Digitaal vergaderen

In deze bijzondere en voor velen zware tijd proberen we toch door te gaan met onze activiteiten voor het dorp. Vandaag vergaderen we digitaal vanuit huis.

Op de agenda staat onder andere de Arhi-gelden, 4 en 5 mei, Stompetoren-West, het dorpsplein en de Buitenspeeldag.

Geen jaarvergadering

We hebben besloten om de jaarvergadering van 19 maart as. tot nader orde op te schorten.

We staan in het licht van wat momenteel in de wereld gaande is en willen niet de verantwoordelijkheid dragen dat er mogelijk iets zou gebeuren.

We zien om ons heen dat alle sociale activiteiten geannuleerd worden en dit is dus onoverkomelijk.

Save the date…

Donderdag 19 maart 2020 houden we onze jaarvergadering in ‘t Honk; aanvang 20:00 uur.

Uiteraard krijgt u binnenkort van ons de welbekende groene flyer in de bus met meer details.

Eén van de agendapunten zal gaan over de besteding van de Arhi-gelden. Zoals u weet wordt er helaas geen geluidsarme voetbalkooi gerealiseerd.

Heeft u een idee over een andere besteding dan kunt u dat aanmelden per
e-mail. Op de avond van de jaarvergadering is er ruimte om uw idee in twee minuten te ‘pitchen’. Alle ideeën worden aangehoord en verzameld.

Veel succes met voorbereiden en graag tot de 19e!

Informatieavond veiligheid

Naar aanleiding van de onlangs gepleegde woninginbraken wordt woensdag 9 oktober aanstaande een informatieavond gehouden.
Onder meer verteld de politie hoe het proces verloopt van melding tot opvolging. Alle informatie staat in de bijlage. Deze uitnodiging wordt een dezer dagen ook huis-aan-huis verspreid.

Bent u slachtoffer van een woninginbraak of is het totaal langs u heen gegaan en weet u van niets; kom meepraten.


De vier Stompevlaktes

Stompetoren kent momenteel vier vlaktes waar gewerkt wordt, waarvoor een project loopt of waarover een opdracht uit staat bij de gemeente of een combinatie van dit alles.

Het Schermer Wapen is helemaal uit beeld verdwenen en we moeten het verder doen met mooie oude kiekjes. De grond is gesaneerd en de laatste hand is gelegd aan de tekeningen van de supermarkt en bovenliggende woningen. Momenteel wordt hard gewerkt aan een aanbesteding. Alles moet berekend en besteld worden. De verwachting is dat pas in april/mei 2020 de eerste paal de grond in gaat.

De groenstroken rondom de rotonde – zogeheten oksels – zijn flink aan het overwoekeren. Voor de groenstrook bestaat al een aantal jaren de intentie om een Fitnesstuin te realiseren. Daarvoor heeft een initiatiefgroep subsidie bij elkaar weten te rapen. Omwonenden kijken positief tegen het idee van een Fitnesstuin en vinden dat er niet zo maar van alles gedumpt kan worden. Gemeente heeft aangegeven dat het binnenkort geëgaliseerd en ingezaaid gaat worden. Het zal twee keer per jaar gemaaid worden. Vind u dat genoeg?

Met een in verval geraakt Smikkel paleis, glasdepot en asfaltlaag verdient de derde vlakte geen schoonheidsprijs. Het ligt allemaal wat gevoelig. Met de overgang naar de gemeente Alkmaar is ook het beleid omtrent grote voertuigen gefuseerd. Een aanwijzingsbesluit voor de Melkweg is lang geleden gemaakt maar wordt niet nageleefd.

De laatste vlakte is het braakliggend stuk schoolplein. Helaas geen foto van spelende kinderen maar wellicht is dat binnenkort anders. De dorpsraad heeft nog steeds de beschikking over ARHI-gelden ter waarde van EUR 97.000,- maar moet wel een keer besteed gaan worden.