Wie

Wie zijn we?

Sylvester Liefting
Voorzitter
Porteufeuille:
– Ontwikkeling Dorpshart
– Regiegroep
– Slootenfonds

Sinds 2007 woonachtig in Stompetoren en al vanaf 2006 uit nieuwsgierigheid betrokken bij de dorpsraad. In Stompetoren zijn leuke ontwikkelingen waar ik me voor wil inzetten; een brug slaan tussen bewoners en gemeente. Dat kost veel energie maar het levert ook veel energie op.
______________________________________________________________

Sander Tolk
Secretaris

Portefeuille:
– N243
– Buitenspeeldag

Sinds 2012 woonachtig op de Buitenkruier met mijn gezin. Sinds 2013 zet ik mij in bij de dorpsraad om het dorp leefbaar te houden. Stompetoren is een prachtig dorp en dat moet vooral zo blijven. Met de juiste voorzieningen voor jong en oud.
______________________________________________________________

Mark Bleijendaal
Penningmeester

Portefeuille:
– Ledenadministratie
– Voetbalkooi

Sinds 2006 woonachtig op de Binnenkruier. Ik zet me sinds begin 2016 met veel plezier in voor de dorpsraad om de belangen van de bewoners van Stompetoren te behartigen in zaken die met de gemeente en de provincie te maken hebben.
______________________________________________________________

Mieke Verhagen
Bestuurslid

Portefeuille:
– Nationale Dodenherdenking 4 mei
– Ontwikkeling Dorpshart

Sinds 2004 woonachtig op de Beemd samen met Aad. Stompetoren, een dorp zonder dorpscafé en een gezellig terras, geen centrum! Stomverbaasd waren we; dat verwacht je niet in Noord-Holland. Eind 2006 deed de toenmalige dorpsraad een behoefte-onderzoek onder de dorpsbewoners naar voorzieningen als een dorpscentrum, school, bibliotheek en ontmoetingsplek voor de jeugd. Dit was voor mij de aanleiding om mee te gaan doen in 2007. Een centrale ontmoetingsplek vind ik van levensbelang. Niet alleen voor de boodschappen maar ook voor het uitwisselen van nieuwtjes en het vieren van dorpsfeesten.
______________________________________________________________