestemmingsplan Dorpshart Stompetoren, besteding Plasterkgelden en krediet brede school Stompetoren. Personen die van plan zijn deze avond in te spreken kunnen dat vooraf melden via .

 

Contributie 2014


Normaliter incasseren we uw bijdrage in het voorjaar echter met de overgang naar SEPA, het nieuwe Europese betaalsysteem, is dat vertraagd. Onze administratie moest hier en daar aangepast worden maar is nu gereed. Een dezer dagen kunt u de jaarlijkse afschrijving verwachten.

Mocht u hierover vragen hebben of heeft u een wijziging in uw bankrekeningnummer of adresgegevens laat het ons alstublieft weten. U kunt uw bericht sturen naar