De vier Stompevlaktes

Stompetoren kent momenteel vier vlaktes waar gewerkt wordt, waarvoor een project loopt of waarover een opdracht uit staat bij de gemeente of een combinatie van dit alles.

Het Schermer Wapen is helemaal uit beeld verdwenen en we moeten het verder doen met mooie oude kiekjes. De grond is gesaneerd en de laatste hand is gelegd aan de tekeningen van de supermarkt en bovenliggende woningen. Momenteel wordt hard gewerkt aan een aanbesteding. Alles moet berekend en besteld worden. De verwachting is dat pas in april/mei 2020 de eerste paal de grond in gaat.

De groenstroken rondom de rotonde – zogeheten oksels – zijn flink aan het overwoekeren. Voor de groenstrook bestaat al een aantal jaren de intentie om een Fitnesstuin te realiseren. Daarvoor heeft een initiatiefgroep subsidie bij elkaar weten te rapen. Omwonenden kijken positief tegen het idee van een Fitnesstuin en vinden dat er niet zo maar van alles gedumpt kan worden. Gemeente heeft aangegeven dat het binnenkort geëgaliseerd en ingezaaid gaat worden. Het zal twee keer per jaar gemaaid worden. Vind u dat genoeg?

Met een in verval geraakt Smikkel paleis, glasdepot en asfaltlaag verdient de derde vlakte geen schoonheidsprijs. Het ligt allemaal wat gevoelig. Met de overgang naar de gemeente Alkmaar is ook het beleid omtrent grote voertuigen gefuseerd. Een aanwijzingsbesluit voor de Melkweg is lang geleden gemaakt maar wordt niet nageleefd.

De laatste vlakte is het braakliggend stuk schoolplein. Helaas geen foto van spelende kinderen maar wellicht is dat binnenkort anders. De dorpsraad heeft nog steeds de beschikking over ARHI-gelden ter waarde van EUR 97.000,- maar moet wel een keer besteed gaan worden.