Uitnodiging jaarvergadering

Vorige maand deden we een aankondiging voor onze jaarvergadering maandag 20 maart aanstaande in Grand Café De Stompehoeve; aanvang 20:00 uur. Met dit bericht willen we u laten weten hoe het programma er uit zal zien.

Naast de gebruikelijke agendapunten zullen we dit jaar weer een samenvatting presenteren van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Het tweede deel van de avond zal in het teken staan van ‘Visie’.

De afgelopen jaren zijn er aardig wat visies voorbij gekomen zoals de ‘Omgevingsvisie 2017-2040’, ‘Woondeal’, ‘Woonzorgopgave’, ‘Warmtevisie’, ‘Prestatievisie’, ‘Coalitieakkoord’ en heel recent de ‘Woonvisie’.

Zo nu en dan bij het wisselen van het college ontstaan er nieuwe gedachten maar ook verandering van wetgeving zorgt er voor dat er weer een visie opgesteld moet worden. Als we daar niet snel bij aansluiten, wordt Stompetoren misschien niet genoemd.

Momenteel loopt er een ‘Woonvisie’ over waar, hoe en hoeveel er gebouwd moet gaan worden. Een actueel onderwerp waar wij al hebben laten ventileren dat starterswoningen en woningen voor ouderen – al dan niet geclusterd – erg hard nodig zijn.

In de wandelgangen van het Stadhuis hebben we gehoord dat er al een projectleider aangesteld is om aan de slag te gaan met een ‘Dorpenvisie’.

Wij willen in het tweede deel van de jaarvergadering informatie bij u ophalen. Na ons mooie dorpshart moeten we vooruit kijken en voor ons zelf een visie opstellen. We zijn benieuwd hoe u aan kijkt tegen het toekomstige Stompetoren.

Graag tot de 20e!

Uitnodiging jaarvergadering 2023
Notulen jaarvergadering 2022

Inloopavond goed bezocht

Gisteren was de inloopavond over de renovatie van het dorpshuis. Alle betrokken partijen waren goed vertegenwoordigd en er was voor iedereen genoeg gelegenheid om zich goed te laten informeren en om ideeën en wensen door te geven.

Bewoners waren enthousiast over de plannen om het dorpshuis te vernieuwen en over het feit om zes studio’s te ontwikkelen in het project. De behoefte aan woningen is ook in Stompetoren aanwezig en dit project is dus een win-win voor het dorp.

Tijdens de avond heeft onder begeleiding van ‘t Honk en de dorpsraad een groep jongeren met de twee aanwezige wethouders gesproken over het inzetten van de resterende Arhi-gelden. Eerder al werd vanuit deze gelden de fitnesstuin gerealiseerd.

De wethouders waren enthousiast en hebben de jongeren uitgenodigd om binnenkort op het stadhuis te komen praten over het details. Het idee is om een eigen plekje in het dorpshuis te creëeren om elkaar te onmoeten en lekker te ‘hangen’.

Uiteraard houden we u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Kom naar de inloopavond!

De afgelopen anderhalf jaar is er achter de schermen gewerkt aan een plan om het dorpshuis naar een hoger niveau te tillen.

In goed overleg heeft De Hoeksteen met de gemeente Alkmaar en Dorpsraad Stompetoren een aantal scenario’s uitgewerkt die we aan u, bewoner van Stompetoren, willen voorleggen.

Kom naar de inloopavond op donderdag 2 februari van 19:30 tot 21:00 uur en laat u informeren.

N243 update!

Na de afsluiting van het eerste deeltraject bij Schermerhorn, is het tijd voor de volgende fase. De N243 is tussen rotonde Middenweg (N509) en Braken (N194) bij Avenhorn afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf maandag 9 januari tot eind april 2023.

Omleiding voor doorgaand verkeer
Doorgaand verkeer rijdt de omleidingsroute via de N194 en de N242. De omleidingsroute is met gele bebording aangegeven. De omleiding voor fietsers is apart aangegeven.

Voor Stompetoren specifiek het volgende
Deze week worden er nog damwanden geplaatst langs de Noordervaart.

Tussen half januari en half maart is Boskalis in de dorpskern bezig met het plaatsen van de damwanden. Hier wordt gewerkt vanaf water en waar nodig met een halve rijbaanafzetting.

In week 4 en 5 gaat Boskalis damwanden plaatsen langs de Noordervaart bij bushalte Stompetoren Dorp (zuidzijde). De bushalte is dan buiten gebruik.

Wanneer het deeltraject bij Avenhorn klaar is, zal daarna het 3e en laatste deel aangepakt gaan worden en zal het traject Omval-Schermerhorn worden afgesloten voor doorgaand verkeer en dus ook voor de bewoners in het dorp.

Voor actuele informatie adviseren we de Boskalis-app te downloaden. Uitgebreidere informatie t.a.v. project N243 is daar in te vinden.