Geen jaarvergadering

We hebben besloten om de jaarvergadering van 19 maart as. tot nader orde op te schorten.

We staan in het licht van wat momenteel in de wereld gaande is en willen niet de verantwoordelijkheid dragen dat er mogelijk iets zou gebeuren.

We zien om ons heen dat alle sociale activiteiten geannuleerd worden en dit is dus onoverkomelijk.

Save the date…

Donderdag 19 maart 2020 houden we onze jaarvergadering in ‘t Honk; aanvang 20:00 uur.

Uiteraard krijgt u binnenkort van ons de welbekende groene flyer in de bus met meer details.

Eén van de agendapunten zal gaan over de besteding van de Arhi-gelden. Zoals u weet wordt er helaas geen geluidsarme voetbalkooi gerealiseerd.

Heeft u een idee over een andere besteding dan kunt u dat aanmelden per
e-mail. Op de avond van de jaarvergadering is er ruimte om uw idee in twee minuten te ‘pitchen’. Alle ideeën worden aangehoord en verzameld.

Veel succes met voorbereiden en graag tot de 19e!

Maak kennis met wethouder Van Zon op jaarvergadering

Wethouder Marcel van Zon

Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren op maandag 11 maart in het café van Het Schermer Wapen, vanaf 20.00 uur.

Naast het doorlopen van onderstaande agenda, waarvoor we denken 45 minuten nodig te hebben, zal Wethouder van Zon kennis komen maken met de inwoners van Stompetoren. Wat is zijn visie op de leefbaarheid van ons dorp? Hoe kijkt hij aan tegen de ontwikkeling van Stompetoren West? En waar komt onze voetbalkooi?

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, is het college gewijzigd. Een aantal wethouders zijn gebleven, maar er zijn ook nieuwe wethouders. Wethouder Van Zon heeft het buitengebied in zijn portefeuille en dit is de gelegenheid om kennis met hem te maken.

KOMT ALLEN!

Jaarvergadering in teken van dorpshart

Maandag 19 maart 2018 houden we onze jaarvergadering in Het Schermer Wapen. We beginnen stipt om 20:00 uur.

Zorg dat u er bij bent en niets mist van de laatste ontwikkelingen uit het dorp.

Naast de gebruikelijke agendapunten geven we het woord aan alle betrokken partijen van het dorpshart en geven we ze de gelegenheid om hun ontwerpen te presenteren.

Bent u benieuwd dan zien we u graag op 19 maart!

Uitnodiging en agenda 19 maart 2018
Notulen jaarvergadering 2017