Wie

Wie zijn we?

Sylvester Liefting
Voorzitter
Portefeuille:
– Digitaal wijkambassadeur
– Voorzitter Regiegroep Schermer
– Bestuurslid Slootenfonds
– Stompetoren-West

Sinds 2007 woonachtig in Stompetoren en al vanaf 2006 uit nieuwsgierigheid betrokken bij de dorpsraad. In Stompetoren zijn leuke ontwikkelingen waar ik me voor wil inzetten; een brug slaan tussen bewoners en gemeente. Dat kost veel energie maar het levert ook veel energie op.
_______________________________________________

Sander Tolk
Secretaris

Portefeuille:
– N243
– Buitenspeeldag
– Wandelpaden

Sinds 2012 woonachtig op de Buitenkruier met mijn gezin. Sinds 2013 zet ik mij in bij de dorpsraad om het dorp leefbaar te houden. Stompetoren is een prachtig dorp en dat moet vooral zo blijven. Met de juiste voorzieningen voor jong en oud.
_______________________________________________

Mark Bleijendaal
Penningmeester

Portefeuille:
– Ledenadministratie
– Arhi-gelden (Voetbalkooi / Skatebaan)

Sinds 2006 woonachtig in Stompetoren. Ik zet me sinds begin 2016 met veel plezier in voor de dorpsraad om de belangen van de bewoners van Stompetoren te behartigen in zaken die met de gemeente en de provincie te maken hebben.

_______________________________________________

Michèle Boogaard
Bestuurslid

Portefeuille:
– Verkeersveiligheid
– Dorpshuis

_______________________________________________

Chris Maas
Bestuurslid

Portefeuille:
– Kermiscomité
– Dorpshuis