Nieuwe planmakerij Provincie; wat betekent dit voor Stompetoren?

De Provincie wil een eenvoudiger, duidelijker en integraal systeem van regels en heeft een nieuw Omgevingsverordening opgesteld. Dit houdt in dat de spelregels meer gericht zijn op het ‘hoe’ en niet meer op het ‘wat’ zoals voorheen. Toen ging men uit van ‘wat mag niet’ en ‘wat zijn de uitzonderingen’. De voornaamste bezwaren die wij zien zijn op het gebied van wonen en duurzaamheid.

Wonen
Schermer is aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en staat min of meer op slot wat betreft woningbouw. Onderscheid valt te maken tussen klein- en grootschalige woningbouw. Met de nieuwe regels is het nog alleen kleinschalig met een maximum van 11 woningen. Het getal 11 is ontstaan uit jurisprudentie en is waarschijnlijk per bestemmingsplan. Dus een project zoals het dorpshart kan niet meer plaatsvinden. De gemeente heeft de regie en moet aantonen dat het nodig is en ook past in het beleid en activeert daarmee de Provincie die het ook beoordeelt en kan afwijzen. Kortom woningbouw is bijna niet meer aan de orde.Wij vinden dat Schermer al heel lang bijzonder is en dat moet natuurlijk zo blijven. We hebben een mooie omgeving met landerijen die er elk seizoen weer anders uit zien. Een mogelijke uitbreiding langs de linten van Stompetoren hoeft daar geen verandering in te brengen. Ons betoog is met name gericht op de jeugd waarvan we zeker weten dat die in Stompetoren willen blijven wonen maar dan moet dat ook kunnen. We pleiten voor een mogelijkheid, een achterdeur, voor als dat nodig is te kunnen voorzien in de woningbehoefte.

Duurzaamheid
Het tweede punt dat de Schermer aangaat is de urgentie binnen de Provincie en gemeenten om te voldoen aan de energietransitie. Dat wil zeggen dat er een mogelijkheid wordt gecreëerd om windmolens en zonneparken te plaatsen. Ook hier heeft de gemeente het voortouw en de Provincie het eindoordeel. We willen u graag op de hoogte brengen wat het inhoudt om tot BPL benoemd te worden. Vind u het belangrijk dat uw kinderen een toekomst in Stompetoren hebben? Of wenst u juist wel windmolens?

We willen door middel van onderstaande twee vragen van u weten hoe u hier over denkt:
1. Hoe kijkt u tegen nieuwbouwprojecten aan voor ons dorp, denk daarbij aan bijvoorbeeld Stompetoren-West?

2. Hoe kijkt u tegen energietransitie in de regio, bijvoorbeeld windmolens of zonneparken in het zicht vanaf het dorp?

U kunt onder dit bericht uw antwoord formuleren maar u kunt ons ook per e-mail uw standpunt laten weten. Alvast bedankt.

Herinrichting N243 nagenoeg rond

Ons laatste bericht over de N243 stamt uit maart van dit jaar maar de Provincie heeft niet stil gezeten. Deze week heeft de dorpsraad gesproken met Stef Bakker, projectleider N243 over de stand van zaken.

Luisteren naar bewoners
Deze “ronde” van herinrichting is veel opener dan voorgaande en bewoners hebben dit maal diverse keren hun ideeën kunnen delen; er is geluisterd naar omwonenden. Stef Bakker legt uit dat er vanuit het perspectief van de bewoners is uitgegaan en vanuit die positie is de weg opgebouwd richting het water. Voorheen was dat anders om. Een extra investering in de fundering tezamen met geleiderail moet de waterkant veiliger maken. Het belangrijkste punt van de bewoners was het handhaven van de huidige inritten en de provincie gaat daarin mee. Alleen de wijze van verharding wordt aangepast. Met de grastegels naast de inritten blijft de breedte gewaarborgd en blijft daardoor toegankelijk voor landbouwvoertuigen. Het is de bedoeling om de weg een meer natuurlijke uitstraling te geven.

Komgrens
Al vele jaren proberen we de komgrens op te rekken en dat is eindelijk gelukt. Ook visueel gaat er wat veranderen; een afwijkende verhardingskleur, talud markering (geen verhoging) en poortconstructie met groen haag moet de weggebruiker duidelijk maken dat er in de bebouwde kom wordt gereden.

Rotonde
De rotonde is iets verplaatst waardoor er net wat meer afstand is ontstaan tussen hoekwoning en fietspad. De rotonde van Stompetoren is de enige op de Noordervaart die binnen de bebouwde kom ligt. Van de standaard voorrangsregels is weloverwogen afgestapt om de lijn met andere rotondes voort te zetten. Voetgangers en fietsers hebben dus geen voorrang. Verder komen er nog rotondes bij de Zuidervaart, Rustenburgerweg en Molendijk.

Bushaltes
Het was onvermijdelijk maar er verdwijnen een viertal bushaltes over het Schermer tracé. Het is gebleken dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. De veelgebruikte haltes zoals in Stompetoren zullen gewoon gehandhaafd blijven.

Conclusie
Zowel de weg, fietspad als middenberm wordt breder. Het fietspad krijg er zelfs een meter bij. We zijn positief en denken dat het veel draagvlak zal hebben. Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen en wilt u met eigen ogen de tekeningen aanschouwen, kom dan 9 november naar de inloopavond die de Provincie in Het Schermer Wapen gaat houden. Een officiële uitnodiging zal nog door de Provincie gepubliceerd worden.

Op de website van de Provincie kunt u het schetsontwerp en diverse verslagen raadplegen.
(Link naar website N243)

Planning
Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden in 2018.

rotonde_stompetoren(Rotonde Oterlekerweg / Noordervaart; klik voor vergroting)

Balans N243 opgemaakt

n243Het is al weer een maand geleden dat een tweede gesprek met de Provincie heeft plaatsgevonden. Deze keer op initiatief van de Provincie die alle bewoners van de Noordervaart heeft aangeschreven. Een Molenzaal vol met betrokken mensen die allemaal het woord kregen.

Dat er onderhoud gepleegd moet worden aan de Noordervaart is een feit want de weg wordt steeds gevaarlijker. De Provincie pakt het nu anders aan; goed communiceren en luisteren naar de bewoners. In 2008 liep de ontwikkeling voor de N243 vast en het project ging weer terug in studiefase.

Over het algemeen willen de bewoners allemaal hetzelfde; het moet veiliger. Eén van de belangrijke punten is dat de parkeerhaventjes langs de Noordervaart moeten blijven terwijl de Provincie daar juist van af wil. Bewoners kunnen middels deze stoken makkelijker de weg op en af rijden.

De dorpsraad pleit al jaren om de komgrens wat op te rekken zodat de snelheid er meer uitgaat en de auto’s en vrachtwagen niet door het dorp heen denderen. Nu lijkt het alsof de auto’s niet in de gaten hebben dat er maar 50 km/u gereden mag worden. Een veiliger Noordervaart is niet alleen van belang voor de direct aanwonenden maar ook voor de overige bewoners van Stompetoren. Die moeten dikwijls de weg oversteken; naar de huisarts, naar het tankstation of van de bushalte naar huis. Een veilige oversteek is erg belangrijk.

De Provincie heeft in ieder geval aangekondigd dat bij het onderhoud dat in 2017/2018 moet plaatsvinden een rotonde komt. Dit zou moeten leiden tot een betere en langzamere doorstroming.

Hieronder vind u het volledige verslag van de informatieavond dat is opgesteld door de Provincie. Uiteraard houden we u op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen.

Verslag_Informatief_Gesprek_Noordervaart_20141211