Goed idee, doe mee!

De Dag van het Bewonersinitiatief is weer in aantocht en de slogan luidt: Goed idee, doe mee!

We weten zeker dat er in Stompetoren goede idee zweven en dit is het moment om dat te realiseren.
Zet uw idee op papier en maak kans op maximaal EUR 4.000,-.

Van buurtbarbeque, buurtfeest, Buitenspeeldag tot aan het opleuken van de straat; velen zijn u al voor geweest.

Klik op onderstaande link voor alle details.
Succes!

https://www.alkmaar.nl/dagvanhetbewonersinitiatief.html

Start Regiegroep Graft-De Rijp en Schermer

 Net gestart: de regiegroep Graft-De Rijp en regiegroep Schermer
Net gestart: de regiegroep Graft-De Rijp en regiegroep Schermer

Gemeente Alkmaar hecht veel waarde aan wat er leeft onder haar inwoners. Elk dorp, elke wijk en elke buurt is anders en heeft specifieke wensen om het dagelijks leven leuker te maken. Inwoners kunnen daarvoor een bewonersinitiatief aandragen, die door de eigen regiegroep wordt beoordeeld. Hiervoor beschikt elke regiegroep over een eigen budget.

 
Een Regiegroep is een vertegenwoordiging van bewoners uit een dorp of wijk, die een Bewonersinitiatief (subsidieaanvraag) beoordeelt. Elk dorp heeft een vertegenwoordiger die zitting heeft in de regiegroep. Een Bewonersinitiatief is een aanvraag door en voor bewoners.

Goed idee?
Heeft u een goed idee voor uw wijk? Wilt u graag speeltoestellen opknappen of toch liever een picknicktafel om gezellig aan te eten? Fleurige plantjes in elke straat of maakt u samen met andere bewoners uit de buurt een mooi kunstwerk? Wellicht heeft u nog een ander idee voor uw wijk. Laat het ons weten, want een goed idee verdient uitvoering. De gemeente Alkmaar beloont buurtinitiatieven die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en/of de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners versterken.

Voorwaarden
Als u een idee voor uw straat heeft, bespreek dat dan eerst met uw buren. Het bewonersinitiatief mag geen privébelang dienen, niet in strijd zijn met de wet en/of bestaand beleid en voor eten en drinken krijgt u geen bijdrage. Wel kunt u zoeken naar aanvullende financiering voor het initiatief, bijvoorbeeld via sponsoring, eigen bijdrage of crowd funding. Bij activiteiten in de openbare buitenruimte is wel een evenementenvergunning nodig. Een aanvraag voor een bewonersinitiatief kunt u het hele jaar door indienen. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag, die door de regiegroep wordt beoordeeld.

Toch geld voor bewonersinitiatieven

LOGO-ALKMAAR1[1]De gemeente Alkmaar heeft al een aantal jaren regiegroepen bestaande uit een bestuur van diverse verenigingen of wijkraden en die ontvangen een jaarlijks budget bestemd voor bewonersinitiatieven. Na de fusie zijn ook Schermer en Graft-De Rijp een “wijk” van Alkmaar geworden en hebben we sinds kort beiden ook een regiegroep. Regiegroep Schermer bestaat uit hetzelfde bestuur als het Slootenfonds waar de voorzitters van de dorpsraden zitting in hebben.

Afgelopen maandag heeft de dorpsraad – in functie van voorzitter van de regiegroep – een eerste vergadering gehad met wethouder Kloos en alle andere voorzitters van de Alkmaarse regiegroepen. Uiteraard werd er over geld gesproken.

Als eerder dit jaar bleek dat de pot geld voor Schermer en Graft-De Rijp dit jaar niet ingecalculeerd was en we zouden pas in 2016 van start kunnen gaan. Tijdens de vergadering hebben we het voor elkaar gekregen toch met geld naar huis te gaan. De begroting wordt aangepast en voor dit jaar is er toch geld beschikbaar gekomen voor beide nieuwkomers en kunnen we ook dit jaar nog de initiatieven financieel tegemoet komen.

Voor een ieder die graag meer wil weten over bewonersinitiatieven; klik op de onderstaande link naar de website van Alkmaar waar u ook een verzoek kunt indienen. De tweede link is een document met informatie dat is uitgegeven door de gemeente Alkmaar.

http://www.alkmaar.nl/4/Alkmaarse-wijken-en-dorpen.html

Bewonersinitiatieven – Heeft u een goed idee voor uw wijk?