Dorpsvisie gereed

Vorig jaar tijdens onze jaarvergadering hebben we de aftrap gemaakt om een dorpsvisie op te stellen. We vinden dat het opstellen van een dorpsvisie echt bij het dorp hoort en met de dorpsbewoners gemaakt moet worden. Met elkaar hebben we thema’s verzameld en hebben we bepaald wat Stompetoren belangrijk vindt.

De concepten zijn gescreend en u heeft via e-mail kunnen reageren en er zijn de afgelopen maand twee inloopavonden geweest waarin het mogelijk was om mondeling te reageren op de dorpsvisie.

Uiteindelijk hebben we op de jaarvergadering afgelopen donderdag 21 maart 2024 de definitieve versie afgerond. We zijn tevreden en trots dat we dit met elkaar hebben kunnen opstellen.

Klik hier voor de dorpsvisie versie 1.0

Uitnodiging jaarvergadering 2024

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering op donderdag 21 maart in De Hoeksteen vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30).

Graag verwelkomen wij u allemaal. Ook niet-leden zijn van harte welkom om zich te laten informeren en u kunt zich ter plaatse inschrijven als lid van de dorpsraad. Tijdens onze reguliere agenda zullen we weer een mooi overzicht geven van alle activiteiten waar we als Dorpsraad het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Daarnaast zijn er wat wisselingen in het bestuur en
is dit een goed moment om Michèle officieel te bedanken voor haar inzet in de afgelopen jaren en kan Huub zich aan u voorstellen.

Daarnaast hebben we vorig jaar bij de jaarvergadering met elkaar gesproken over een dorpsvisie. Met de input van die avond zijn wij aan de slag gegaan en momenteel ligt er een versie waar inwoners hun feedback op kunnen geven. Deze avond zullen wij de definitieve versie 2024 presenteren. Het is de
bedoeling dat deze visie periodiek wordt vernieuwd om thema’s aan te passen of toe te voegen waar nodig.

Verder zal vanuit het bestuur van De Hoeksteen een kort overzicht worden gegeven over de aanstaande verbouwplannen van De Hoeksteen.

Graag tot ziens op donderdag 21 maart 2024. Wij rekenen op u!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Dorpsraad Stompetoren

Notulen jaarvergadering 2023

Digitale uitnodiging jaarvergadering 21 maart 2024

Dorpsvisie zo goed als klaar

Het afgelopen jaar is de dorpsraad onder andere bezig geweest met het opzetten van een dorpsvisie. Vanuit de gemeente Alkmaar wordt hierom gevraagd en recent nog heeft de verantwoordelijke wethouder (dhr Te Beest) aangegeven meer participatie vanuit de dorpen te willen. Hij wil weten wat er speelt en wat er leeft in het dorp. Een dorpsvisie kan hier een goede aanzet toe zijn. 

Vorig jaar bij onze jaarvergadering hebben we met de aanwezigen het ‘net’ opgehaald: wat vindt u nu belangrijk in het dorp. Met deze input en de punten die bij ons gedurende het jaar voorbij komen, zijn we aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot het stuk wat onderaan het bericht te vinden is. Omdat het een dorpsvisie moet zijn  en geen dorpsraad-visie, nodigen wij u van harte uit om uw feedback op dit stuk met ons te delen. Dat kan op verschillende manieren:

  1. Eenvoudig via een e-mail aan . Wij horen graag uw mening. Wat vindt u van het stuk? Bent u het eens met de punten die zijn genoemd of mist u nog bepaalde thema’s?
  2. Op donderdagavond 7 en 14 maart 2024 zal het bestuur of een deel van het bestuur tussen 19.00 en 21.00 uur in Brasserie De Buurt aanwezig zijn om met inwoners van gedachten te kunnen wisselen over deze dorpsvisie. Kom gezellig langs en laat ons weten wat u er van vindt. 

Alle feedback die we ontvangen tot en met donderdag 14 maart zal worden meegenomen om deze visie verder bij te schaven. Nu zijn we ons er terdege van bewust dat een bepaald onderwerp voor de ene persoon heel belangrijk is, terwijl iemand anders daar wellicht een mening over heeft die er haaks op staat. Dat kan natuurlijk en in dat geval zullen we kijken hoe e.e.a. genuanceerd kan worden in de visie, of zal meerderheid voor gaan.

Het idee is dat wij bij onze jaarvergadering op donderdag 21 maart (om 20.00 uur in Dorpshuis De Hoeksteen) een finale versie hebben die we dan daarna ook met Gemeente Alkmaar zullen delen. 

Wij kijken uit naar uw feedback en streven naar een breed gedragen visie.
Alvast bedankt. 

Link naar de dorpsvisie versie 0.3

Woningbehoefte Stompetoren

Op 15 januari 2024 heeft de dorpsraad en een aantal (commissie)leden van de Alkmaarse gemeenteraad bij de Statencommissie Ruimte ingesproken over de noodzaak van woningbouw in Stompetoren-West.

Tijdens dit bezoek zijn de leden van Provinciale Staten en gedeputeerde de heer Beemsterboer uitgenodigd voor een werkbezoek aan Stompetoren.

Het is nogal kort dag maar de bijeenkomst is maandag 26 februari 2024 van 11:00 tot 12:00 uur in Brasserie De Buurt.

U krijgt een presentatie over de woningbehoefte in Stompetoren en kunt met de gemeente-, statenleden en gedeputeerde in gesprek.

U kunt zich tot vrijdag 23 februari 12:00 uur aanmelden voor dit werkbezoek, via . Indien u een standpunt wenst te delen met de aanwezigen, geeft u dit ook aan in de aanmelding.