Invulformulier Witte Brug

    Informatieavond de Witte Brug in Stompetoren

    De witte brug in de Noordervaart is een voetgangersbrug tussen Stompetoren en Schermerhorn. Voor de herinrichting van de N243 was deze brug vooral bedoeld om voetgangers van de toenmalige bushalte aan de N243 een mogelijkheid te geven om naar de zuidkant van de Noordervaart te komen. Bij herinrichting van de N243 is ervoor gekozen om de bushaltes te realiseren bij de fiets-/voetgangersoversteekplaatsen in verband met de verkeersveiligheid. De bushalte bij het witte bruggetje is daardoor ook komen te vervallen.

    Ondertussen vinden bewoners uit de omgeving de brug een mooi punt van een wandeling om terug te keren naar hun startpunt en op die manier niet dezelfde weg terug te hoeven lopen. De witte brug wordt als een mooie wandelverbinding ervaren. En inmiddels als beeldbepalend element in het landschap. Aan de andere kant moet ook rekening gehouden worden met de verkeersveiligheid.

    Omdat er nog geen besluit is genomen over de verkeerssituatie en/of over de witte brug, wil de Gemeente Alkmaar u een aantal vragen voorleggen en deze meenemen in de bestuurlijke besluitvorming.

    De gegevens die u invult, worden alleen gebruikt voor de Witte Brug; daarna worden uw gegevens weggegooid.