Ideeën gevraagd…rotonde

UPDATE 23/4

Alkmaar heeft, voordat wij suggesties konden aandragen, reeds besloten om in de 4 bochten op de rotonde en entree van de wijk witte schampblokken te plaatsen om rijden door de berm definitief tegen te gaan. We hebben nog gevraagd of een deel dichtgezet kan worden met groen, maar daar is nog geen reactie op gekomen. Er zal ook geen aparte strook tbv voetgangers/fietsers worden aangelegd. Autoverkeer rijdt daar nu rustig en voetgangers/fietsers moeten er gewoon tussendoor.

‐—————‐———–

Ten aanzien van de rotonde Oterlekerweg zijn er veel inwoners in de pen gekropen richting Alkmaar. Als dorpsraad hebben we dat ook gedaan. Hieronder een uitgebreide samenvatting inclusief de vraag of bewoners goede suggesties hebben over de definitieve inrichting bij de rotonde.

Samenvatting terugkoppeling:

Stadswerk heeft een goed beeld van de situatie zoals hij nu ter plekke is. Het was natuurlijk al bekend dat er flink door de berm gereden wordt. De verwachting was echt dat dit een stukje gewenning zou zijn, aangezien niemand er toch op zit te wachten om door zo’n modderige berm te rijden. Nadat dit eigenlijk alleen maar verergerde, en er grotere gaten ontstonden, heeft Stadswerk een noodgreep moeten doen om het kapot rijden van de berm te verminderen. Daarom zijn de gele betonblokken geplaatst.

Stadswerk heeft een paar weken terug drie kwartier gekeken naar hoe hier over de nieuwe situatie gereden wordt. Daarbij niet gezien dat mensen door de berm rijden, maar wel dat een groot deel van de automobilisten zeer veel moeite heeft met het nemen van de bocht. Zowel de wijk in, als de wijk uit. Als er iemand de wijk uit rijdt, stopt de tegenligger op de rotonde. Als er iemand van de rotonde komt, stopt de tegenligger al op de Bovenkruier. Het gevoel bij veel automobilisten is dat ze elkaar niet kunnen passeren op de inritconstructie. Terwijl ze daar stonden zijn een aantal automobilisten ook gestopt om aan te geven dat het écht te smal is.

Het is echter prima mogelijk om elkaar te passeren op de versmalde inrit (met twee auto’s). De inrit is breed genoeg om beide de bocht te kunnen maken en langs elkaar te rijden. Veel automobilisten blijven op meer dan een meter van de berm rijden. Als zowel de automobilisten in als uit de wijk dit doen, blijft er inderdaad geen ruimte over om elkaar te passeren. Overigens geldt dit voor ‘gewone’ auto’s. Bij vrachtwagens, campers en ander groter verkeer zal er altijd even gewacht moeten worden. Dat is een normale situatie in een 30 km/h zone.

Stadswerk ziet in deze inrichting geen problemen, en zal dan ook GEEN WIJZIGINGEN UITVOEREN AAN DE BREEDTES VAN DE INRIT. De bedoeling van deze constructie is om de snelheid er flink uit te halen. Op het moment dat we gaan verbreden, gaat het verkeer hier weer sneller overheen rijden.

Gevraagd aan bewoners:

Dan blijft over het probleem met de kapotgereden bermen waar nu nog overheen wordt gereden. De gele blokken zijn als noodgreep geplaatst, en bedoeld als tijdelijke situatie. Omdat Stadswerk ziet dat gewenning hier niet lijkt te lukken, zal hier iets permanents moeten komen. Wat precies weet Stadswerk nog niet. Ze vragen de bewoners van Stompetoren om met goede ideeën te komen om dit probleem permanent op te lossen.

Als dorpsraad hebben we het hier ook over gehad en zien vooral ook de noodzaak om vanuit de wijk een aansluiting te maken op het fietspad voor fietsers en voetgangers, want als auto’s elkaar inderdaad gaan passeren bij de inrit is er geen ruimte meer voor fietsers/voetgangers. Graag zien we uw constructieve bijdragen tegemoet in een reactie op dit bericht of via e-mail.

Brug verdwijnt

Van de gemeente kregen we de mededeling dat het bruggetje van de Beemd naar de ijsbaan/paardenbaan gaat verdwijnen. Het zou te weinig gebruikt worden en is niet meer essentieel om het gebied te bereiken.

Wij zijn ook geen voorstander om onnodig geld te spenderen maar hadden graag een compensatie elders in het dorp gezien; er wordt immers met het verdwijnen een flinke kostenpost bespaard.

Binnenkort komt er een officiële melding in de Stadskrant waar u als bewoner op het besluit van de gemeente kunt reageren.

Containers voor Beemd

U weet vast nog wel het moment waarop u ineens vier roltcontainers voor de deur had staan. De bewoners op de Beemd ook en die zaten met de handen in het haar. Het wooncomplex was rondom gevuld met nieuwe oranje en blauwe bakken en de chaos was compleet.

In samenwerking met HVC en Stadswerk072 heeft de dorpsraad het na ruim een jaar voor elkaar gekregen dat de individuele bakken werden omgeruild voor centraal gesitueerde containers.

Voor nu zijn de grote container bovengronds geplaatst maar dat gaat waarschijnlijk in de toekomst veranderen naar ondergrondse containers.

Nieuw riool oude kern

informatiebijeenkomst_oude_kernSTOMPETOREN,  dinsdag 23 februari 2016

De informatiebijeenkomst over het geplande onderhoud van riool en straatwerk in de oude kern is boven verwachting goed bezocht. Het bericht over onderhoud wordt goed ontvangen en de bewoners zien het wel zitten.

Naast een tiental verbeterpunten die Stadswerk 072 heeft aangedragen, kwamen de bewoners zelf ook nog met suggesties. Zo wil de meerderheid meer parkeerplaatsen en willen de bewoners inspraak in de soort bomen die worden teruggeplaatst. Alle wensen worden verwerkt in een nieuw ontwerp dat uiteraard weer aan de bewoners wordt voorgelegd.

De planning is dat er na de zomer wordt begonnen aan een gefaseerde vernieuwing dat ongeveer drie maanden gaat duren.