Jaarvergadering weer als vanouds

Afgelopen maandag hebben we onze jaarvergadering gehouden in Grand Café Stompehoeve en dat ging heel goed.

Naast de traditionele onderwerpen hebben we een korte samenvatting gegeven van actuele activiteiten waar we ons mee bezig hebben gehouden.

Voor het tweede gedeelte van de avond hadden we twee leuke en bijzondere gasten, te weten burgemeester Anja Schouten en onze nieuwe gebiedsregisseur Ilse Kooter die beschikbaar waren voor vragen uit de zaal.

Als aftrap gaven Aniek en Evy een korte presentatie over hun idee voor Stompetoren; een skatepark. Dat is een bijzondere manier om aan de burgemeester een vraag te stellen en duidelijk te maken dat er voor de oudere jeugd niets te beleven is.

“Gezond voor je lichaam en je bent lekker buiten”, ”meer vrienden maken” en ”beter dan alleen achter de TV, iPad, telefoon of computer en beter voor je toekomst” zijn uitspraken die we meerdere keren voorbij hoorden komen. Het was super stoer hoe de meiden dit voor een volle zaal deden. Na afloop hebben ze alle opgehaalde handtekeningen overhandigd aan de burgemeester.

De andere vragen vanuit de zaal aan de burgemeester en de gebiedsregisseur waren vooral gefocust op veiligheid. Het harde rijden op Oterlekerweg, Boven- en Buitenkruier kwamen meer dan eens voorbij.

Het is goed om de gemeente daar mee te confronteren maar blijf dit herhalen en meld het op de website van Alkmaar of maak melding bij de dorpsraad. Ons motto is nog steeds ‘Samen sterk’.

Veilig Verkeer Nederland heeft momenteel een actie lopen en vraagt u in actie te komen en gevaarlijke situaties te melden op hun website.

Nieuwe burgemeester

Anja Schouten is voorgedragen door de gemeenteraad als nieuwe burgemeester van Alkmaar. De minister moet er nog wat van vinden maar dat komt wel goed met zo’n staat van dienst.

Ze is geen onbekende en is werkzaam geweest als gemeentesecretaris van de voormalige gemeente Schermer.

We heten haar welkom in de gemeente Alkmaar en hopen met name dat ze Stompetoren weer wat hoger op de aandachtsladder zet.

Afgelopen woensdag hebben we in de grote kerk in Graft-De Rijp kennis gemaakt met waarnemend burgemeester Roemer en wethouder Te Beest die Marcel van Zon heeft opgevolgd.

Beide mannen zijn ervaren en komen ook als zodanig over. De tijd voor een uitgebreid praatje zat er helaas niet in maar burgemeester Roemer heeft aangegeven graag op uitnodigingen in te gaan als er behoefte is aan onderling overleg. Stompetoren-West vloog nog even voorbij en daarover gaat de burgemeester binnenkort met het Provinciebestuur in gesprek.

Dorpsraden in gesprek met burgemeester en wethouder
(Bron: Gemeente Alkmaar)