Laat uw mening horen!

kernenbeleidTijdens de fusie is het kernenbeleid vastgesteld waarin staat beschreven dat elke dorpskern uit de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer zijn eigen identiteit heeft en wil behouden.

Dit houdt in dat iedere kern ook andere dynamiek en wensen heeft en er per kern en aparte agenda opgesteld zal worden. De staf van Buurtgericht Samenwerken komt binnenkort samen. U kunt bepalen wat er op de agenda moet komen!

Aan de hand van onderstaande vragen proberen we één document samen te stellen die we opsturen naar de gemeente.

Geef uw antwoorden door via

1) Kunt u een aantal knelpunten/aandachtspunten noemen waarmee we (bewoners, gemeente, organisaties) aan de slag moeten of willen in uw (dorps)kern?

2) Wat is er kenmerkend voor uw (dorps)kern ?

3) Kunt u aangeven welke onderwerpen de komende 5 jaar moeten worden aangepakt ?

4) Waarover bent u tevreden of wat gaat momenteel goed in uw (dorps)kern?

Laatste kans Dorpshart

Het Schermer WapenHet dorpshart is de laatste tijd weer gesprek van de dag. Iedereen denkt dat de gemeente druk bezig is met het maken van een nieuw plan maar dat is niet het geval. Er is geen plan!

Onlangs sprak de dorpsraad met wethouder Van de Ven en die doet momenteel niets. Na de zoveelste afwijzing, deze keer door de Raad van State, is het even klaar met de planvorming. De wethouder wil na het zien van de plannen van de dorpsraad best nog één keer energie steken in het dorpshart maar dan moeten wel alle neuzen dezelfde kant uit. De boodschap is duidelijk en ze zegt letterlijk geen zin meer te hebben om naar de Raad van State te gaan.
Wij hopen binnenkort met de “actiegroep” om de tafel te gaan om de boodschap van de wethouder duidelijk te maken en om gezamenlijk met een voorstel te komen om toch tot realisatie van een dorpshart te komen.

Maandag 14 maart 2016 houdt de dorpsraad weer de jaarvergadering en deze keer hebben wij de wethouder uitgenodigd. Niet om een statusupdate te geven maar om haar te overtuigen om toch een dorpshart te realiseren. Uw hulp is daarbij nodig! Kom naar de jaarvergadering die dit jaar wederom in Het Schermer Wapen gehouden wordt. Aanvang 20:00 uur.

Als bijlage vind u de uitnodiging, agenda en notulen van 2015. De uitnodiging is ook huis-aan-huis verspreid.

Vandaag, woensdag 2 maart stond er een mooi artikel in het Noordhollands Dagblad welke u hieronder kunt nalezen. Het kan u nu niet meer ontgaan zijn; dit is onze laatste kans!

Uitnodiging_jaarvergadering_2016
Notulen_jaarvergadering_2015

Woensdag 3 maart 2016, Noordhollands Dagblad

IMG_0385

Nieuw riool oude kern

informatiebijeenkomst_oude_kernSTOMPETOREN,  dinsdag 23 februari 2016

De informatiebijeenkomst over het geplande onderhoud van riool en straatwerk in de oude kern is boven verwachting goed bezocht. Het bericht over onderhoud wordt goed ontvangen en de bewoners zien het wel zitten.

Naast een tiental verbeterpunten die Stadswerk 072 heeft aangedragen, kwamen de bewoners zelf ook nog met suggesties. Zo wil de meerderheid meer parkeerplaatsen en willen de bewoners inspraak in de soort bomen die worden teruggeplaatst. Alle wensen worden verwerkt in een nieuw ontwerp dat uiteraard weer aan de bewoners wordt voorgelegd.

De planning is dat er na de zomer wordt begonnen aan een gefaseerde vernieuwing dat ongeveer drie maanden gaat duren.

Afvalbeleid erfenis Schermer

ACV-Ede-PMD-klikoGisteravond heeft de dorpsraad de informatiebijeenkomst in Het Schermer Wapen bijgewoond over het nieuwe afvalbeleid. Alkmaar voert één van de laatste raadsbesluiten van Schermer uit en dat betekent dat elke huishouden medio februari twee groot formaat containers erbij krijgen.

Uit verschillende kernen waren er bewoners uit het voormalige Schermer vertegenwoordigd maar de opkomst was mager. Grote meerderheid is niet blij met de komst van en een blauwe en een oranje bak. HVC legt uit het een feit is dat we meer afval moeten scheiden en met een voorzichtige aanpak gaat dat niet lukken. Na uitrol in februari gaat het service-team de wijk in om huis-aan-huis ervaringen uit te wisselen.

De dorpsraad heeft zich aangemeld voor de klankboordgroep die de gemeente Alkmaar in het leven heeft geroepen. Zo proberen we mee te praten over dit onderwerp. Ook in februari wordt door de raad het nieuwe afvalbesluit behandeld. U kunt uiteraard uw mening laten weten door in te spreken op de commissievergadering van Alkmaar.

Omgekeerd inzamelen noemt de gemeente het. Vooralsnog gaat u twee extra bakken krijgen al dan wel met alleen een gekleurde deksel. De ophaalfrequentie van de grijze en groene bak blijven eens in de veertien dagen; papier en plastic zal eens in de maand worden opgehaald. Uiteindelijk is het de bedoeling om het restafval in een lagere frequentie op te gaan halen of zelfs zo te organiseren dat u het centraal kunt inleveren.

Voor verenigingen verandert er relatief weinig; zij leveren de vrijwilligers om het papier op te halen en vergaren nog steeds inkomsten voor hun clubkas.

De afvalstoffenheffing gaat voor een gemiddeld gezin in 2016 omlaag met EUR 19,-. In totaal gaan de gemeentelijke heffingen voor een gemiddeld gezin met EUR 192,- omlaag.