Informatieavond Witte Brug drukste ooit voor Provincie

Vanavond was de informatieavond omtrent het witte bruggetje dat door Provincie Noord-Holland en Gemeente Alkmaar werd gehouden om bewoners te informeren en om te horen wat er bij de mensen speelt.

De gemeente verontschuldigde zich meteen voor het feit dat de eerste brief wat hard is aangekomen. Ze hadden niet verwacht dat het zo’n impact zou hebben maar het is nu wel duidelijk dat Stompetoren veel waarde hecht aan het verbindingsbruggetje.

Aan het eind van de avond werd door Gemeente Alkmaar gevraagd om een vragenformulier in te vullen en daar hadden sommige mensen wat meer tijd voor nodig. Om die reden plaatsen wij op onze website een digitale versie van het vragenformulier en helpen we de gemeente met het verzamelen van uw zorgen en ideeën. Samen komen we er wel!

UPDATE: DATUM OM IN TE VULLEN IS VERSTREKEN!!!

N243 update!

Na de afsluiting van het eerste deeltraject bij Schermerhorn, is het tijd voor de volgende fase. De N243 is tussen rotonde Middenweg (N509) en Braken (N194) bij Avenhorn afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf maandag 9 januari tot eind april 2023.

Omleiding voor doorgaand verkeer
Doorgaand verkeer rijdt de omleidingsroute via de N194 en de N242. De omleidingsroute is met gele bebording aangegeven. De omleiding voor fietsers is apart aangegeven.

Voor Stompetoren specifiek het volgende
Deze week worden er nog damwanden geplaatst langs de Noordervaart.

Tussen half januari en half maart is Boskalis in de dorpskern bezig met het plaatsen van de damwanden. Hier wordt gewerkt vanaf water en waar nodig met een halve rijbaanafzetting.

In week 4 en 5 gaat Boskalis damwanden plaatsen langs de Noordervaart bij bushalte Stompetoren Dorp (zuidzijde). De bushalte is dan buiten gebruik.

Wanneer het deeltraject bij Avenhorn klaar is, zal daarna het 3e en laatste deel aangepakt gaan worden en zal het traject Omval-Schermerhorn worden afgesloten voor doorgaand verkeer en dus ook voor de bewoners in het dorp.

Voor actuele informatie adviseren we de Boskalis-app te downloaden. Uitgebreidere informatie t.a.v. project N243 is daar in te vinden.

Informatiebijeenkomst N243

Donderdag 14 april 2022 was in twee sessies een informatiebijeenkomst over het onderhoud en reconstructie van de N243. Dit vond plaats in het projectkantoor nabij de Omval.

Onlangs meldde we u al dat uitvoerder Boskalis een App heeft gelanceerd en gisteren bleek ook maar weer dat de informatiestroom erg goed is. Online is veel informatie te vinden en de App is echt een aanrader.

Gisteren werd dus duidelijk in welke fasering de N243 van Avenhorn naar Alkmaar aangepakt gaat worden. Stompetoren valt in het traject Omval – Molendijk en wordt van maart – september 2023 aangepakt. We zijn als laatst aan de beurt maar dat heeft als voordeel dat na Stompetoren het hele traject klaar is.

Omleidingen worden ingesteld maar belangrijk om te weten is dat direct omwonenden, fietsers, hulpdiensten en lijnbussen altijd doorgang krijgen.
Het was ons al eerder ter ore gekomen maar de rotonde Stompetoren wordt in één weekend gerealiseerd. Vervolgens is de weg weer toegankelijk voor de hierboven genoemde weggebruikers. Aan het eind van de rit wordt ook het asfalteren in één weekend uitgevoerd.

Over het asfalteren gesproken; Stompetoren krijgt als een van de weinigen stil asfalt. In de detailtekeningen die we onderaan dit bericht hebben toegevoegd, kunt u zien dat het gelukkig een groot deel is van het Stomporen gedeelte. We zijn daar als dorpsraad erg blij mee. Het optrekken van de komgrens is iets waar we hard aan getrokken hebben maar het blijft zoals het is en met de komst van de rotonde zal er al een stuk minder hard gereden worden. We kijken uit naar het resultaat.

Klik hier voor de detailtekeningen

Verkeershinder N243

Zoals u weet zijn de werkzaamheden aan de N243 (Noordervaart) in volle gang. Vanaf volgende week starten de werkzaamheden aan de fietsbruggen die 3D-geprint zullen worden.

Omleiding fiets- en autoverkeer 28 tot 31 januari 2022
Schermerhornweg is dan afgesloten van Beemsterringvaart tot de rotonde bij de Middenweg. Omleiding voor auto’s via de N194 en N244.

Omleiding fietsverkeer tot juli 2022
Schermerhornweg is dan afgesloten. Omleiding via de Vrouwenweg, Westeinde en Oosteinde.

Ook in februari en mei zullen er werkzaamheden zijn aan damwanden en funderingen. Hiervoor staat momenteel geen wegafsluiting/omleiding gepland.

Voor meer details verwijzen we u door naar www.infoN243.nl of download de app van Boskalis. We zullen van tijd tot tijd een update geven over de afsluitingen maar ook vooral over de voortgang.

Subsidie voor verkeersveilige uitwegen

Bron: www.noord-holland.nl

Om de veiligheid op provinciale 80 km-wegen te vergroten wil de Provincie Noord-Holland het aantal in- en uitritten (uitwegen) op deze wegen zoveel mogelijk verminderen en de herkenbaarheid vergroten. Sinds 1 februari 2021 stelt de provincie daarom subsidie beschikbaar voor aanpassingen aan uitwegen in 2021 en 2022.

Met enkele bewoners rondom de N243 is in het verleden contact geweest over het aanpassen van de in- en uitritten. Die bewoners krijgen van de Provincie een schrijven.

Wil u meer weten over deze subsidie klik dan op onderstaande link.

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Januari_2021/Subsidie_voor_verkeersveilige_uitwegen_in_Noord_Holland