Dorpsvisie gereed

Vorig jaar tijdens onze jaarvergadering hebben we de aftrap gemaakt om een dorpsvisie op te stellen. We vinden dat het opstellen van een dorpsvisie echt bij het dorp hoort en met de dorpsbewoners gemaakt moet worden. Met elkaar hebben we thema’s verzameld en hebben we bepaald wat Stompetoren belangrijk vindt.

De concepten zijn gescreend en u heeft via e-mail kunnen reageren en er zijn de afgelopen maand twee inloopavonden geweest waarin het mogelijk was om mondeling te reageren op de dorpsvisie.

Uiteindelijk hebben we op de jaarvergadering afgelopen donderdag 21 maart 2024 de definitieve versie afgerond. We zijn tevreden en trots dat we dit met elkaar hebben kunnen opstellen.

Klik hier voor de dorpsvisie versie 1.0

Dorpsvisie zo goed als klaar

Het afgelopen jaar is de dorpsraad onder andere bezig geweest met het opzetten van een dorpsvisie. Vanuit de gemeente Alkmaar wordt hierom gevraagd en recent nog heeft de verantwoordelijke wethouder (dhr Te Beest) aangegeven meer participatie vanuit de dorpen te willen. Hij wil weten wat er speelt en wat er leeft in het dorp. Een dorpsvisie kan hier een goede aanzet toe zijn. 

Vorig jaar bij onze jaarvergadering hebben we met de aanwezigen het ‘net’ opgehaald: wat vindt u nu belangrijk in het dorp. Met deze input en de punten die bij ons gedurende het jaar voorbij komen, zijn we aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot het stuk wat onderaan het bericht te vinden is. Omdat het een dorpsvisie moet zijn  en geen dorpsraad-visie, nodigen wij u van harte uit om uw feedback op dit stuk met ons te delen. Dat kan op verschillende manieren:

  1. Eenvoudig via een e-mail aan . Wij horen graag uw mening. Wat vindt u van het stuk? Bent u het eens met de punten die zijn genoemd of mist u nog bepaalde thema’s?
  2. Op donderdagavond 7 en 14 maart 2024 zal het bestuur of een deel van het bestuur tussen 19.00 en 21.00 uur in Brasserie De Buurt aanwezig zijn om met inwoners van gedachten te kunnen wisselen over deze dorpsvisie. Kom gezellig langs en laat ons weten wat u er van vindt. 

Alle feedback die we ontvangen tot en met donderdag 14 maart zal worden meegenomen om deze visie verder bij te schaven. Nu zijn we ons er terdege van bewust dat een bepaald onderwerp voor de ene persoon heel belangrijk is, terwijl iemand anders daar wellicht een mening over heeft die er haaks op staat. Dat kan natuurlijk en in dat geval zullen we kijken hoe e.e.a. genuanceerd kan worden in de visie, of zal meerderheid voor gaan.

Het idee is dat wij bij onze jaarvergadering op donderdag 21 maart (om 20.00 uur in Dorpshuis De Hoeksteen) een finale versie hebben die we dan daarna ook met Gemeente Alkmaar zullen delen. 

Wij kijken uit naar uw feedback en streven naar een breed gedragen visie.
Alvast bedankt. 

Link naar de dorpsvisie versie 0.3