Nieuwe hoogspanningsverbinding


Door de stijgende vraag naar stroom heeft TenneT en het ministerie van EZK besloten, omwille van nationaal belang, een nieuwe verbinding te maken tussen de de bestaande verbinding Beverwijk/Oostzaan/Diemen (dubbele rode lijn op onderstaande foto) en het station Middenmeer.

De verbinding wordt een 380 kV verbinding met 2 of 4 circuits. Eén circuit bestaat uit drie kabels. Per mast kunnen 2 circuits gerealiseerd worden en dat betekend dus dat er ook kans bestaat dat er twee nieuwe tracés komen.

Grote waarschijnlijkheid is dat ze in de buurt komen van bestaande tracés en dan zou het zo maar kunnen dat er door de Schermer nog eens twee iets grotere (zie foto) installaties bijkomen.

Onze voorkeur gaat uit naar ondergronds maar vooralsnog wil de overheid bovengronds. Een voorstel kan zijn om een hoogspanningssnelweg te realiseren door of onder het IJsselmeer (rechter gebied op onderstaande foto).

Aangezien het om nationaal belang gaat, neemt de minister zelf de beslissingen en heeft de gemeente en provincie geen zeggenschap.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen en de informatie uit eerst hand vernemen?

Aanmelden online bijeenkomst 12 juni

Woensdag 21 juni is een fysieke bijeenkomst in wijkcentrum Overdie. Klik op de onderstaande linkjes voor meer informatie over de bijeenkomsten.

Link naar projectwebsite
Link naar website ministerie

Stroom in de grond

Maandag 29 juni jl. heeft de Provincie Noord-Holland het Voorbereidingsbesluit aangenomen voor de netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek.

De hoogspanningsinstallaties spelen een belangrijke rol en daarom is het tijdig realiseren van nieuwe installaties erg belangrijk.

Het tracé zal onder de grond worden aangelegd en loopt niet meer zo dicht langs Stompetoren. De conclusie die we kunnen nemen is dat de hoogspanningsmasten op den duur uit het landelijk beeld zullen verdwijnen.

Hieronder een schets van hoe het tracé zal gaan lopen. Op een afstand van 50 meter kan hier nog van afgeweken worden.