Informatieavond veiligheid

Naar aanleiding van de onlangs gepleegde woninginbraken wordt woensdag 9 oktober aanstaande een informatieavond gehouden.
Onder meer verteld de politie hoe het proces verloopt van melding tot opvolging. Alle informatie staat in de bijlage. Deze uitnodiging wordt een dezer dagen ook huis-aan-huis verspreid.

Bent u slachtoffer van een woninginbraak of is het totaal langs u heen gegaan en weet u van niets; kom meepraten.


De vier Stompevlaktes

Stompetoren kent momenteel vier vlaktes waar gewerkt wordt, waarvoor een project loopt of waarover een opdracht uit staat bij de gemeente of een combinatie van dit alles.

Het Schermer Wapen is helemaal uit beeld verdwenen en we moeten het verder doen met mooie oude kiekjes. De grond is gesaneerd en de laatste hand is gelegd aan de tekeningen van de supermarkt en bovenliggende woningen. Momenteel wordt hard gewerkt aan een aanbesteding. Alles moet berekend en besteld worden. De verwachting is dat pas in april/mei 2020 de eerste paal de grond in gaat.

De groenstroken rondom de rotonde – zogeheten oksels – zijn flink aan het overwoekeren. Voor de groenstrook bestaat al een aantal jaren de intentie om een Fitnesstuin te realiseren. Daarvoor heeft een initiatiefgroep subsidie bij elkaar weten te rapen. Omwonenden kijken positief tegen het idee van een Fitnesstuin en vinden dat er niet zo maar van alles gedumpt kan worden. Gemeente heeft aangegeven dat het binnenkort geëgaliseerd en ingezaaid gaat worden. Het zal twee keer per jaar gemaaid worden. Vind u dat genoeg?

Met een in verval geraakt Smikkel paleis, glasdepot en asfaltlaag verdient de derde vlakte geen schoonheidsprijs. Het ligt allemaal wat gevoelig. Met de overgang naar de gemeente Alkmaar is ook het beleid omtrent grote voertuigen gefuseerd. Een aanwijzingsbesluit voor de Melkweg is lang geleden gemaakt maar wordt niet nageleefd.

De laatste vlakte is het braakliggend stuk schoolplein. Helaas geen foto van spelende kinderen maar wellicht is dat binnenkort anders. De dorpsraad heeft nog steeds de beschikking over ARHI-gelden ter waarde van EUR 97.000,- maar moet wel een keer besteed gaan worden.

Dodenherdenking 2019

Evenbeelden van de gesneuvelde vliegeniers

4 mei was er weer een mooie herdenkingsplechtigheid bij het monument met in de kerk toespraken van wethouder Elly Konijn-Vermaas en Anja Schouten (politiechef eenheid Noord-Holland en voormalig gemeentesecretaris van Gemeente Schermer) over vrede en veiligheid.

Tussendoor de volksliederen van Australië en Engeland ter ere van de gesneuvelde vliegeniers. Dit jaar zes evenbeelden, volledig op eigen initiatief van de jongeren, in de kleding uit die tijd om aan te geven hoe jong de strijders waren. Zag er gaaf uit jongens!

Vier jeugdleden van het HB Inspirationskoor hebben twee mooie en emotionele liedjes gezongen en tot slot een voordracht van een prachtig gedicht van mevrouw Appel.

Vandaag vieren we de bevrijding en even voor elfen kwam net als voorgaande jaren het bevrijdingsvuur aan in Stompetoren. Met muzikale ondersteuning onder leiding van Cees Appel werd de loper met het vuur binnen gehaald. Onder toeziend oog van burgemeester Bruinooge werd het vuur overgedragen aan Stompetoren.

Kortom weer een geslaagde 4 en 5 mei.

Maak kennis met wethouder Van Zon op jaarvergadering

Wethouder Marcel van Zon

Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren op maandag 11 maart in het café van Het Schermer Wapen, vanaf 20.00 uur.

Naast het doorlopen van onderstaande agenda, waarvoor we denken 45 minuten nodig te hebben, zal Wethouder van Zon kennis komen maken met de inwoners van Stompetoren. Wat is zijn visie op de leefbaarheid van ons dorp? Hoe kijkt hij aan tegen de ontwikkeling van Stompetoren West? En waar komt onze voetbalkooi?

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, is het college gewijzigd. Een aantal wethouders zijn gebleven, maar er zijn ook nieuwe wethouders. Wethouder Van Zon heeft het buitengebied in zijn portefeuille en dit is de gelegenheid om kennis met hem te maken.

KOMT ALLEN!