Jaarvergadering 2020

Een dezer dagen valt de uitnodiging voor de jaarvergadering bij u op de mat. Dit jaar zal het anders gaan dan andere jaren en kunt u zich als lid vooraf aanmelden om de vergadering bij te wonen. Uiteraard heeft ook dit te maken met het houden van anderhalve meter afstand.

Wij zullen u op de hoogte brengen van onze activiteiten in het afgelopen jaar en alvast een blik werpen op komend jaar. Verder heeft de Kunstcommissie van de Gemeente Alkmaar gekozen voor een kunstwerk van Michiel Kluiters op ons nieuwe dorpsplein. Hij komt zich aan u voorstellen en vertellen wat hij gaat maken en waarom. Hierbij zal u nog gelegenheid krijgen om uw input te leveren voor het kunstwerk. Wilt u meepraten over het kunstwerk van Michiel, meldt u zich dan aan voor de vergadering

In de bijlagen hieronder vind u de uitnodiging zoals die huis-aan-huis verspreid wordt en de benodigde stukken zoals de notulen van vorig jaar en het verslag van de kennismaking met wethouder Van Zon.

Graag zien we u op onze jaarvergadering.

Laatste ‘eerste paal’

Gisteren sloeg wethouder Paul Verbruggen samen met de heer Lesterhuis – bestuurder Dreef Beheer – de symbolische laatste ‘eerste paal’. Hiermee komt een eind aan de bouw van het dorpshart. Het idee is dat de supermarkt de deuren opent voor de kerstinkopen van 2021. Ergens in het voorjaar van 2021 worden de 12 huurwoningen op de markt gezet.

Stroom in de grond

Maandag 29 juni jl. heeft de Provincie Noord-Holland het Voorbereidingsbesluit aangenomen voor de netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek.

De hoogspanningsinstallaties spelen een belangrijke rol en daarom is het tijdig realiseren van nieuwe installaties erg belangrijk.

Het tracé zal onder de grond worden aangelegd en loopt niet meer zo dicht langs Stompetoren. De conclusie die we kunnen nemen is dat de hoogspanningsmasten op den duur uit het landelijk beeld zullen verdwijnen.

Hieronder een schets van hoe het tracé zal gaan lopen. Op een afstand van 50 meter kan hier nog van afgeweken worden.

Besteding Arhi-gelden rond

De sluitingsdatum is inmiddels gepasseerd en we hebben de balans opgemaakt. We presenteren met trots drie initiatieven die alle drie potentie hebben om gerealiseerd te kunnen worden binnen het budget.

  • Speelplek schoolplein
  • Wandelpaden rondje Stompetoren
  • Fitness-/beweegtuin

Super leuk dat er toch weer dorpsgenoten zijn die de armen uit de mouwen steken om iets leuks te willen creëren.

De plannen leggen we voor bij de gemeente ter beoordeling. Met het fiat van de wethouder kunnen we de volgende fase ingaan. Wordt vervolgd!

CJG naar Stompetoren

U heeft het wellicht al in de kranten gelezen maar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verhuist van Schermerhorn naar Stompetoren. Het CJG zal zich vestigen in de voormalige kinderopvang ‘De Pullelat’.

Deze maand beginnen de werkzaamheden; er moet immers nog wel wat verbouwd worden. De verwachting is dat in december de deuren open gaan. De frequentie wordt opgeschroefd van één dagdeel in de veertien dagen naar één dagdeel per week.

Tevens hebben we vernomen dat dokter Jansen haar eigen praktijk begint in hetzelfde pand aan de Schermeerstraat. Zo krijgen we langzamerhand weer meer voorzieningen in het dorp.