Maak kennis met wethouder Van Zon op jaarvergadering

Wethouder Marcel van Zon

Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren op maandag 11 maart in het café van Het Schermer Wapen, vanaf 20.00 uur.

Naast het doorlopen van onderstaande agenda, waarvoor we denken 45 minuten nodig te hebben, zal Wethouder van Zon kennis komen maken met de inwoners van Stompetoren. Wat is zijn visie op de leefbaarheid van ons dorp? Hoe kijkt hij aan tegen de ontwikkeling van Stompetoren West? En waar komt onze voetbalkooi?

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, is het college gewijzigd. Een aantal wethouders zijn gebleven, maar er zijn ook nieuwe wethouders. Wethouder Van Zon heeft het buitengebied in zijn portefeuille en dit is de gelegenheid om kennis met hem te maken.

KOMT ALLEN!

Jaarvergadering in teken van dorpshart

Maandag 19 maart 2018 houden we onze jaarvergadering in Het Schermer Wapen. We beginnen stipt om 20:00 uur.

Zorg dat u er bij bent en niets mist van de laatste ontwikkelingen uit het dorp.

Naast de gebruikelijke agendapunten geven we het woord aan alle betrokken partijen van het dorpshart en geven we ze de gelegenheid om hun ontwerpen te presenteren.

Bent u benieuwd dan zien we u graag op 19 maart!

Uitnodiging en agenda 19 maart 2018
Notulen jaarvergadering 2017

Jaarvergadering in aantocht

We zijn druk bezig om de uitnodiging met agenda huis-aan-huis te verspreiden. Maandag 20 maart 2017 beginnen we om 20:00 uur in Het Schermer Wapen.
Uiteraard zijn alle bewoners van harte uitgenodigd.

De vergadering zal uiteraard weer de verplichte onderdelen kennen maar daarnaast zullen wij uitgebreid verslag doen van alle projecten die er in dorp gaande zijn. Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen of met ons van gedachten wilt wissellen over een bepaald onderwerp dan zien we u graag op de jaarvergadering.

Uitnodiging jaarvergadering 2017

Notulen jaarvergadering 2016