Jaarvergadering in teken verkiezingen

Dit jaar vallen we weer terug op ons oorspronkelijke schema en houden we de jaarvergadering weer in maart en wel 2 maart 2022.

We beginnen de vergadering iets eerder dan u van ons gewend bent om 19:30 uur. Ook dit keer weer in de Stompehoeve en is toegankelijk voor alle leden. We vragen u zich weer aan te melden via

Wat kiest Stompetoren!

Het tweede deel van de vergadering hebben we meestal een gastspreker; vorig jaar was dat burgemeester Anja Schouten en gebiedsregisseur Ilse Kooter.

Dit jaar zitten we vlak voor de verkiezingen en hebben we alle partijen die meedoen aan de verkiezingen, uitgenodigd om met u in gesprek te gaan over het reilen en zeilen van Stompetoren en hoe zij de toekomst voor ogen zien.

Dit gedeelte van de avond is toegankelijk voor alle Stompetorenaren en start om 20:30 uur. Ook hiervoor vragen we u zich aan te melden.

We zijn verheugd te vertellen dat de eerste aanmeldingen van de politieke partijen al binnen zijn.

Graag tot 2 maart.

Uitnodiging jaarvergadering 2022

Notulen jaarvergadering 2021