Inschrijving verlengd!

Kort geleden hebben we u laten weten dat er nog budget is vanuit de
Arhi-gelden en dat we dit geld goed willen besteden in het dorp. We hebben opgeroepen om uw idee voor de openbare buitenruimte in te dienen en op onze jaarvergadering te komen pitchen.

Onze jaarvergadering is vanwege het coronavirus niet doorgegaan en dus ook heeft niemand een idee kunnen pitchen. Daarom hebben we besloten om de termijn te verlengen tot 1 juni as.

U omschrijft het idee zo volledig mogelijk alsof u twee minuten aan het pitchen bent. Het idee is in de openbare buitenruimte en is voor het dorp. Het vergroot de sociale cohesie en draagt bij aan de saamhorigheid.

Ook belangrijk is dat u aangeeft waar het gerealiseerd moet worden, voor welke doelgroep het bedoeld is, of er bij direct omwonenden draagvlak voor is.
Niet geheel onbelangrijk is dat u een indicatie opgeeft van de kosten.

Na de sluiting van de inschrijvingsdatum zullen we de ideeën aan iedereen voorleggen via onze gebruikelijke kanalen. Daarna horen we graag waar ieders voorkeur naar uitgaat.

Momenteel hebben we al een aantal aanmeldingen ontvangen:
– Fitnesstuin nabij de rotonde
– Voetbalplek op schoolplein
– Beweegtuin
– Zonnepanelen dak Paardenclub/IJsclub (afgewezen)

Aanmelden via de e-mail
Wij zien uw aanmelding graag voor 1 juni as. tegemoet. Succes!