Bewonersinitiatief

Heb jij een leuk idee voor Stompetoren?

Wil je meer speeltoestellen of toch liever een picknicktafel om gezellig aan te eten? Fleurige plantjes in elke straat of wil je samen met andere bewoners uit het dorp een mooi kunstwerk? Wil je een leuke activiteit voor jongeren of ouderen organiseren? Een sporttoernooi organiseren? Wellicht heb je nog een ander idee voor Stompetoren. Vraag subsidie want een goed idee verdient uitvoering. De gemeente Alkmaar beloont buurtinitiatieven die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en/of de sociale samenhang binnen ons dorp en tussen bewoners versterken.

Voorwaarden

Als je een idee voor het dorp hebt, bespreek dat dan eerst met je buren. Het bewonersinitiatief mag geen privébelang dienen, niet in strijd zijn met de wet en/of bestaand beleid en voor eten en drinken krijg je geen bijdrage. Wel dien je op zoek te gaan naar aanvullende financiering voor het initiatief, bijvoorbeeld via sponsoring, eigen bijdrage etc. Bij activiteiten in de openbare buitenruimte is wel een evenementenvergunning nodig.

Wat moet je doen?

 • Lees eerst rustig de rest van het verhaal en ga dan naar de website van de gemeente Alkmaar en dien de aanvraag digitaal in. Via de post kan ook.
 • Omschrijf je idee of activiteit
 • Stel een begroting op (liefst met offertes) en vermeld het bedrag dat je aan de gemeente vraagt
 • Geef aan wanneer de activiteit plaatsvindt
 • Je aanvraag is pas compleet als deze is voorzien van naam en adres van de aanvrager/contactpersoon, handtekening en uiteraard het rekeningnummer waarop de bijdrage gestort kan worden

Wie beoordeelt je idee?

De regiegroepen van de gemeente behandelen alle aanvragen voor een financiële bijdrage. Een Regiegroep is een vertegenwoordiging van bewoners uit een dorp of wijk, die een Bewonersinitiatief (subsidieaanvraag) beoordeelt. Elk dorp heeft een vertegenwoordiger die zitting heeft in de regiegroep. Een Bewonersinitiatief is een aanvraag door, voor en met bewoners.

De gemeente Alkmaar keert vervolgens aan plannen die door de regiegroepen zijn goedgekeurd geld uit. In de voormalige gemeente Schermer bestaat de regiegroep uit vertegenwoordigers uit alle dorpen van de Schermer. Voor Stompetoren vertegenwoordigd de voorzitter van de dorpsraad de regiegroep en is tevens voorzitter van de groep.

Aanvullende voorwaarden

Naast de voorwaarden die hierboven genoemd zijn en ook op de website van de gemeente Alkmaar staan, heeft de Regiegroep Schermer een aantal aanvullende voorwaarden gesteld aan de aanvraag:

 1. Financiële verantwoording
 2. Geen 100% vergoeding maar zoek aanvullende middelen.
 3. Geen politieke of religieuze doelstellingen
 4. Vermijd in uw aanvraag het benoemen van algemene kosten zoals organisatiekosten,
  coördinatiekosten, onvoorzien en diversen.
 5. Zorg voor draagvlak
 6. Je kunt uitgenodigd worden voor nadere toelichting
 7. Materiële investeringen blijven eigendom van de gemeente Alkmaar
 8. Geen vaste bedrijfsvoering van verenigingen

Een aanvraag voor een bewonersinitiatief kun je het hele jaar door indienen.