Kom naar de inloopavond!

De afgelopen anderhalf jaar is er achter de schermen gewerkt aan een plan om het dorpshuis naar een hoger niveau te tillen.

In goed overleg heeft De Hoeksteen met de gemeente Alkmaar en Dorpsraad Stompetoren een aantal scenario’s uitgewerkt die we aan u, bewoner van Stompetoren, willen voorleggen.

Kom naar de inloopavond op donderdag 2 februari van 19:30 tot 21:00 uur en laat u informeren.

N243 update!

Na de afsluiting van het eerste deeltraject bij Schermerhorn, is het tijd voor de volgende fase. De N243 is tussen rotonde Middenweg (N509) en Braken (N194) bij Avenhorn afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf maandag 9 januari tot eind april 2023.

Omleiding voor doorgaand verkeer
Doorgaand verkeer rijdt de omleidingsroute via de N194 en de N242. De omleidingsroute is met gele bebording aangegeven. De omleiding voor fietsers is apart aangegeven.

Voor Stompetoren specifiek het volgende
Deze week worden er nog damwanden geplaatst langs de Noordervaart.

Tussen half januari en half maart is Boskalis in de dorpskern bezig met het plaatsen van de damwanden. Hier wordt gewerkt vanaf water en waar nodig met een halve rijbaanafzetting.

In week 4 en 5 gaat Boskalis damwanden plaatsen langs de Noordervaart bij bushalte Stompetoren Dorp (zuidzijde). De bushalte is dan buiten gebruik.

Wanneer het deeltraject bij Avenhorn klaar is, zal daarna het 3e en laatste deel aangepakt gaan worden en zal het traject Omval-Schermerhorn worden afgesloten voor doorgaand verkeer en dus ook voor de bewoners in het dorp.

Voor actuele informatie adviseren we de Boskalis-app te downloaden. Uitgebreidere informatie t.a.v. project N243 is daar in te vinden.

Stompetoren in kerstsfeer!

Kerstbomen brengen sfeer en horen bij de koude decembermaand. We hebben dit jaar een mooie boom gekregen van de gemeente. We hebben gemerkt dat het optuigen van een grote boom een vak apart is. De voorbereidingen zijn al een poosje geleden gestart en gisteren is de boom op zijn plaats gezet op ons mooie plein.

Zaterdag 17 december gaan we de boom versieren. Iedereen die dat wil, kan tussen 15:00 en 17:00 uur iets in de boom hangen. Uiteraard helpen we met een grote ladder mee om ook de bovenkant te versieren.

Het mag iets zelfgemaakt zijn of iets dat je over hebt of een kerstbal met je eigen foto; wees creatief!

Om 17:00 uur ontsteken we het licht en gaan we het eindresultaat bekijken.

Grand Café de Stompe Hoeve zal op het plein glühwein en warme chocomel verkopen om zo het kerstgevoel compleet te maken.

We hopen op een grote opkomst. Tot zaterdag!

Windmolens in aantocht

De Provincie hield tot voor kort de komst van kleinere alleenstaande windmolens op boerenerven tegen maar dat hebben ze losgelaten.

In het coalitieakkoord staat dat agrariërs ruimte krijgen om in goed overleg kleine windmolens (tot 15 meter) te plaatsen maar daar gaat het dus mis doordat er geen participatie heeft plaatsgevonden. In hetzelfde akkoord staat ook dat het authentieke en historische aanzicht van de dorpen wordt gekoesterd en behouden.

Momenteel liggen er twee aanvragen bij de gemeente voor een windturbine te weten op de Grootschermerweg 5 te Grootschermer en aan de Noordervaart 115 te Stompetoren (nabij Poldermolen E).

De berichtgeving is laat op gang gekomen en we weten dat er in de commissievergadering van 8 november aanstaande over gesproken gaat worden.

De raad wordt gevraagd een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het bouwplan wil afgeven. Zonder de ontwerp-VVGB kan het college geen ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en geen vergunning verlenen. Het is niet zo dat ze er volgende week al staan maar de politiek gaat gewoon door.

We willen u informeren over dit feit en u in de gelegenheid stellen om zich hier in te verdiepen en eventueel op te reageren. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Boerderijmolen Ursen – bron: Noordhollands Dagblad