Jaarvergadering 2020

Een dezer dagen valt de uitnodiging voor de jaarvergadering bij u op de mat. Dit jaar zal het anders gaan dan andere jaren en kunt u zich als lid vooraf aanmelden om de vergadering bij te wonen. Uiteraard heeft ook dit te maken met het houden van anderhalve meter afstand.

Wij zullen u op de hoogte brengen van onze activiteiten in het afgelopen jaar en alvast een blik werpen op komend jaar. Verder heeft de Kunstcommissie van de Gemeente Alkmaar gekozen voor een kunstwerk van Michiel Kluiters op ons nieuwe dorpsplein. Hij komt zich aan u voorstellen en vertellen wat hij gaat maken en waarom. Hierbij zal u nog gelegenheid krijgen om uw input te leveren voor het kunstwerk. Wilt u meepraten over het kunstwerk van Michiel, meldt u zich dan aan voor de vergadering

In de bijlagen hieronder vind u de uitnodiging zoals die huis-aan-huis verspreid wordt en de benodigde stukken zoals de notulen van vorig jaar en het verslag van de kennismaking met wethouder Van Zon.

Graag zien we u op onze jaarvergadering.