Afvalbeleid erfenis Schermer

ACV-Ede-PMD-klikoGisteravond heeft de dorpsraad de informatiebijeenkomst in Het Schermer Wapen bijgewoond over het nieuwe afvalbeleid. Alkmaar voert één van de laatste raadsbesluiten van Schermer uit en dat betekent dat elke huishouden medio februari twee groot formaat containers erbij krijgen.

Uit verschillende kernen waren er bewoners uit het voormalige Schermer vertegenwoordigd maar de opkomst was mager. Grote meerderheid is niet blij met de komst van en een blauwe en een oranje bak. HVC legt uit het een feit is dat we meer afval moeten scheiden en met een voorzichtige aanpak gaat dat niet lukken. Na uitrol in februari gaat het service-team de wijk in om huis-aan-huis ervaringen uit te wisselen.

De dorpsraad heeft zich aangemeld voor de klankboordgroep die de gemeente Alkmaar in het leven heeft geroepen. Zo proberen we mee te praten over dit onderwerp. Ook in februari wordt door de raad het nieuwe afvalbesluit behandeld. U kunt uiteraard uw mening laten weten door in te spreken op de commissievergadering van Alkmaar.

Omgekeerd inzamelen noemt de gemeente het. Vooralsnog gaat u twee extra bakken krijgen al dan wel met alleen een gekleurde deksel. De ophaalfrequentie van de grijze en groene bak blijven eens in de veertien dagen; papier en plastic zal eens in de maand worden opgehaald. Uiteindelijk is het de bedoeling om het restafval in een lagere frequentie op te gaan halen of zelfs zo te organiseren dat u het centraal kunt inleveren.

Voor verenigingen verandert er relatief weinig; zij leveren de vrijwilligers om het papier op te halen en vergaren nog steeds inkomsten voor hun clubkas.

De afvalstoffenheffing gaat voor een gemiddeld gezin in 2016 omlaag met EUR 19,-. In totaal gaan de gemeentelijke heffingen voor een gemiddeld gezin met EUR 192,- omlaag.