Stroom in de grond

Maandag 29 juni jl. heeft de Provincie Noord-Holland het Voorbereidingsbesluit aangenomen voor de netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek.

De hoogspanningsinstallaties spelen een belangrijke rol en daarom is het tijdig realiseren van nieuwe installaties erg belangrijk.

Het tracé zal onder de grond worden aangelegd en loopt niet meer zo dicht langs Stompetoren. De conclusie die we kunnen nemen is dat de hoogspanningsmasten op den duur uit het landelijk beeld zullen verdwijnen.

Hieronder een schets van hoe het tracé zal gaan lopen. Op een afstand van 50 meter kan hier nog van afgeweken worden.

Besteding Arhi-gelden rond

De sluitingsdatum is inmiddels gepasseerd en we hebben de balans opgemaakt. We presenteren met trots drie initiatieven die alle drie potentie hebben om gerealiseerd te kunnen worden binnen het budget.

  • Speelplek schoolplein
  • Wandelpaden rondje Stompetoren
  • Fitness-/beweegtuin

Super leuk dat er toch weer dorpsgenoten zijn die de armen uit de mouwen steken om iets leuks te willen creëren.

De plannen leggen we voor bij de gemeente ter beoordeling. Met het fiat van de wethouder kunnen we de volgende fase ingaan. Wordt vervolgd!

CJG naar Stompetoren

U heeft het wellicht al in de kranten gelezen maar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verhuist van Schermerhorn naar Stompetoren. Het CJG zal zich vestigen in de voormalige kinderopvang ‘De Pullelat’.

Deze maand beginnen de werkzaamheden; er moet immers nog wel wat verbouwd worden. De verwachting is dat in december de deuren open gaan. De frequentie wordt opgeschroefd van één dagdeel in de veertien dagen naar één dagdeel per week.

Tevens hebben we vernomen dat dokter Jansen haar eigen praktijk begint in hetzelfde pand aan de Schermeerstraat. Zo krijgen we langzamerhand weer meer voorzieningen in het dorp.


Over smaak valt niet te twisten…

In de gemeente Alkmaar is het gebruikelijk dat bij realisatie van grote beeldbepalende bouwprojecten (> EUR 500.000) ook ruimte wordt vrijgemaakt voor kunst. Dit komt voort uit de zogeheten ‘percentageregeling’. Voor het dorpshart geldt dat er een budget is toegevoegd van maar liefst EUR 28.000,-.

Deze regeling komt voort uit de visie:
‘Met plantsoenen, pleinen en gebouwen draagt kunst in de openbare ruimte bij aan levendigheid en beleving van dorp en stad. Kunst geeft kleur en verfraait de omgeving. Kunst in het straatbeeld is laagdrempelig en een vertrouwd herkenningspunt in de leefomgeving.’

Eerder hebben we bewoners opgeroepen om mee te denken over kunst. Zo is er een kunstcommissie tot leven gekomen bestaande uit:

  • vertegenwoordigers gebruikers/belanghebbenden (Dorpsraad, bewoonster, ontwikkelaar)
  • projectleider Dorpshart
  • ontwerper
  • beleidsadviseur Cultuur
  • adviseurs Werkgroep Beeldende Kunst Openbare Ruimte (3 kunstenaars)

Kunstcommissie Stompetoren heeft in een aantal sessies de opdracht geformuleerd en heeft de selectie terug weten te brengen naar vier potentiële kunstenaars. In deze maand krijgt de Kunstcommissie vier schetsontwerpen onder ogen te zien en zal er een keuze gemaakt worden voor een kunstenaar.

De oplevering van het kunstobject en het dorpsplein moet medio 2021 gereed zijn. Over smaak valt niet te twisten maar bedenk: ‘Kunst draagt bij aan levendigheid van ons dorpsplein’.

Nieuwe planmakerij Provincie; wat betekent dit voor Stompetoren?

De Provincie wil een eenvoudiger, duidelijker en integraal systeem van regels en heeft een nieuw Omgevingsverordening opgesteld. Dit houdt in dat de spelregels meer gericht zijn op het ‘hoe’ en niet meer op het ‘wat’ zoals voorheen. Toen ging men uit van ‘wat mag niet’ en ‘wat zijn de uitzonderingen’. De voornaamste bezwaren die wij zien zijn op het gebied van wonen en duurzaamheid.

Wonen
Schermer is aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en staat min of meer op slot wat betreft woningbouw. Onderscheid valt te maken tussen klein- en grootschalige woningbouw. Met de nieuwe regels is het nog alleen kleinschalig met een maximum van 11 woningen. Het getal 11 is ontstaan uit jurisprudentie en is waarschijnlijk per bestemmingsplan. Dus een project zoals het dorpshart kan niet meer plaatsvinden. De gemeente heeft de regie en moet aantonen dat het nodig is en ook past in het beleid en activeert daarmee de Provincie die het ook beoordeelt en kan afwijzen. Kortom woningbouw is bijna niet meer aan de orde.Wij vinden dat Schermer al heel lang bijzonder is en dat moet natuurlijk zo blijven. We hebben een mooie omgeving met landerijen die er elk seizoen weer anders uit zien. Een mogelijke uitbreiding langs de linten van Stompetoren hoeft daar geen verandering in te brengen. Ons betoog is met name gericht op de jeugd waarvan we zeker weten dat die in Stompetoren willen blijven wonen maar dan moet dat ook kunnen. We pleiten voor een mogelijkheid, een achterdeur, voor als dat nodig is te kunnen voorzien in de woningbehoefte.

Duurzaamheid
Het tweede punt dat de Schermer aangaat is de urgentie binnen de Provincie en gemeenten om te voldoen aan de energietransitie. Dat wil zeggen dat er een mogelijkheid wordt gecreëerd om windmolens en zonneparken te plaatsen. Ook hier heeft de gemeente het voortouw en de Provincie het eindoordeel. We willen u graag op de hoogte brengen wat het inhoudt om tot BPL benoemd te worden. Vind u het belangrijk dat uw kinderen een toekomst in Stompetoren hebben? Of wenst u juist wel windmolens?

We willen door middel van onderstaande twee vragen van u weten hoe u hier over denkt:
1. Hoe kijkt u tegen nieuwbouwprojecten aan voor ons dorp, denk daarbij aan bijvoorbeeld Stompetoren-West?

2. Hoe kijkt u tegen energietransitie in de regio, bijvoorbeeld windmolens of zonneparken in het zicht vanaf het dorp?

U kunt onder dit bericht uw antwoord formuleren maar u kunt ons ook per e-mail uw standpunt laten weten. Alvast bedankt.