Herinnering: Vanavond informatieavond Witte Brug

Laat van u horen en kom naar de informatieavond!

U dient zich daarvoor per e-mail op te geven via het adres: 
 

Dinsdag 9 januari 2024 Locatie: Provinciegebouw Stompetoren aan de Noordervaart.

19.00 uur: Welkom, uitleg en gelegenheid tot stellen van vragen
20.00 uur: Einde informatiebijeenkomst

Foto: Jan Jong

Weer een stukje ziel uit Stompetoren weg

Deze week meldde een bewoners van de Noordervaart ons dat er vanuit de Provincie een brief uitgegaan was met de mededeling dat de gemeente Alkmaar voornemens is het witte bruggetje weg te halen.

Tja dan denk je in eerste instantie waarom? Samengevat is hier sprake van een verkeerssituatie die vanuit verkeersveiligheidsoogpunt ongewenst is.

Voor de herinrichting van de N243, gaf de brug toegang tot de aangrenzende bushalte. Deze bushalte is komen te vervallen en vanuit dat oogpunt heeft de brug volgens gemeente en Provincie geen functie meer. De brug maakt geen onderdeel uit van een doorgaande wandel- of fietsroute. Wel wordt de brug gebruikt als onderdeel van een rondje om. Er ligt aan de zijde van de N243 geen voetpad en dit betekent dat voetgangers over het fietspad moeten lopen.

We begrijpen dat veiligheid belangrijk is maar om nou alles onder veiligheid weg te zetten is wat kort door de bocht. In onze ogen en in die van vele bewoners gaat de gemeente en Provincie te makkelijk voorbij het feit dat het bruggetje heel kenmerkend is voor de omgeving en veel gebruikt wordt door volwassenen om een leuk rondje te wandelen. Het wandelen gebeurt veelal bij goed en overzichtelijk weer en vaak buiten de spits om. Wij denken dat de veiligheid niet in het geding komt.

Niet heel lang geleden is de maximale snelheid op snelwegen verlaagd naar 100 km/u en In Amsterdam rijd men nu al maximaal 30 km/u door de stad en op sommige Provinciale wegen is het maximum verlaagd naar 60 km/u. Het wordt tijd dat verkeersveiligheid vanuit een ander perspectief bekeken gaat worden.

Laat van u horen en kom naar de informatieavond! U dient zich daarvoor per e-mail op te geven via het adres:

Informatiebijeenkomst Witte Brug

Datum: Dinsdag 9 januari 2024
Locatie: Provinciegebouw Stompetoren aan de Noordervaart
19.00 uur: Welkom, uitleg en gelegenheid tot stellen van vragen
20.00 uur: Einde informatiebijeenkomst

Politieke steun N243

Gisteren stond het bestemmingsplan N243 op de agenda van de commissievergadering Ruimte. Jarenlang is er gesproken over een herinrichting maar nog niet eerder kwam het zo ver.

De commissieleden waren erg te spreken over het verloop van het project. Bewoners hebben voldoende gelegenheid gehad om hun zegje te doen. De uitspraak “Wie kan hier nu op tegen zijn” waren de afsluitende woorden van Groen Links commissielid Kardinaal.

De dorpsraad heeft aangestipt om eerder gemaakte afspraken omtrent fluisterasfalt en geluidsabsorberende greppels goed te bewaken. OPA commissielid Ursem heeft dit meegenomen in de vragenronde aan wethouder Braak die beloofde zich hiervoor hard te maken in de fase van inrichting. Ook zal hij de Provincie er van proberen te overtuigen om bij Schermerhorn het fluisterasfalt wat ruimhartiger toe te passen.

De aanleg van rotondes en verbreding N243 zal aanvangen zodra de Leeghwaterbrug gereed is.

Herinrichting N243 nagenoeg rond

Ons laatste bericht over de N243 stamt uit maart van dit jaar maar de Provincie heeft niet stil gezeten. Deze week heeft de dorpsraad gesproken met Stef Bakker, projectleider N243 over de stand van zaken.

Luisteren naar bewoners
Deze “ronde” van herinrichting is veel opener dan voorgaande en bewoners hebben dit maal diverse keren hun ideeën kunnen delen; er is geluisterd naar omwonenden. Stef Bakker legt uit dat er vanuit het perspectief van de bewoners is uitgegaan en vanuit die positie is de weg opgebouwd richting het water. Voorheen was dat anders om. Een extra investering in de fundering tezamen met geleiderail moet de waterkant veiliger maken. Het belangrijkste punt van de bewoners was het handhaven van de huidige inritten en de provincie gaat daarin mee. Alleen de wijze van verharding wordt aangepast. Met de grastegels naast de inritten blijft de breedte gewaarborgd en blijft daardoor toegankelijk voor landbouwvoertuigen. Het is de bedoeling om de weg een meer natuurlijke uitstraling te geven.

Komgrens
Al vele jaren proberen we de komgrens op te rekken en dat is eindelijk gelukt. Ook visueel gaat er wat veranderen; een afwijkende verhardingskleur, talud markering (geen verhoging) en poortconstructie met groen haag moet de weggebruiker duidelijk maken dat er in de bebouwde kom wordt gereden.

Rotonde
De rotonde is iets verplaatst waardoor er net wat meer afstand is ontstaan tussen hoekwoning en fietspad. De rotonde van Stompetoren is de enige op de Noordervaart die binnen de bebouwde kom ligt. Van de standaard voorrangsregels is weloverwogen afgestapt om de lijn met andere rotondes voort te zetten. Voetgangers en fietsers hebben dus geen voorrang. Verder komen er nog rotondes bij de Zuidervaart, Rustenburgerweg en Molendijk.

Bushaltes
Het was onvermijdelijk maar er verdwijnen een viertal bushaltes over het Schermer tracé. Het is gebleken dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. De veelgebruikte haltes zoals in Stompetoren zullen gewoon gehandhaafd blijven.

Conclusie
Zowel de weg, fietspad als middenberm wordt breder. Het fietspad krijg er zelfs een meter bij. We zijn positief en denken dat het veel draagvlak zal hebben. Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen en wilt u met eigen ogen de tekeningen aanschouwen, kom dan 9 november naar de inloopavond die de Provincie in Het Schermer Wapen gaat houden. Een officiële uitnodiging zal nog door de Provincie gepubliceerd worden.

Op de website van de Provincie kunt u het schetsontwerp en diverse verslagen raadplegen.
(Link naar website N243)

Planning
Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden in 2018.

rotonde_stompetoren(Rotonde Oterlekerweg / Noordervaart; klik voor vergroting)

Schetsontwerp N243 besproken

n243_fietspadOnlangs heeft er weer een bijeenkomst plaatsgevonden over de herinrichting N243 georganiseerd door de Provincie Noord-Holland. Ondanks de late uitnodiging waren de bewoners van de Noordervaart bijna allemaal aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomst zijn de vragen van de bewoners teruggekoppeld en is gelegenheid geboden om nieuwe vragen te stellen.

Stef Bakker, omgevingsmanager voor dit project geeft onder andere aan dat de Noordervaart niet afgewaardeerd kan worden naar een 60km-zone omdat op deze weg te veel verkeersbewegingen zijn gemeten. Met de komst van de Westfrisiaweg neemt het verkeer niet af. Met de huidige techniek is zelfs aantoonbaar dat een aanzienlijk deel bestemmingsverkeer is; er zijn immers veel in-/uitritten op de Noordervaart.

De dorpsraad heeft onder andere gepleit voor een veilige oversteek van de Noordervaart. door komst van de rotonde zal dit verbeteren. De komgrens die we graag verlegd zien worden, blijft een knelpunt. De Provincie wil het niet. De Gemeente Alkmaar is bevoegd gezag en de Provincie is hierin adviserend. We gaan toch nog een keer proberen om onze argumenten aan de Raad van Alkmaar kenbaar te maken.
Conclusie is dat de N243 breder wordt richting het water. Langs de vaart zal een vangrail worden geplaatst dat de veiligheid moet waarborgen. Een schoonheidsprijs verdiend het niet maar veiligheid voor alles zullen we maar zeggen. Grote verandering is het doortrekken van het fietspad voorlangs op de Noordervaart. Fietsers hoeven niet meer af te zwaaien langs het SSV-terrein.

Wilt u het complete verslag nalezen klik dan op onderstaande link:

20150223_notulen_n243