Brug verdwijnt

Van de gemeente kregen we de mededeling dat het bruggetje van de Beemd naar de ijsbaan/paardenbaan gaat verdwijnen. Het zou te weinig gebruikt worden en is niet meer essentieel om het gebied te bereiken.

Wij zijn ook geen voorstander om onnodig geld te spenderen maar hadden graag een compensatie elders in het dorp gezien; er wordt immers met het verdwijnen een flinke kostenpost bespaard.

Binnenkort komt er een officiële melding in de Stadskrant waar u als bewoner op het besluit van de gemeente kunt reageren.

Losloopgebied honden

Al geruime tijd is de gemeente bezig met een ontwerp voor een aanwijsbesluit verbods- en losloopgebieden voor honden te maken. Afgelopen donderdag is dit ontwerp gedeponeerd ter inzage in het Gemeenteblad.

Op onderstaand plaatje kunt u zien waar u wel en waar u niet uw hond los mag laten lopen. In de bijlagen onderaan dit bericht vind u alle informatie zoals dat gepubliceerd is. Tevens geven we u de link naar het Gemeenteblad waar ook alle informatie beschikbaar is. Mocht u officieel willen reageren op dit besluit dan heeft u daarvoor vier weken de tijd.

Groen is losloopgebied, rood is verboden

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-309667.html

Afgelopen woensdag hebben we in de grote kerk in Graft-De Rijp kennis gemaakt met waarnemend burgemeester Roemer en wethouder Te Beest die Marcel van Zon heeft opgevolgd.

Beide mannen zijn ervaren en komen ook als zodanig over. De tijd voor een uitgebreid praatje zat er helaas niet in maar burgemeester Roemer heeft aangegeven graag op uitnodigingen in te gaan als er behoefte is aan onderling overleg. Stompetoren-West vloog nog even voorbij en daarover gaat de burgemeester binnenkort met het Provinciebestuur in gesprek.

Dorpsraden in gesprek met burgemeester en wethouder
(Bron: Gemeente Alkmaar)

Woningnood oplossen met vergrijzing

Afgelopen donderdag is in de vergadering Provinciale Staten de Omgevingsvergunning NH-2020 aangenomen. Eén van de vele agendapunten was Stompetoren-West.

De Gedeputeerde Staten houdt vast aan de contouren van het BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap). Vele fracties zijn voorstander van het behouden van het BPL en er wordt zelfs gesteld door de SP dat vergrijzing het woningtekort maar moet oplossen.

Christen Unie, CDA en PVV hebben het voor elkaar gekregen om met een motie de deur op een kier te houden. Ondanks dat de verordening is aangenomen wordt er een nadere verkenning gestart naar lintbebouwing in kleine kernen. Dit geeft nog een sprankje hoop om in de toekomst te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar betaalbare woningen.

We volgen de ontwikkeling op de voet en zullen u uiteraard weer op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen.

Geen Slootenfondsavond in De Vriendschap

PERSBERICHT

Ook het Slootenfonds heeft te maken met beperkingen betreffende de feestelijke uitreiking van oorkondes voor de vrijwilligers van het jaar. Vanwege alle Covid-19-maatregelen is het niet mogelijk om dit in een gezellige sfeer in Café De Vriendschap plaats te laten vinden.

Er is overwogen om in een tour langs de dorpen de onderscheidingen uit te reiken. Echter, er mogen maar maximaal 4 personen buiten bij elkaar komen. Daarom is ook dit voor het bestuur geen optie.

Het bestuur heeft gewikt en gewogen en is tot besluit gekomen om dit jaar géén Slotenfondsonderscheidingen uit te reiken aan de vrijwilliger in de dorpen van de voormalige gemeente Schermer.

Toch wil het bestuur recht doen aan de traditie van het Slootenfonds en is daarom wél op zoek naar de vereniging van het jaar. De vereniging van het jaar ontvangt 500 euro uit het Slootenfonds.

Het bestuur roept u op om vanuit de dorpen in de voormalige gemeente Schermer om vóór 1 november een voordracht voor een vereniging te doen bij de dorpsraad van uw dorp.

De nominaties worden zorgvuldig beoordeeld door het bestuur van het Slootenfonds en op vrijdag 13 november zal de prijs uitgereikt worden.