Kleine windturbines: Laat weten wat u er van vindt!

U herinnert zich de discussie nog wel over windmolens in de Schermer. Het begon met een boer in Grootschermer die een windmolen wil plaatsen op zijn erf.

De gemeente Alkmaar heeft inmiddels een concept beleidskader opgesteld met regels. Dit document is het antwoord op de terechte vraag van agrariërs naar windturbines. En de terechte zorgen van anderen tot het mogelijk aantasten van landschap en natuur.

De gemeente heeft participeren hoog in het vaandel en wil voorafgaand op een definitief besluit de inwoners raadplegen. Dit is een transparant en democratisch middel waarbij iedereen er iets van mag vinden.

Klik op onderstaande link naar de website van Alkmaar waar u meer informatie kunt vinden en waar u ook mee kunt doen met de peiling. Uw mening telt mee!

Link naar website Alkmaar

Windmolens in aantocht

De Provincie hield tot voor kort de komst van kleinere alleenstaande windmolens op boerenerven tegen maar dat hebben ze losgelaten.

In het coalitieakkoord staat dat agrariërs ruimte krijgen om in goed overleg kleine windmolens (tot 15 meter) te plaatsen maar daar gaat het dus mis doordat er geen participatie heeft plaatsgevonden. In hetzelfde akkoord staat ook dat het authentieke en historische aanzicht van de dorpen wordt gekoesterd en behouden.

Momenteel liggen er twee aanvragen bij de gemeente voor een windturbine te weten op de Grootschermerweg 5 te Grootschermer en aan de Noordervaart 115 te Stompetoren (nabij Poldermolen E).

De berichtgeving is laat op gang gekomen en we weten dat er in de commissievergadering van 8 november aanstaande over gesproken gaat worden.

De raad wordt gevraagd een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het bouwplan wil afgeven. Zonder de ontwerp-VVGB kan het college geen ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en geen vergunning verlenen. Het is niet zo dat ze er volgende week al staan maar de politiek gaat gewoon door.

We willen u informeren over dit feit en u in de gelegenheid stellen om zich hier in te verdiepen en eventueel op te reageren. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Boerderijmolen Ursen – bron: Noordhollands Dagblad

Onderzoek steun dorpshuizen

Tijdens de raadsvergadering gisteren in de Letterbak is de motie ‘Geef de kernen in corona-tijd ook een steuntje in de rug!’ aangenomen.

VVD, CDA, Groen Links, Lijst Peters en Leefbaar Alkmaar hadden een motie ingediend om te onderzoeken of en hoe dorpshuizen in kernen in het buitengebied waar horeca niet levensvatbaar is gebleken, materieel, financieel of professioneel ondersteund kunnen worden. Aanleiding is onder andere het verdwijnen van dorpscafés in Markenbinnen en Schermerhorn.

Toch fijn dat in deze tijd extra goed naar de kleine kernen gekeken wordt.

Laat uw mening horen!

kernenbeleidTijdens de fusie is het kernenbeleid vastgesteld waarin staat beschreven dat elke dorpskern uit de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer zijn eigen identiteit heeft en wil behouden.

Dit houdt in dat iedere kern ook andere dynamiek en wensen heeft en er per kern en aparte agenda opgesteld zal worden. De staf van Buurtgericht Samenwerken komt binnenkort samen. U kunt bepalen wat er op de agenda moet komen!

Aan de hand van onderstaande vragen proberen we één document samen te stellen die we opsturen naar de gemeente.

Geef uw antwoorden door via

1) Kunt u een aantal knelpunten/aandachtspunten noemen waarmee we (bewoners, gemeente, organisaties) aan de slag moeten of willen in uw (dorps)kern?

2) Wat is er kenmerkend voor uw (dorps)kern ?

3) Kunt u aangeven welke onderwerpen de komende 5 jaar moeten worden aangepakt ?

4) Waarover bent u tevreden of wat gaat momenteel goed in uw (dorps)kern?