Afke vrijwilliger van het jaar

slootenfonds_afke_2016Driehuizen – Vrijdag 18 november 2016 was het weer tijd voor de jaarlijkse uitreiking van de Slootenfonds onderscheidingen. Voor Stompetoren ging de prijs voor ‘vrijwilliger van het jaar’ naar Afke Bleumers-Hop.

Zij maakt zich onder andere al decennia lang verdienstelijk voor SSV. Als scheidsrechter bij de handbal leid ze zelfs jonge scheidsrechters op.

Naast een actief rol als voorzitter voor Vogelclub de Kleurkwekers organiseerde zij samen met Lia Zeilemaker twee maal per jaar een creatieve markt in Het Schermer Wapen; kortom een duizendpoot.

Van harte gefeliciteerd en je verdiend het!

 

Aanmelding Slootenfonds 2016

slootenfonds2015Het is weer bijna tijd voor de Slootenfonds-onderscheidingen.

Kent u iemand die al heel lang vrijwilligerswerk doet of tot voor kort heeft gedaan; laat het ons weten.

Die persoon moet in het zonnetje gezet worden en verdiend een onderscheiding.

Uiteraard zijn we ook weer op zoek naar de vereniging van het jaar. Vanuit alle inzendingen uit de gehele voormalige Schermer wordt één vereniging onderscheiden en ontvangt uit het Slootenfonds EUR 500,-.

U kunt uw aanmelding sturen naar

Slootenfonds uitreiking 2015

slootenfonds2015Afgelopen vrijdag was het weer volle bak in De Vriendschap in Driehuizen bij de jaarlijkse Slootenfonds uitreiking. Burgemeester Bruinooge reikte dit jaar voor het eerst de prijzen uit en dat deed hij op een leuke en eigen manier. Voor Stompetoren ging dit jaar de nominatie ‘vrijwilliger van het jaar’ uit naar Jannie Paasman.

Zij ontving de oorkonde, bloemen en cadeaubon voor haar jarenlange inzet voor S.S.V. Als de nieuwe kantine klaar is, draagt ze het stokje van beheerder na ruim 40 jaar over. Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Uitnodiging Stichting Familie Slootenfonds

Het bestuur van de stichting Familie Slootenfonds nodigt u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn bij de jaarlijkse uitreiking van onderscheidingen aan personen, die zich in de dorpen van de Schermer verdienstelijk hebben gemaakt als vrijwilliger en aan één van de vele verenigingen in de Schermer.

Zoals ieder jaar, wordt ook nu weer uit elk van de zes dorpen een vrijwilliger in het zonnetje gezet en één vereniging krijgt een geldprijs uitgereikt.

De uitreiking van de onderscheidingen zal worden gedaan door de burgemeester van de nieuwe gemeente Alkmaar, de heer Piet Bruinooge en vindt traditioneel plaats in café De Vriendschap te Driehuizen op vrijdag 20 november 2015, aanvang 20.00 uur.

Het bestuur van de stichting Familie Slootenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van de dorpsraden uit alle zes de dorpen in de voormalige gemeente Schermer. Door deze samenstelling heeft het bestuur het brede draagvlak, dat nodig is om te komen tot een afgewogen verkiezing van zowel de individuele vrijwilligers als de prijswinnende vereniging.

Namens het bestuur van de St. Familie Slootenfonds,

Wieger Dijkstra, voorzitter.

(Het was de wens van Geertje Slooten-Schreuder, eigenaar van café De Vriendschap te Driehuizen, om uit een door haar aan de burgers van de Schermer geschonken nalatenschap in geld, jaarlijks personen en instellingen te onderscheiden, die zich tegenover de Schermer gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt).

Slootenfonds weer druk bezocht

IMG_3605Afgelopen vrijdag werd in café De Vriendschap in Driehuizen weer een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Daarnaast werd de vereniging van het jaar bekend gemaakt.

Voor Stompetoren is de uitreiking Slootenfonds 2014 gegaan naar Jan Nat. Hij ontving uit handen van burgemeester Floor Vletter een oorkonde, cadeaubon en bloemen.

De titel vereniging van het jaar is uitgegaan naar toneelvereniging Thalia uit Grootschermer en ontving de cheque van EUR 500,-.

Het was weer een leuke avond en alle genomineerden waren met een list naar Driehuizen gelokt. Tot aan het moment dat ze naar voren werden geroepen, wisten ze niets van een nominatie. De meesten dachten dat ze voor een ander aanwezig waren en dat maakt het extra leuk.

Volgend jaar is en weer een uitreiking en wordt dan uitgereikt door de nieuwe burgemeester van Alkmaar. U kunt vast nadenken over wie volgens u de titel vrijwilliger van het jaar verdiend.
Uiteraard doen we te zijner tijd weer een oproep.