Beste leden…

Onlangs hebben wij jullie via een brief (in de bus of in de e-mail) laten weten dat wij vanwege de bankkosten zijn overgestapt op een andere bank. Bij een dergelijke wijziging zijn wij verplicht dit bij onze leden te melden. Nu we dit gedaan hebben, zullen wij binnenkort de jaarcontributie incasseren.

Verder was dit voor ons gelijk een goede aanleiding voor een tweetal andere zaken, te weten:

1) Het compleet krijgen van onze ledenlijst, met standaard NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens en e-mailadres. Dit geeft ons de gelegenheid om onze leden makkelijker en gerichter te benaderen;

2) Door omstandigheden hebben we elkaar het afgelopen jaar weinig kunnen spreken. Om toch wat input bij de leden op te halen, leek het ons een goed idee om een mini-enquête te houden, met een paar vragen over communicatie van de Dorpsraad via social media en website.

Door een aantal bezorgde bewoners zijn we aangesproken op deze brief, met de zorg dat het om mogelijk phishing gaat. Dit kunnen wij hopelijk wegnemen. De gevraagde gegevens worden alleen gebruikt door ons, om jullie makkelijker en gerichter te kunnen informeren. Mochten er nog meer leden zijn die om deze reden nog geen reactie hebben gestuurd, hopelijk willen jullie dit dan alsnog doen!

Voor iedereen die wel gereageerd heeft: dank voor jullie reactie en vooral ook dank voor het invullen van de mini-enquête. Zeker op de laatste vraag in de enquête, wat jullie belangrijk vinden aan een Dorpsraad en of jullie nog tips hebben, zijn veel nuttige reacties gekomen. Wij zullen hiermee aan de slag gaan.

Nogmaals dank en wij hopen jullie snel weer onder meer normale omstandigheden te kunnen zien en spreken. Zet in ieder geval de jaarvergadering alvast in uw agenda op maandag 27 september! 

We vragen uw aandacht voor het volgende;

Een aantal bewoners die aan een sloot wonen ervaren een toename van het aantal ratten. Waar er voorheen wel eens één wordt waargenomen, ziet men ze nu dikwijls.

Eendjes voeren is leuk en kunnen we als dorpsraad niet verbieden maar hopelijk kunt u begrijpen dat een overmaat aan brood juist ratten aantrekt.

We vragen uw medewerking en begrip voor de overlast die de bewoners hebben.

Herdenkingen 4 mei

Herdenkingen 4 mei Alkmaar, De Rijp/Noordeinde, Stompetoren en Oudorp

Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, is nu al ruim een jaar zichtbaar. Gemeente Alkmaar herdenkt op 4 mei allen die zijn gevallen voor onze vrijheid. Maar net als vorig jaar, op gepaste wijze.

Streekstad Centraal legt de kransleggingen vast en zendt dit op 4 mei uit. Zo is iedereen in de gelegenheid de herdenkingen vanuit huis bij te wonen. Kranslegging zonder publiekIn Alkmaar, De Rijp/Noordeinde en Stompetoren leggen burgemeester Emile Roemer en zijn echtgenote kransen bij de monumenten. Gevolgd door een korte aangepaste ceremonie in aanwezigheid van een lid van de 4 mei comités, een veteraan en een trompettist. Er zijn geen stille tochten. Ook niet vanuit Oudorp naar Sint Pancras. De burgemeester spreekt vooraf één herdenkingsrede uit, gericht aan alle Alkmaarders. Streekstad Centraal legt de herdenkingstoespraak en de kransleggingen vast op beeld.

Bloemen leggen
Uiteraard kan iedereen op 4 mei bloemen leggen bij de monumenten. Ook hier gelden de coronamaatregelen, dus houd 1.5 meter afstand. Kent u de verhalen?

Wie zijn de personen die staan vermeld op de monumenten en welke verschrikkelijke gebeurtenissen gingen eraan vooraf? Deze ingrijpende verhalen uit Alkmaar, De Rijp en Stompetoren vertellen kinderen van Artiance. Ondersteund met foto- en filmmateriaal van betreffende plekken. Een productie van B4 Productions in samenwerking met Artiance en Gemeente Alkmaar. Bezoekers aan de monumenten op 4 mei kunnen via een QR-code het filmpje met de verhalen zien en horen.

Uitzending Streekstad Centraal
Op 4 mei om 19.00 uur zendt Streekstad Centraal de herdenkingstoespraak van burgemeester Emilie Roemer uit. Ondersteund met opnames van de kransleggingen. Ook de verhalen van de kinderen van Artiance krijgen een plek in de uitzending. De herdenking is te zien via het televisie- en Youtubekanaal van Streekstad Centraal. Daarna is de uitzending via deze kanalen ook terug te zien.

Vlaggen op 4 en 5 mei
De Nederlandse vlag, zonder wimpel, hangt dit jaar op 4 mei de hele dag halfstok. Op 5 mei hangt de Nederlandse vlag, zonder wimpel, in top.

Zon op het dak

Vorig jaar januari zijn er twee informatieavonden geweest in de regio Alkmaar waar bij u en vele anderen ideeën zijn opgehaald over de vraag hoe en waar kunnen we zonne- en windenergie opwekken.

In het Klimaatakkoord is bepaald dat er meer ingezet moet gaan worden op duurzame energie en zo moet elke regio een plan opstellen.

Aanstaande woensdag is er een online informatieavond georganiseerd door Energieregio Noord-Holland Noord waar u op de hoogte wordt gebracht van alle opgehaalde informatie. Alles is verwekt in een concept-RES (Regionale Energiestrategie). U krijgt via een livestream een rondleiding door de mogelijke zoekgebieden waar mogelijk zonne- en windparken kunnen komen. Dit is te volgen via energieregionhn.nl en daar kunt u nog veel meer informatie vinden over de verduurzaming.

We zijn inmiddels ruim een jaar verder en willen een actueel beeld hebben van wat u als Stompetorenaar vindt. U kent allemaal de bewerkte foto’s van zonneparken en pittoreske dorpjes met hoge windmolens. Laat ons weten wat vandaag de dag uw visie is voor Stompetoren over dit onderwerp. We bundelen dit en zullen dit doorgeven.

Nieuwe burgemeester

Anja Schouten is voorgedragen door de gemeenteraad als nieuwe burgemeester van Alkmaar. De minister moet er nog wat van vinden maar dat komt wel goed met zo’n staat van dienst.

Ze is geen onbekende en is werkzaam geweest als gemeentesecretaris van de voormalige gemeente Schermer.

We heten haar welkom in de gemeente Alkmaar en hopen met name dat ze Stompetoren weer wat hoger op de aandachtsladder zet.