Dorpshart

STOMPETOREN – 20 juni 2018

Inmiddels heeft de gemeente het bouw- en woonrijp maken van het project aanbesteed en gegund aan Schot.  Voorlopig is de planning: bouwrijp maken eerste fase (horecagebouw en grondgebonden woningen) vanaf september 2018. Voorjaar 2019 sloop Het Schermer Wapen gevolgd door start bouwrijp maken tweede fase (supermarkt en appartementen rond dorpsplein).

De start bouw is in principe aan de ontwikkelaars maar we verwachten dat de vergunningaanvragen tijdig zullen worden ingediend. De planning is er op gericht om het project in 2020 af te ronden. Wordt vervolgd.