…en de vrijwilliger van het jaar is…

Het is weer bijna tijd voor de Slootenfonds-onderscheidingen. Kent u iemand die al heel lang vrijwilligerswerk doet of tot voor kort heeft gedaan; laat het ons weten. Die persoon moet in het zonnetje gezet worden en verdiend een onderscheiding.

Uiteraard zijn we ook weer op zoek naar de vereniging van het jaar. Vanuit alle inzendingen uit de gehele voormalige Schermer wordt één vereniging onderscheiden en ontvangt uit het Slootenfonds EUR 500,-.

U kunt uw aanmelding sturen naar

Goed idee? Doe mee!

Op 3 november is het de ‘Dag van het bewonersinitiatief’. Heeft u een goed idee voor de buurt of wijk dan is hiervoor geld beschikbaar.

De wedstrijd is uitgeschreven om inwoners te stimuleren om meer ideeën aan te dragen. Inwoners van de gemeente Alkmaar kunnen tot 15 oktober hun idee indienen.

De top 10 beste initiatieven worden beloond met een subsidie van maximaal EUR 4.000,-

https://www.alkmaar.nl/dagvanhetbewonersinitiatief.html

Politieke steun N243

Gisteren stond het bestemmingsplan N243 op de agenda van de commissievergadering Ruimte. Jarenlang is er gesproken over een herinrichting maar nog niet eerder kwam het zo ver.

De commissieleden waren erg te spreken over het verloop van het project. Bewoners hebben voldoende gelegenheid gehad om hun zegje te doen. De uitspraak “Wie kan hier nu op tegen zijn” waren de afsluitende woorden van Groen Links commissielid Kardinaal.

De dorpsraad heeft aangestipt om eerder gemaakte afspraken omtrent fluisterasfalt en geluidsabsorberende greppels goed te bewaken. OPA commissielid Ursem heeft dit meegenomen in de vragenronde aan wethouder Braak die beloofde zich hiervoor hard te maken in de fase van inrichting. Ook zal hij de Provincie er van proberen te overtuigen om bij Schermerhorn het fluisterasfalt wat ruimhartiger toe te passen.

De aanleg van rotondes en verbreding N243 zal aanvangen zodra de Leeghwaterbrug gereed is.

Straatnamen Dorpshart bekend

BEWONERS BEPALEN STRAATNAMEN

Enige tijd geleden hebben we een straatnamen actie gehouden. Allereerst vroegen we u welke namen geschikt zouden zijn voor het nieuwe dorpshart.

Daar kwamen veel reacties op en vervolgens hebben we de top 3 bekend gemaakt en aangeboden aan de straatnamencommissie.

Zij waren blij met het initiatief en hebben uiteindelijk twee namen aan het college voorgelegd. Onlangs heeft het college ingesteld met de namen zoals de bewoners van Stompetoren het in gedachten hadden.

Voor de straten is “Droogmakerij” gekozen en voor het plein en de directe omgeving is gekozen voor “Schermerplein”.

De voetbalkooi…hoe zit dat nou?

De dorpsraad is al meer dan vier jaar bezig om voor de jeugd een trapveldje te realiseren. Zo lang is het geleden dat de jeugd met een verzoek bij de dorpsraad kwam. Inmiddels is het stokje overgenomen door de huidige jeugd; de behoefte is er nog steeds en een plek om veilig en en het hele jaar door te kunnen voetballen is er nog niet.

De dorpsraad heeft altijd gezegd dat het ons niet uitmaakt waar de kooi komt. We hebben geprobeerd om het mee te nemen in de ontwikkeling van het toenmalige Centrumplan; daar bleek niet voldoende ruimte.

We hebben geprobeerd het mee te nemen in de ontwikkeling van het nieuwe complex voor S.S.V. Ook dat is niet gelukt. Intussen is het complex gerealiseerd en wordt de jeugd geweerd van het terrein.

De parkeerplaats bij de ijsbaan is altijd in beeld geweest als geschikte plek voor een voetbalkooi. Vorig jaar september hebben we het college uitgenodigd en laten zien welke mogelijke locaties het dorp heeft voor ontwikkeling. Er zijn weinig plekken in dorp die geschikt zijn om een voetbalkooi te plaatsen. De parkeerplaats aan de Dres blijft als meest geschikte locatie over.

We hebben door middel van een filmpje laten zien dat het huidige pannaveldje op de parkeerplaats veel te klein is om op te spelen.

Het college heeft in november vorig jaar een besluit genomen en ons per brief laten weten dat de sportkooi op de parkeerplaats aan de Dres gaat komen.

Lange tijd daarna is het stil gebleven; er waren ontwikkelingen die moesten worden uitgewerkt. Zo was er nog niet gesproken met de eigenaar van de snackbar en omwonenden.

De informatieavond 12 juni jl. was bedoelt om de direct omwonenden te informeren. De dorpsraad heeft hiervoor zelf geen uitnodiging gekregen maar hoorde in de wandelgangen dat de avond ingepland was.

De kooi die Stadswerk op het oog heeft, is een geluidsarme kooi van de firma IJslander en heeft verticale draden. Het is dus geluidsarm en niet massief en is goed “doorheen te kijken”.

De dorpsraad zet zich in voor het hele dorp en wil het beste voor iedereen. Het maakt ons niet uit waar een sportkooi komt maar we willen wel heel graag de jeugd een plek geven om het hele jaar door een balletje te trappen.

De ijsbaan staat van november tot april onder water en is dus in die periode niet bespeelbaar.