Wethouder op bezoek

Vandaag heeft wethouder Robert te Beest samen met gebiedsconsulente Isabel Straver een bezoek gebracht aan Stompetoren en hebben we ze diverse dilemma’s laten zien.

Zaken die we hebben besproken zijn, onder andere:
– Tandartspraktijk
– Zwerfafval Oterlekerweg
– Fitnesstuin
– Hondenlosloopgebied
– Smikkelpaleis / parkeerplaats Dres
– Schoolplein OBS De Wiekslag
– ‘t Honk / Dorpshuis

Isabel is natuurlijk bekend met Stompetoren maar de wethouder hebben we al fietsend een duidelijk beeld kunnen geven van wat zich hier afspeelt. Na een rondje dorp hebben we nog even kort een tussenstop gemaakt in ‘t Honk waar José Buitendijk en Tim Dekker de wethouder hebben laten zien dat het pand veel potentie heeft.

De wethouder was onder de indruk van het rondje en ziet veel kansen voor de Stompetorenaren. We hopen dat er een sterkere band is ontstaan met Stompetoren en dat er een versnelling komt in een aantal zaken. Het is toch prettiger als je ergens over spreekt dat je het ook met eigen ogen hebt gezien.

We danken de wethouder en gebiedsconsulente voor hun tijd en luisterend oor en zien ze graag nog eens terugkomen.

Wethouder Robert te Beest

Onderzoek steun dorpshuizen

Tijdens de raadsvergadering gisteren in de Letterbak is de motie ‘Geef de kernen in corona-tijd ook een steuntje in de rug!’ aangenomen.

VVD, CDA, Groen Links, Lijst Peters en Leefbaar Alkmaar hadden een motie ingediend om te onderzoeken of en hoe dorpshuizen in kernen in het buitengebied waar horeca niet levensvatbaar is gebleken, materieel, financieel of professioneel ondersteund kunnen worden. Aanleiding is onder andere het verdwijnen van dorpscafés in Markenbinnen en Schermerhorn.

Toch fijn dat in deze tijd extra goed naar de kleine kernen gekeken wordt.

Subsidie voor verkeersveilige uitwegen

Bron: www.noord-holland.nl

Om de veiligheid op provinciale 80 km-wegen te vergroten wil de Provincie Noord-Holland het aantal in- en uitritten (uitwegen) op deze wegen zoveel mogelijk verminderen en de herkenbaarheid vergroten. Sinds 1 februari 2021 stelt de provincie daarom subsidie beschikbaar voor aanpassingen aan uitwegen in 2021 en 2022.

Met enkele bewoners rondom de N243 is in het verleden contact geweest over het aanpassen van de in- en uitritten. Die bewoners krijgen van de Provincie een schrijven.

Wil u meer weten over deze subsidie klik dan op onderstaande link.

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Januari_2021/Subsidie_voor_verkeersveilige_uitwegen_in_Noord_Holland

Brug verdwijnt

Van de gemeente kregen we de mededeling dat het bruggetje van de Beemd naar de ijsbaan/paardenbaan gaat verdwijnen. Het zou te weinig gebruikt worden en is niet meer essentieel om het gebied te bereiken.

Wij zijn ook geen voorstander om onnodig geld te spenderen maar hadden graag een compensatie elders in het dorp gezien; er wordt immers met het verdwijnen een flinke kostenpost bespaard.

Binnenkort komt er een officiële melding in de Stadskrant waar u als bewoner op het besluit van de gemeente kunt reageren.