Windmolens in aantocht

De Provincie hield tot voor kort de komst van kleinere alleenstaande windmolens op boerenerven tegen maar dat hebben ze losgelaten.

In het coalitieakkoord staat dat agrariërs ruimte krijgen om in goed overleg kleine windmolens (tot 15 meter) te plaatsen maar daar gaat het dus mis doordat er geen participatie heeft plaatsgevonden. In hetzelfde akkoord staat ook dat het authentieke en historische aanzicht van de dorpen wordt gekoesterd en behouden.

Momenteel liggen er twee aanvragen bij de gemeente voor een windturbine te weten op de Grootschermerweg 5 te Grootschermer en aan de Noordervaart 115 te Stompetoren (nabij Poldermolen E).

De berichtgeving is laat op gang gekomen en we weten dat er in de commissievergadering van 8 november aanstaande over gesproken gaat worden.

De raad wordt gevraagd een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het bouwplan wil afgeven. Zonder de ontwerp-VVGB kan het college geen ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en geen vergunning verlenen. Het is niet zo dat ze er volgende week al staan maar de politiek gaat gewoon door.

We willen u informeren over dit feit en u in de gelegenheid stellen om zich hier in te verdiepen en eventueel op te reageren. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Boerderijmolen Ursen – bron: Noordhollands Dagblad