Dorpsvisie zo goed als klaar

Het afgelopen jaar is de dorpsraad onder andere bezig geweest met het opzetten van een dorpsvisie. Vanuit de gemeente Alkmaar wordt hierom gevraagd en recent nog heeft de verantwoordelijke wethouder (dhr Te Beest) aangegeven meer participatie vanuit de dorpen te willen. Hij wil weten wat er speelt en wat er leeft in het dorp. Een dorpsvisie kan hier een goede aanzet toe zijn. 

Vorig jaar bij onze jaarvergadering hebben we met de aanwezigen het ‘net’ opgehaald: wat vindt u nu belangrijk in het dorp. Met deze input en de punten die bij ons gedurende het jaar voorbij komen, zijn we aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot het stuk wat onderaan het bericht te vinden is. Omdat het een dorpsvisie moet zijn  en geen dorpsraad-visie, nodigen wij u van harte uit om uw feedback op dit stuk met ons te delen. Dat kan op verschillende manieren:

  1. Eenvoudig via een e-mail aan . Wij horen graag uw mening. Wat vindt u van het stuk? Bent u het eens met de punten die zijn genoemd of mist u nog bepaalde thema’s?
  2. Op donderdagavond 7 en 14 maart 2024 zal het bestuur of een deel van het bestuur tussen 19.00 en 21.00 uur in Brasserie De Buurt aanwezig zijn om met inwoners van gedachten te kunnen wisselen over deze dorpsvisie. Kom gezellig langs en laat ons weten wat u er van vindt. 

Alle feedback die we ontvangen tot en met donderdag 14 maart zal worden meegenomen om deze visie verder bij te schaven. Nu zijn we ons er terdege van bewust dat een bepaald onderwerp voor de ene persoon heel belangrijk is, terwijl iemand anders daar wellicht een mening over heeft die er haaks op staat. Dat kan natuurlijk en in dat geval zullen we kijken hoe e.e.a. genuanceerd kan worden in de visie, of zal meerderheid voor gaan.

Het idee is dat wij bij onze jaarvergadering op donderdag 21 maart (om 20.00 uur in Dorpshuis De Hoeksteen) een finale versie hebben die we dan daarna ook met Gemeente Alkmaar zullen delen. 

Wij kijken uit naar uw feedback en streven naar een breed gedragen visie.
Alvast bedankt. 

Link naar de dorpsvisie versie 0.3

Woningbehoefte Stompetoren

Op 15 januari 2024 heeft de dorpsraad en een aantal (commissie)leden van de Alkmaarse gemeenteraad bij de Statencommissie Ruimte ingesproken over de noodzaak van woningbouw in Stompetoren-West.

Tijdens dit bezoek zijn de leden van Provinciale Staten en gedeputeerde de heer Beemsterboer uitgenodigd voor een werkbezoek aan Stompetoren.

Het is nogal kort dag maar de bijeenkomst is maandag 26 februari 2024 van 11:00 tot 12:00 uur in Brasserie De Buurt.

U krijgt een presentatie over de woningbehoefte in Stompetoren en kunt met de gemeente-, statenleden en gedeputeerde in gesprek.

U kunt zich tot vrijdag 23 februari 12:00 uur aanmelden voor dit werkbezoek, via . Indien u een standpunt wenst te delen met de aanwezigen, geeft u dit ook aan in de aanmelding.

Vacature

Dorpsraad Stompetoren is op zoek naar versterking. Aangezien Michèle het voornemen heeft te gaan verhuizen, heeft ze ook besloten haar functie in ons bestuur neer te leggen. Voor een juiste balans, zijn we bij voorkeur op zoek naar een vrouw die zich wilt inzetten voor de leefbaarheid in ons mooie dorp.

Wat moet je kunnen en wat verwachten we van jou?

We vergaderen zo’n 10 keer per jaar. Daarnaast het bijwonen van een aantal bijeenkomsten (met bijvoorbeeld gemeente). Je moet enthousiast zijn en zin hebben om de armen uit de mouwen te steken voor het dorp en je moet een beetje aanleg hebben om je voelsprieten uit te steken in de straat of wijk.

Ben je geïnteresseerd en wil je een keer kennis komen maken, stuur dan een mailtje naar