Jaarvergadering ook dit jaar weer met inschrijving

Beste leden van de Dorpsraad Stompetoren,

Op maandag 27 september 2021 organiseren wij onze jaarvergadering vanaf 20.00 uur in de Grand Café de Stompe Hoeve. Onderaan dit bericht vinden jullie de uitnodiging met agenda voor deze vergadering, evenals de notulen van de vorige jaarvergadering.

Naast onze reguliere agenda, hebben we deze avond onze nieuwe burgemeester, Anja Schouten, bereid gevonden om kennis te komen maken met de inwoners van Stompetoren. Daarnaast zal ook nieuwe gebiedsregisseur vanuit de gemeente, Ilse Kooter, aanwezig zijn om kennis te maken met Stompetoren en direct te horen welke zaken zoal leven in het dorp.

Vanwege de nog immer geldende corona-maatregelen, kunnen wij maximaal 70 personen kwijt en om die reden is de bijeenkomst besloten voor leden van de Dorpsraad (maximaal 1 persoon per huishouden). Om de vergadering bij te wonen dient u zich in te schrijven. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar  onder vermelding van uw naam en adres. Graag zien wij uw inschrijving uiterlijk 20 september tegemoet.

Alvast bedankt en graag tot de 27e!

Uitnodiging jaarvergadering 27 september 2021

Notulen vorige jaarvergadering

Mieke stopt na 14 jaar

Mieke Verhagen stopt na 14 jaar inzet

Bijna 18 jaar geleden kwam ik wonen in Stompetoren en was verbaasd dat er geen centrale ontmoetingsplek was zoals bijvoorbeeld een Dorpshuis, een Dorpsplein of een leuk café.

Vlak daarna werd er een enquête gehouden door de toenmalige Dorpsraad om de behoefte te peilen. Ik besloot mij aan te melden en mijn schouders er onder te zetten want wonen in een dorp betekent voor mij “samen aan de slag” om het vitaal te houden. Inmiddels zijn we 14 jaar verder (wat duurt zoiets lang, brrr) en gaan we het meemaken: de opening van het Dorpshart Stompetoren.

Dat is voor mij het moment om te stoppen als bestuurslid van de Dorpsraad. Ik heb mijn doel bereikt. De hoogste tijd dat nieuwe bewoners, die meestal ook jonger zijn, mijn stokje overnemen.

Er is nog het nodige te wensen toch?
Denk er eens over na en doe mee.

Save the date…

Maandag 27 september 2021 houden we onze jaarvergadering in Grand Café de Stompe Hoeve; aanvang 20:00 uur.

Ook dit jaar is de jaarvergadering alleen toegankelijk voor leden (1 persoon per huishouden) en dient u zich weer vooraf per e-mail aan te melden via

De leden krijgen binnenkort de uitnodiging en agenda per e-mail toegestuurd. Mocht u nog geen gehoor hebben gegeven aan onze eerdere oproep om uw gegevens te actualiseren dan raden we u aan dat alsnog te doen.

We gaan de uitnodiging en agenda niet meer huis-aan-huis verspreiden; we willen u voortaan digitaal informeren.

Lid worden kan altijd en dat kunt u doen door op onze website onder het kopje “Hoe” het aanmeldformulier in te vullen en ons te machtigen. Zet het vast in uw agenda. We rekenen op uw komst!

Beste leden…

Onlangs hebben wij jullie via een brief (in de bus of in de e-mail) laten weten dat wij vanwege de bankkosten zijn overgestapt op een andere bank. Bij een dergelijke wijziging zijn wij verplicht dit bij onze leden te melden. Nu we dit gedaan hebben, zullen wij binnenkort de jaarcontributie incasseren.

Verder was dit voor ons gelijk een goede aanleiding voor een tweetal andere zaken, te weten:

1) Het compleet krijgen van onze ledenlijst, met standaard NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens en e-mailadres. Dit geeft ons de gelegenheid om onze leden makkelijker en gerichter te benaderen;

2) Door omstandigheden hebben we elkaar het afgelopen jaar weinig kunnen spreken. Om toch wat input bij de leden op te halen, leek het ons een goed idee om een mini-enquête te houden, met een paar vragen over communicatie van de Dorpsraad via social media en website.

Door een aantal bezorgde bewoners zijn we aangesproken op deze brief, met de zorg dat het om mogelijk phishing gaat. Dit kunnen wij hopelijk wegnemen. De gevraagde gegevens worden alleen gebruikt door ons, om jullie makkelijker en gerichter te kunnen informeren. Mochten er nog meer leden zijn die om deze reden nog geen reactie hebben gestuurd, hopelijk willen jullie dit dan alsnog doen!

Voor iedereen die wel gereageerd heeft: dank voor jullie reactie en vooral ook dank voor het invullen van de mini-enquête. Zeker op de laatste vraag in de enquête, wat jullie belangrijk vinden aan een Dorpsraad en of jullie nog tips hebben, zijn veel nuttige reacties gekomen. Wij zullen hiermee aan de slag gaan.

Nogmaals dank en wij hopen jullie snel weer onder meer normale omstandigheden te kunnen zien en spreken. Zet in ieder geval de jaarvergadering alvast in uw agenda op maandag 27 september! 

We vragen uw aandacht voor het volgende;

Een aantal bewoners die aan een sloot wonen ervaren een toename van het aantal ratten. Waar er voorheen wel eens één wordt waargenomen, ziet men ze nu dikwijls.

Eendjes voeren is leuk en kunnen we als dorpsraad niet verbieden maar hopelijk kunt u begrijpen dat een overmaat aan brood juist ratten aantrekt.

We vragen uw medewerking en begrip voor de overlast die de bewoners hebben.