Ideeën gevraagd…rotonde

UPDATE 23/4

Alkmaar heeft, voordat wij suggesties konden aandragen, reeds besloten om in de 4 bochten op de rotonde en entree van de wijk witte schampblokken te plaatsen om rijden door de berm definitief tegen te gaan. We hebben nog gevraagd of een deel dichtgezet kan worden met groen, maar daar is nog geen reactie op gekomen. Er zal ook geen aparte strook tbv voetgangers/fietsers worden aangelegd. Autoverkeer rijdt daar nu rustig en voetgangers/fietsers moeten er gewoon tussendoor.

‐—————‐———–

Ten aanzien van de rotonde Oterlekerweg zijn er veel inwoners in de pen gekropen richting Alkmaar. Als dorpsraad hebben we dat ook gedaan. Hieronder een uitgebreide samenvatting inclusief de vraag of bewoners goede suggesties hebben over de definitieve inrichting bij de rotonde.

Samenvatting terugkoppeling:

Stadswerk heeft een goed beeld van de situatie zoals hij nu ter plekke is. Het was natuurlijk al bekend dat er flink door de berm gereden wordt. De verwachting was echt dat dit een stukje gewenning zou zijn, aangezien niemand er toch op zit te wachten om door zo’n modderige berm te rijden. Nadat dit eigenlijk alleen maar verergerde, en er grotere gaten ontstonden, heeft Stadswerk een noodgreep moeten doen om het kapot rijden van de berm te verminderen. Daarom zijn de gele betonblokken geplaatst.

Stadswerk heeft een paar weken terug drie kwartier gekeken naar hoe hier over de nieuwe situatie gereden wordt. Daarbij niet gezien dat mensen door de berm rijden, maar wel dat een groot deel van de automobilisten zeer veel moeite heeft met het nemen van de bocht. Zowel de wijk in, als de wijk uit. Als er iemand de wijk uit rijdt, stopt de tegenligger op de rotonde. Als er iemand van de rotonde komt, stopt de tegenligger al op de Bovenkruier. Het gevoel bij veel automobilisten is dat ze elkaar niet kunnen passeren op de inritconstructie. Terwijl ze daar stonden zijn een aantal automobilisten ook gestopt om aan te geven dat het écht te smal is.

Het is echter prima mogelijk om elkaar te passeren op de versmalde inrit (met twee auto’s). De inrit is breed genoeg om beide de bocht te kunnen maken en langs elkaar te rijden. Veel automobilisten blijven op meer dan een meter van de berm rijden. Als zowel de automobilisten in als uit de wijk dit doen, blijft er inderdaad geen ruimte over om elkaar te passeren. Overigens geldt dit voor ‘gewone’ auto’s. Bij vrachtwagens, campers en ander groter verkeer zal er altijd even gewacht moeten worden. Dat is een normale situatie in een 30 km/h zone.

Stadswerk ziet in deze inrichting geen problemen, en zal dan ook GEEN WIJZIGINGEN UITVOEREN AAN DE BREEDTES VAN DE INRIT. De bedoeling van deze constructie is om de snelheid er flink uit te halen. Op het moment dat we gaan verbreden, gaat het verkeer hier weer sneller overheen rijden.

Gevraagd aan bewoners:

Dan blijft over het probleem met de kapotgereden bermen waar nu nog overheen wordt gereden. De gele blokken zijn als noodgreep geplaatst, en bedoeld als tijdelijke situatie. Omdat Stadswerk ziet dat gewenning hier niet lijkt te lukken, zal hier iets permanents moeten komen. Wat precies weet Stadswerk nog niet. Ze vragen de bewoners van Stompetoren om met goede ideeën te komen om dit probleem permanent op te lossen.

Als dorpsraad hebben we het hier ook over gehad en zien vooral ook de noodzaak om vanuit de wijk een aansluiting te maken op het fietspad voor fietsers en voetgangers, want als auto’s elkaar inderdaad gaan passeren bij de inrit is er geen ruimte meer voor fietsers/voetgangers. Graag zien we uw constructieve bijdragen tegemoet in een reactie op dit bericht of via e-mail.

Alle plakkers verzamelen!

Het dorpsplein is een voorziening rijker; een plakzuil. Op veler verzoek is het er toch van gekomen; een centrale plek om activiteiten kenbaar te maken.

Niet meer verstopt achter de ballonnen bij de Dekamarkt maar een plek die wel opvalt. De paal staat iets dichter bij de weg maar het idee was om ook zo de wildparkeerders naar een normale parkeerplek te wijzen.

Laten we de plakzuil lekker veel gebruiken maar laten we wel rekening met elkaar houden.

Hieronder een paar tips voor het gebruik:

– Niet helemaal vol plakken
– Niet over een actuele flyer heen plakken
– Aansluitend op een andere flyer plakken
– Indien mogelijk oude flyers er weer afhalen

Veel plakplezier!

Dorpsvisie gereed

Vorig jaar tijdens onze jaarvergadering hebben we de aftrap gemaakt om een dorpsvisie op te stellen. We vinden dat het opstellen van een dorpsvisie echt bij het dorp hoort en met de dorpsbewoners gemaakt moet worden. Met elkaar hebben we thema’s verzameld en hebben we bepaald wat Stompetoren belangrijk vindt.

De concepten zijn gescreend en u heeft via e-mail kunnen reageren en er zijn de afgelopen maand twee inloopavonden geweest waarin het mogelijk was om mondeling te reageren op de dorpsvisie.

Uiteindelijk hebben we op de jaarvergadering afgelopen donderdag 21 maart 2024 de definitieve versie afgerond. We zijn tevreden en trots dat we dit met elkaar hebben kunnen opstellen.

Klik hier voor de dorpsvisie versie 1.0

Uitnodiging jaarvergadering 2024

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering op donderdag 21 maart in De Hoeksteen vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30).

Graag verwelkomen wij u allemaal. Ook niet-leden zijn van harte welkom om zich te laten informeren en u kunt zich ter plaatse inschrijven als lid van de dorpsraad. Tijdens onze reguliere agenda zullen we weer een mooi overzicht geven van alle activiteiten waar we als Dorpsraad het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Daarnaast zijn er wat wisselingen in het bestuur en
is dit een goed moment om Michèle officieel te bedanken voor haar inzet in de afgelopen jaren en kan Huub zich aan u voorstellen.

Daarnaast hebben we vorig jaar bij de jaarvergadering met elkaar gesproken over een dorpsvisie. Met de input van die avond zijn wij aan de slag gegaan en momenteel ligt er een versie waar inwoners hun feedback op kunnen geven. Deze avond zullen wij de definitieve versie 2024 presenteren. Het is de
bedoeling dat deze visie periodiek wordt vernieuwd om thema’s aan te passen of toe te voegen waar nodig.

Verder zal vanuit het bestuur van De Hoeksteen een kort overzicht worden gegeven over de aanstaande verbouwplannen van De Hoeksteen.

Graag tot ziens op donderdag 21 maart 2024. Wij rekenen op u!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Dorpsraad Stompetoren

Notulen jaarvergadering 2023

Digitale uitnodiging jaarvergadering 21 maart 2024