Dorpsraad neemt regie dodenherdenking over

Dorpsraad Stompetoren gaat langzamer hand de dodenherdenking in Stompetoren overnemen. Burgemeester Vletter kwam met dit idee aangezien na de fusie de nieuwe burgemeester niet bij iedere herdenking aanwezig kan zijn. De regie komt in handen van de Dorpsraad maar zal voorlopig onveranderd blijven. Zo zal er geprobeerd worden om toch voor een afvaardiging van de gemeente Alkmaar bij de herdenking te krijgen.

We hechten veel waarde aan de jeugd die ook dit jaar weer een invulling geeft aan het programma. Burgemeester Vletter zal samen met de Dorpsraad een krans leggen; dit is een eerste stap in de overname.

Uiteraard zijn we vereerd om dit te mogen gaan doen. Het is een heel belangrijke dag die wat ons betreft voor altijd moet blijven bestaan.

Klik hier voor het draaiboek dodenherdenking 2014