Start Regiegroep Graft-De Rijp en Schermer

 Net gestart: de regiegroep Graft-De Rijp en regiegroep Schermer
Net gestart: de regiegroep Graft-De Rijp en regiegroep Schermer

Gemeente Alkmaar hecht veel waarde aan wat er leeft onder haar inwoners. Elk dorp, elke wijk en elke buurt is anders en heeft specifieke wensen om het dagelijks leven leuker te maken. Inwoners kunnen daarvoor een bewonersinitiatief aandragen, die door de eigen regiegroep wordt beoordeeld. Hiervoor beschikt elke regiegroep over een eigen budget.

 
Een Regiegroep is een vertegenwoordiging van bewoners uit een dorp of wijk, die een Bewonersinitiatief (subsidieaanvraag) beoordeelt. Elk dorp heeft een vertegenwoordiger die zitting heeft in de regiegroep. Een Bewonersinitiatief is een aanvraag door en voor bewoners.

Goed idee?
Heeft u een goed idee voor uw wijk? Wilt u graag speeltoestellen opknappen of toch liever een picknicktafel om gezellig aan te eten? Fleurige plantjes in elke straat of maakt u samen met andere bewoners uit de buurt een mooi kunstwerk? Wellicht heeft u nog een ander idee voor uw wijk. Laat het ons weten, want een goed idee verdient uitvoering. De gemeente Alkmaar beloont buurtinitiatieven die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en/of de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners versterken.

Voorwaarden
Als u een idee voor uw straat heeft, bespreek dat dan eerst met uw buren. Het bewonersinitiatief mag geen privébelang dienen, niet in strijd zijn met de wet en/of bestaand beleid en voor eten en drinken krijgt u geen bijdrage. Wel kunt u zoeken naar aanvullende financiering voor het initiatief, bijvoorbeeld via sponsoring, eigen bijdrage of crowd funding. Bij activiteiten in de openbare buitenruimte is wel een evenementenvergunning nodig. Een aanvraag voor een bewonersinitiatief kunt u het hele jaar door indienen. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag, die door de regiegroep wordt beoordeeld.

Toch geld voor bewonersinitiatieven

LOGO-ALKMAAR1[1]De gemeente Alkmaar heeft al een aantal jaren regiegroepen bestaande uit een bestuur van diverse verenigingen of wijkraden en die ontvangen een jaarlijks budget bestemd voor bewonersinitiatieven. Na de fusie zijn ook Schermer en Graft-De Rijp een “wijk” van Alkmaar geworden en hebben we sinds kort beiden ook een regiegroep. Regiegroep Schermer bestaat uit hetzelfde bestuur als het Slootenfonds waar de voorzitters van de dorpsraden zitting in hebben.

Afgelopen maandag heeft de dorpsraad – in functie van voorzitter van de regiegroep – een eerste vergadering gehad met wethouder Kloos en alle andere voorzitters van de Alkmaarse regiegroepen. Uiteraard werd er over geld gesproken.

Als eerder dit jaar bleek dat de pot geld voor Schermer en Graft-De Rijp dit jaar niet ingecalculeerd was en we zouden pas in 2016 van start kunnen gaan. Tijdens de vergadering hebben we het voor elkaar gekregen toch met geld naar huis te gaan. De begroting wordt aangepast en voor dit jaar is er toch geld beschikbaar gekomen voor beide nieuwkomers en kunnen we ook dit jaar nog de initiatieven financieel tegemoet komen.

Voor een ieder die graag meer wil weten over bewonersinitiatieven; klik op de onderstaande link naar de website van Alkmaar waar u ook een verzoek kunt indienen. De tweede link is een document met informatie dat is uitgegeven door de gemeente Alkmaar.

http://www.alkmaar.nl/4/Alkmaarse-wijken-en-dorpen.html

Bewonersinitiatieven – Heeft u een goed idee voor uw wijk?

Voetbalkooi stapje dichterbij

sshot-19Afgelopen week heeft de dorpsraad een gesprek gehad met Stadswerk omtrent de beloofde voetbalkooi. Vorig jaar kwam er een grote som geld beschikbaar uit de Plasterk gelden voor een ontmoetingsplek cq. sportplaats voor de jeugd.

In aanloop naar de bouw van het nieuwe dorpshart zal de huidige plek op het handbalveld verdwijnen. Al ruime tijd zijn we bezig om voor de jeugd een alternatief te vinden en daar blijk schot in te komen.

Stadswerk heeft voor de beoogde plek nabij de IJsbaan ook opdracht van de gemeente gekregen om het terrein op te knappen. Het asfalt is erg slecht en er parkeren voornamelijk grote vrachtwagens.

Dit is een win-win situatie; het pannaveld wordt geüpgraded naar een mooie voetbalkooi en het parkeren wordt verbeterd. Stadswerk gaat nog in gesprek met de IJsbaan en de paardenclub over het bijvoorbeeld aanleggen van doorrijvlakken zodat ook paardenwagens makkelijker kunnen parkeren. Tevens hebben we een balletje opgegooid over de glasbak waar bijna meer glas omheen ligt dan erin. Ondergrondse containers zijn helemaal van deze tijd.

Voor de IJsbaan, paardenclub en snackbar zal het aangezicht aanzienlijk verbeterd worden maar ook voor Stompetoren; de wijk zal er uiteindelijk op vooruit gaan. Ook heeft de dorpsraad een alternatief voor de paardenclub bedacht voor het parkeren bij grote evenementen.

Na de gesprekken met alle partijen zal een vergunning aangevraagd gaan worden en we vermoeden dat er voor het eind van het jaar toch wel iets moet staan.

(Op de foto de voetbalkooi in Stad van de Zon die zo’n beetje alle mogelijke opties heeft en wij hebben opgegeven als referentie)

 

Plein weer stukje kleiner

dorpsplein_kleinDeze week heeft het dorpshart in diverse kranten gestaan. We zouden een stukje dichter bij zijn en het draagvlak zou zijn vergroot.

Onlangs heeft de dorpsraad bij de gemeente om een status update gevraagd. Daarin werd voornamelijk verteld wat we al wisten; dat een alternatief met aanrijden leveringen en parkeergelegenheid werden bekeken. Daarna is in de raad het nieuw bestemmingsplan goedgekeurd en daarbij zat een tekening. Helaas hebben we vooraf geen inzage gekregen van de nieuwe tekening. De communicatie met de gemeente blijft moeizaam.

Vorig jaar hebben enkele bewoners en de dorpsraad enkele sessies gehad met onder andere een stedenbouwkundige en een projectleider om eens goed naar dat plein te kijken.
Sterke randvoorwaarden waren moeilijk te doorkruisen; nu blijkt daar weinig van over.

Het dorpsplein waar we met z’n allen lekker op het terras konden zitten en elkaar konden ontmoeten is aanzienlijk kleiner geworden en omringd met een toerit naar de parkeerplaats en een toerit voor de leverende vrachtwagens. De toestroom van en naar de supermarkt, de opslag van winkelwagens en de stalling van fietsen zullen de overhand krijgen voor de ingang op het plein. Kortom een stap terug in functie. Waar blijf het mooie plein!
Een ruim plein is essentieel en is nu niets meer dan een verlengstuk van de winkel.

Toch is het vreemd dat een handje vol klagende bewoners zoveel voor elkaar krijgen. We hebben een brief gestuurd naar de projectleider en proberen een gesprek aan te gaan met de wethouder of er niet meer uit te halen valt.

Uiteraard houden we u op de hoogte.

Buitenspeeldag weer groot succes

IMG_3992Gisteren hebben we weer een super gezellige Buitenspeeldag gehad. Het weer was prachtig en de speelattributen waren er op afgestemd.

Aan de Buitenkruier waar vaak te hard gereden wordt, was het van half twee tot vier uur speelterrein voor de kinderen. Met ruim 150 kinderen een nieuw record.

Met onder andere een springkussen, mega Twister, voetbalkooi, sponzenspel, aardappel race en stoepkrijt kon iedereen zijn gang gaan. Met tussendoor een zakje chips en tot slot, als de stempelkaart vol zat, een welverdiende Slush-Puppy. Spekjes en limonade in overvloed, wat een feest!

Met dank aan Kern8, ’t Honk voor de samenwerking en natuurlijk alle kinderen bedankt want zonder jullie geen Buitenspeeldag. Hopelijk heeft iedereen het naar de zin gehad.