Goed idee? Doe mee!

Op 3 november is het de ‘Dag van het bewonersinitiatief’. Heeft u een goed idee voor de buurt of wijk dan is hiervoor geld beschikbaar.

De wedstrijd is uitgeschreven om inwoners te stimuleren om meer ideeën aan te dragen. Inwoners van de gemeente Alkmaar kunnen tot 15 oktober hun idee indienen.

De top 10 beste initiatieven worden beloond met een subsidie van maximaal EUR 4.000,-

https://www.alkmaar.nl/dagvanhetbewonersinitiatief.html