Uitnodiging jaarvergadering

Vorige maand deden we een aankondiging voor onze jaarvergadering maandag 20 maart aanstaande in Grand Café De Stompehoeve; aanvang 20:00 uur. Met dit bericht willen we u laten weten hoe het programma er uit zal zien.

Naast de gebruikelijke agendapunten zullen we dit jaar weer een samenvatting presenteren van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Het tweede deel van de avond zal in het teken staan van ‘Visie’.

De afgelopen jaren zijn er aardig wat visies voorbij gekomen zoals de ‘Omgevingsvisie 2017-2040’, ‘Woondeal’, ‘Woonzorgopgave’, ‘Warmtevisie’, ‘Prestatievisie’, ‘Coalitieakkoord’ en heel recent de ‘Woonvisie’.

Zo nu en dan bij het wisselen van het college ontstaan er nieuwe gedachten maar ook verandering van wetgeving zorgt er voor dat er weer een visie opgesteld moet worden. Als we daar niet snel bij aansluiten, wordt Stompetoren misschien niet genoemd.

Momenteel loopt er een ‘Woonvisie’ over waar, hoe en hoeveel er gebouwd moet gaan worden. Een actueel onderwerp waar wij al hebben laten ventileren dat starterswoningen en woningen voor ouderen – al dan niet geclusterd – erg hard nodig zijn.

In de wandelgangen van het Stadhuis hebben we gehoord dat er al een projectleider aangesteld is om aan de slag te gaan met een ‘Dorpenvisie’.

Wij willen in het tweede deel van de jaarvergadering informatie bij u ophalen. Na ons mooie dorpshart moeten we vooruit kijken en voor ons zelf een visie opstellen. We zijn benieuwd hoe u aan kijkt tegen het toekomstige Stompetoren.

Graag tot de 20e!

Uitnodiging jaarvergadering 2023
Notulen jaarvergadering 2022

Jaarvergadering in teken verkiezingen

Dit jaar vallen we weer terug op ons oorspronkelijke schema en houden we de jaarvergadering weer in maart en wel 2 maart 2022.

We beginnen de vergadering iets eerder dan u van ons gewend bent om 19:30 uur. Ook dit keer weer in de Stompehoeve en is toegankelijk voor alle leden. We vragen u zich weer aan te melden via

Wat kiest Stompetoren!

Het tweede deel van de vergadering hebben we meestal een gastspreker; vorig jaar was dat burgemeester Anja Schouten en gebiedsregisseur Ilse Kooter.

Dit jaar zitten we vlak voor de verkiezingen en hebben we alle partijen die meedoen aan de verkiezingen, uitgenodigd om met u in gesprek te gaan over het reilen en zeilen van Stompetoren en hoe zij de toekomst voor ogen zien.

Dit gedeelte van de avond is toegankelijk voor alle Stompetorenaren en start om 20:30 uur. Ook hiervoor vragen we u zich aan te melden.

We zijn verheugd te vertellen dat de eerste aanmeldingen van de politieke partijen al binnen zijn.

Graag tot 2 maart.

Uitnodiging jaarvergadering 2022

Notulen jaarvergadering 2021

Jaarvergadering weer als vanouds

Afgelopen maandag hebben we onze jaarvergadering gehouden in Grand Café Stompehoeve en dat ging heel goed.

Naast de traditionele onderwerpen hebben we een korte samenvatting gegeven van actuele activiteiten waar we ons mee bezig hebben gehouden.

Voor het tweede gedeelte van de avond hadden we twee leuke en bijzondere gasten, te weten burgemeester Anja Schouten en onze nieuwe gebiedsregisseur Ilse Kooter die beschikbaar waren voor vragen uit de zaal.

Als aftrap gaven Aniek en Evy een korte presentatie over hun idee voor Stompetoren; een skatepark. Dat is een bijzondere manier om aan de burgemeester een vraag te stellen en duidelijk te maken dat er voor de oudere jeugd niets te beleven is.

“Gezond voor je lichaam en je bent lekker buiten”, ”meer vrienden maken” en ”beter dan alleen achter de TV, iPad, telefoon of computer en beter voor je toekomst” zijn uitspraken die we meerdere keren voorbij hoorden komen. Het was super stoer hoe de meiden dit voor een volle zaal deden. Na afloop hebben ze alle opgehaalde handtekeningen overhandigd aan de burgemeester.

De andere vragen vanuit de zaal aan de burgemeester en de gebiedsregisseur waren vooral gefocust op veiligheid. Het harde rijden op Oterlekerweg, Boven- en Buitenkruier kwamen meer dan eens voorbij.

Het is goed om de gemeente daar mee te confronteren maar blijf dit herhalen en meld het op de website van Alkmaar of maak melding bij de dorpsraad. Ons motto is nog steeds ‘Samen sterk’.

Veilig Verkeer Nederland heeft momenteel een actie lopen en vraagt u in actie te komen en gevaarlijke situaties te melden op hun website.

Versoepeling jaarvergadering

Vanwege de aangepaste versoepelingen laten we de eerder genoemde beperkingen zoals ‘alleen leden’ en ‘één persoon per huishouding’ los.

Komt u mee praten over de besteding van het restbedrag van de Arhi-gelden (voetbalkooi gelden)?

Wilt u horen wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en wanneer de opening van het dorpsplein is?

We beginnen onze jaarvergadering om 20:00 uur. U bent allen van harte welkom.

Voor niet-leden kunt u vanaf 20:30 uur aanschuiven en kennismaken met de nieuwe gebiedsregiseur en burgemeester. Het enig wat we van u vragen is om u aan te melden per telefoon of e-mail. Kijk op onze website voor de gegevens.

Mis het niet! Graag tot de 27e.

Foto: Jaarvergadering 14-03-2016
“Wie wil er een dorpshart?”