Windmolens in aantocht

De Provincie hield tot voor kort de komst van kleinere alleenstaande windmolens op boerenerven tegen maar dat hebben ze losgelaten.

In het coalitieakkoord staat dat agrariërs ruimte krijgen om in goed overleg kleine windmolens (tot 15 meter) te plaatsen maar daar gaat het dus mis doordat er geen participatie heeft plaatsgevonden. In hetzelfde akkoord staat ook dat het authentieke en historische aanzicht van de dorpen wordt gekoesterd en behouden.

Momenteel liggen er twee aanvragen bij de gemeente voor een windturbine te weten op de Grootschermerweg 5 te Grootschermer en aan de Noordervaart 115 te Stompetoren (nabij Poldermolen E).

De berichtgeving is laat op gang gekomen en we weten dat er in de commissievergadering van 8 november aanstaande over gesproken gaat worden.

De raad wordt gevraagd een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het bouwplan wil afgeven. Zonder de ontwerp-VVGB kan het college geen ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en geen vergunning verlenen. Het is niet zo dat ze er volgende week al staan maar de politiek gaat gewoon door.

We willen u informeren over dit feit en u in de gelegenheid stellen om zich hier in te verdiepen en eventueel op te reageren. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Boerderijmolen Ursen – bron: Noordhollands Dagblad

Zon op het dak

Vorig jaar januari zijn er twee informatieavonden geweest in de regio Alkmaar waar bij u en vele anderen ideeën zijn opgehaald over de vraag hoe en waar kunnen we zonne- en windenergie opwekken.

In het Klimaatakkoord is bepaald dat er meer ingezet moet gaan worden op duurzame energie en zo moet elke regio een plan opstellen.

Aanstaande woensdag is er een online informatieavond georganiseerd door Energieregio Noord-Holland Noord waar u op de hoogte wordt gebracht van alle opgehaalde informatie. Alles is verwekt in een concept-RES (Regionale Energiestrategie). U krijgt via een livestream een rondleiding door de mogelijke zoekgebieden waar mogelijk zonne- en windparken kunnen komen. Dit is te volgen via energieregionhn.nl en daar kunt u nog veel meer informatie vinden over de verduurzaming.

We zijn inmiddels ruim een jaar verder en willen een actueel beeld hebben van wat u als Stompetorenaar vindt. U kent allemaal de bewerkte foto’s van zonneparken en pittoreske dorpjes met hoge windmolens. Laat ons weten wat vandaag de dag uw visie is voor Stompetoren over dit onderwerp. We bundelen dit en zullen dit doorgeven.