Bestuursvergaderingen in De Hoeksteen

Vanaf heden houden we onze bestuursvergaderingen in dorpshuis De Hoeksteen. Voldoende plek en van alle gemakken voorzien.

Dorpshuis De Hoeksteen is een nieuw opgerichte vereniging waarbij andere verenigingen en clubjes lid kunnen worden en gebruik kunnen maken van de faciliteiten.

Dirk Kaay ‘vrijwilliger van het jaar’

De derde vrijdag van november stond weer in het teken van het Slootenfonds. Ieder jaar wordt er een ‘duizendpoot’ in het zonnetje gezeten en wordt uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.

Dirk Kaay werd beloond voor zijn jaren lange inzet als vrijwilliger voor onder meer SSV, de Stompestampers, Jantje Beton, de Zonnebloem en nog vele andere organisaties.

Uit handen van wethouder Te Beest en Marianne Barendregt, voorzitter van het Slootenfonds, kreeg hij een oorkonde, bloemen, cadeaubon en appeltaart.

Namens Stompetoren van harte gefeliciteerd!

Opening dorpsplein in de herkansing

U vraagt zich natuurlijk af wat is er allemaal gebeurt met de opening van het plein. Wellicht heeft u al wat gelezen in de media maar laten we beginnen te melden dat het in ieder geval niet komende vrijdag 19 november is.

Al sinds september van dit jaar zijn we samen met Stompehoeve, feestvereniging en enkele bewoners bezig met de plannenmakerij voor een leuke opening voor alle Stompetorenaren. Helaas wilde de Dekamarkt toen niet meedoen.

We hadden bij alles de volledige regie echter hadden we geen grip op een datum wanneer het zou gaan plaatsvinden. Het was moeilijk zeggen wanneer het plein af zou zijn. Als snel bleek 29 oktober niet haalbaar en werd het doorgeschoven naar 19 november maar in de kou een 6-kamp doen ging het al niet worden en dus werd het programma steeds dunner.

De gemeente verschoof het programma naar de ochtend en toen bleek dat de bloempotten niet waren opgenomen in het bestek, het geld op was en ook de bomen en planten pas volgend jaar de grond in zouden gaan, was het een verloren zaak. Uiteindelijk in goed overleg besloten om het te verplaatsen. De oplopende Corona-cijfers hielpen natuurlijk ook niet mee.

We gaan in de herkansing en wel 8 april 2022 gaan we aan het eind van de middag het plein openen en het startschot geven van een feestelijk weekend voor alle Stompetorenaren!We willen een opening van een Dorpshart dat helemaal af is en waar ook de nieuwe bewoners aan mee kunnen doen.

We houden u op de hoogte!

ng

Jaarvergadering weer als vanouds

Afgelopen maandag hebben we onze jaarvergadering gehouden in Grand Café Stompehoeve en dat ging heel goed.

Naast de traditionele onderwerpen hebben we een korte samenvatting gegeven van actuele activiteiten waar we ons mee bezig hebben gehouden.

Voor het tweede gedeelte van de avond hadden we twee leuke en bijzondere gasten, te weten burgemeester Anja Schouten en onze nieuwe gebiedsregisseur Ilse Kooter die beschikbaar waren voor vragen uit de zaal.

Als aftrap gaven Aniek en Evy een korte presentatie over hun idee voor Stompetoren; een skatepark. Dat is een bijzondere manier om aan de burgemeester een vraag te stellen en duidelijk te maken dat er voor de oudere jeugd niets te beleven is.

“Gezond voor je lichaam en je bent lekker buiten”, ”meer vrienden maken” en ”beter dan alleen achter de TV, iPad, telefoon of computer en beter voor je toekomst” zijn uitspraken die we meerdere keren voorbij hoorden komen. Het was super stoer hoe de meiden dit voor een volle zaal deden. Na afloop hebben ze alle opgehaalde handtekeningen overhandigd aan de burgemeester.

De andere vragen vanuit de zaal aan de burgemeester en de gebiedsregisseur waren vooral gefocust op veiligheid. Het harde rijden op Oterlekerweg, Boven- en Buitenkruier kwamen meer dan eens voorbij.

Het is goed om de gemeente daar mee te confronteren maar blijf dit herhalen en meld het op de website van Alkmaar of maak melding bij de dorpsraad. Ons motto is nog steeds ‘Samen sterk’.

Veilig Verkeer Nederland heeft momenteel een actie lopen en vraagt u in actie te komen en gevaarlijke situaties te melden op hun website.