Inloopavond N243 goed bezocht

inloopavondMaandag 9 november vond in Het Schermer Wapen de inloopavond plaats waar het met de bewoners tot stand gekomen schetsontwerp N243 te bespreken.

Na een algemene presentatie van projectleider Stef Bakker kon er aan diverse tafels met de ontwerpers gesproken worden over de tekeningen en sfeerimpressies. Grote meerderheid omarmd het plan dat in 2018 van start moet gaan.

De besluitvorming moet in 2016 plaatsvinden dus mocht u nog op of aanmerkingen hebben dan kunt u dat bij de Provincie kenbaar maken ().
Op de website van de Provincie kunt u alle verslagen en publicaties vinden. Binnenkort zal ook een verslag van de inloopavond gepubliceerd worden.

Herinrichting N243 nagenoeg rond

Ons laatste bericht over de N243 stamt uit maart van dit jaar maar de Provincie heeft niet stil gezeten. Deze week heeft de dorpsraad gesproken met Stef Bakker, projectleider N243 over de stand van zaken.

Luisteren naar bewoners
Deze “ronde” van herinrichting is veel opener dan voorgaande en bewoners hebben dit maal diverse keren hun ideeën kunnen delen; er is geluisterd naar omwonenden. Stef Bakker legt uit dat er vanuit het perspectief van de bewoners is uitgegaan en vanuit die positie is de weg opgebouwd richting het water. Voorheen was dat anders om. Een extra investering in de fundering tezamen met geleiderail moet de waterkant veiliger maken. Het belangrijkste punt van de bewoners was het handhaven van de huidige inritten en de provincie gaat daarin mee. Alleen de wijze van verharding wordt aangepast. Met de grastegels naast de inritten blijft de breedte gewaarborgd en blijft daardoor toegankelijk voor landbouwvoertuigen. Het is de bedoeling om de weg een meer natuurlijke uitstraling te geven.

Komgrens
Al vele jaren proberen we de komgrens op te rekken en dat is eindelijk gelukt. Ook visueel gaat er wat veranderen; een afwijkende verhardingskleur, talud markering (geen verhoging) en poortconstructie met groen haag moet de weggebruiker duidelijk maken dat er in de bebouwde kom wordt gereden.

Rotonde
De rotonde is iets verplaatst waardoor er net wat meer afstand is ontstaan tussen hoekwoning en fietspad. De rotonde van Stompetoren is de enige op de Noordervaart die binnen de bebouwde kom ligt. Van de standaard voorrangsregels is weloverwogen afgestapt om de lijn met andere rotondes voort te zetten. Voetgangers en fietsers hebben dus geen voorrang. Verder komen er nog rotondes bij de Zuidervaart, Rustenburgerweg en Molendijk.

Bushaltes
Het was onvermijdelijk maar er verdwijnen een viertal bushaltes over het Schermer tracé. Het is gebleken dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. De veelgebruikte haltes zoals in Stompetoren zullen gewoon gehandhaafd blijven.

Conclusie
Zowel de weg, fietspad als middenberm wordt breder. Het fietspad krijg er zelfs een meter bij. We zijn positief en denken dat het veel draagvlak zal hebben. Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen en wilt u met eigen ogen de tekeningen aanschouwen, kom dan 9 november naar de inloopavond die de Provincie in Het Schermer Wapen gaat houden. Een officiële uitnodiging zal nog door de Provincie gepubliceerd worden.

Op de website van de Provincie kunt u het schetsontwerp en diverse verslagen raadplegen.
(Link naar website N243)

Planning
Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden in 2018.

rotonde_stompetoren(Rotonde Oterlekerweg / Noordervaart; klik voor vergroting)

Participatieavond in november

Onlangs stond de dorpsraad in het Noordhollands Dagblad (link naar artikel) over de ontwikkelingen omtrent het dorpshart. Ons voornaamste frustratie is de slechte communicatie en het feit dat ons dorpsplein aan het krimpen is. De nieuwe school en verbouwing bij SSV mag geen vertraging krijgen. De ontwikkeling buitenruimte kan beter.

Een gesprek met de projectleider geeft ons de informatie dat de tekeningen van juni nog niet definitief zijn. De huidige stand van zaken is dat er zonder mededelen aan de plannen geschaafd wordt. Uiteraard is er draagvlak in het dorp maar dan moeten de spelregels niet telkens veranderen. Waar zijn de resultaten van alle klankbordgroepen en ateliersessies met bewoners?

Projectleider geeft aan dat in oktober een herstelplan geschreven gaat worden en dat er in november een participatieavond belegd wordt. We hopen daar een antwoord te krijgen op onze vragen.

De dorpsraad is door diverse politieke partijen benaderd om de stand van zaken vanuit het dorp te geven. Dat heeft zelfs geleid tot vragen in de raad (zie filmfragment).

Uiteraard houden we u op de hoogte.

[youtube width=”600″ height=”400″]https://youtu.be/a_K8BLNybkA[/youtube]

 

Start Regiegroep Graft-De Rijp en Schermer

 Net gestart: de regiegroep Graft-De Rijp en regiegroep Schermer
Net gestart: de regiegroep Graft-De Rijp en regiegroep Schermer

Gemeente Alkmaar hecht veel waarde aan wat er leeft onder haar inwoners. Elk dorp, elke wijk en elke buurt is anders en heeft specifieke wensen om het dagelijks leven leuker te maken. Inwoners kunnen daarvoor een bewonersinitiatief aandragen, die door de eigen regiegroep wordt beoordeeld. Hiervoor beschikt elke regiegroep over een eigen budget.

 
Een Regiegroep is een vertegenwoordiging van bewoners uit een dorp of wijk, die een Bewonersinitiatief (subsidieaanvraag) beoordeelt. Elk dorp heeft een vertegenwoordiger die zitting heeft in de regiegroep. Een Bewonersinitiatief is een aanvraag door en voor bewoners.

Goed idee?
Heeft u een goed idee voor uw wijk? Wilt u graag speeltoestellen opknappen of toch liever een picknicktafel om gezellig aan te eten? Fleurige plantjes in elke straat of maakt u samen met andere bewoners uit de buurt een mooi kunstwerk? Wellicht heeft u nog een ander idee voor uw wijk. Laat het ons weten, want een goed idee verdient uitvoering. De gemeente Alkmaar beloont buurtinitiatieven die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en/of de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners versterken.

Voorwaarden
Als u een idee voor uw straat heeft, bespreek dat dan eerst met uw buren. Het bewonersinitiatief mag geen privébelang dienen, niet in strijd zijn met de wet en/of bestaand beleid en voor eten en drinken krijgt u geen bijdrage. Wel kunt u zoeken naar aanvullende financiering voor het initiatief, bijvoorbeeld via sponsoring, eigen bijdrage of crowd funding. Bij activiteiten in de openbare buitenruimte is wel een evenementenvergunning nodig. Een aanvraag voor een bewonersinitiatief kunt u het hele jaar door indienen. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag, die door de regiegroep wordt beoordeeld.

Toch geld voor bewonersinitiatieven

LOGO-ALKMAAR1[1]De gemeente Alkmaar heeft al een aantal jaren regiegroepen bestaande uit een bestuur van diverse verenigingen of wijkraden en die ontvangen een jaarlijks budget bestemd voor bewonersinitiatieven. Na de fusie zijn ook Schermer en Graft-De Rijp een “wijk” van Alkmaar geworden en hebben we sinds kort beiden ook een regiegroep. Regiegroep Schermer bestaat uit hetzelfde bestuur als het Slootenfonds waar de voorzitters van de dorpsraden zitting in hebben.

Afgelopen maandag heeft de dorpsraad – in functie van voorzitter van de regiegroep – een eerste vergadering gehad met wethouder Kloos en alle andere voorzitters van de Alkmaarse regiegroepen. Uiteraard werd er over geld gesproken.

Als eerder dit jaar bleek dat de pot geld voor Schermer en Graft-De Rijp dit jaar niet ingecalculeerd was en we zouden pas in 2016 van start kunnen gaan. Tijdens de vergadering hebben we het voor elkaar gekregen toch met geld naar huis te gaan. De begroting wordt aangepast en voor dit jaar is er toch geld beschikbaar gekomen voor beide nieuwkomers en kunnen we ook dit jaar nog de initiatieven financieel tegemoet komen.

Voor een ieder die graag meer wil weten over bewonersinitiatieven; klik op de onderstaande link naar de website van Alkmaar waar u ook een verzoek kunt indienen. De tweede link is een document met informatie dat is uitgegeven door de gemeente Alkmaar.

http://www.alkmaar.nl/4/Alkmaarse-wijken-en-dorpen.html

Bewonersinitiatieven – Heeft u een goed idee voor uw wijk?