Woningbehoefte Stompetoren

Op 15 januari 2024 heeft de dorpsraad en een aantal (commissie)leden van de Alkmaarse gemeenteraad bij de Statencommissie Ruimte ingesproken over de noodzaak van woningbouw in Stompetoren-West.

Tijdens dit bezoek zijn de leden van Provinciale Staten en gedeputeerde de heer Beemsterboer uitgenodigd voor een werkbezoek aan Stompetoren.

Het is nogal kort dag maar de bijeenkomst is maandag 26 februari 2024 van 11:00 tot 12:00 uur in Brasserie De Buurt.

U krijgt een presentatie over de woningbehoefte in Stompetoren en kunt met de gemeente-, statenleden en gedeputeerde in gesprek.

U kunt zich tot vrijdag 23 februari 12:00 uur aanmelden voor dit werkbezoek, via . Indien u een standpunt wenst te delen met de aanwezigen, geeft u dit ook aan in de aanmelding.

Stompetoren-West

Van de week is er een pamflet door het dorp verspreid over Stompetoren-West en veel mensen denken dat het bij ons vandaan komt maar dat is niet het geval.

De pamflet is door SP Alkmaar verspreid maar naar verluidt niet bij iedereen bezorgd. De boodschap is om in te spreken bij de commissievergadering van aanstaande maandag van de Provincie Noord-Holland. De SP doet een goede actie maar suggereert dat de Gemeente Alkmaar alleen maar dure koopwoningen wil realiseren en dat klopt niet.

We praten al heel lang over West en weten dat de Alkmaarse raad gaat inspreken en datzelfde gaan wij komende maandag ook doen.

We willen graag dat Stompetoren leefbaar en vitaal blijft en weten dat Stompetoren-West kansen biedt voor onder andere de jeugdigen om hier in het dorp te kunnen blijven wonen.

Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook veel gesproken over wandelpaden en ook daar kan West uitkomst bieden. De exacte invulling is nog niet bekend maar 30 procent sociaal hoort bij de huidige maatstaven.

Uiteraard blijven we u op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom Stompetoren-West.

Woningnood oplossen met vergrijzing

Afgelopen donderdag is in de vergadering Provinciale Staten de Omgevingsvergunning NH-2020 aangenomen. Eén van de vele agendapunten was Stompetoren-West.

De Gedeputeerde Staten houdt vast aan de contouren van het BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap). Vele fracties zijn voorstander van het behouden van het BPL en er wordt zelfs gesteld door de SP dat vergrijzing het woningtekort maar moet oplossen.

Christen Unie, CDA en PVV hebben het voor elkaar gekregen om met een motie de deur op een kier te houden. Ondanks dat de verordening is aangenomen wordt er een nadere verkenning gestart naar lintbebouwing in kleine kernen. Dit geeft nog een sprankje hoop om in de toekomst te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar betaalbare woningen.

We volgen de ontwikkeling op de voet en zullen u uiteraard weer op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen.