Stichting Familie Slootenfonds

Wie worden er in 2014 “Vrijwilliger van het Jaar” in de gemeente Schermer?

Het wordt weer tijd voor de toekenning van de onderscheidingen van het Slootenfonds. Het Slootenfonds komt voort uit de erfenis van Klaas en Geertje Slooten, de voormalige uitbaters van café De Vriendschap in Driehuizen. Bij testament hebben zij hun hele vermogen nagelaten aan de gemeenschap van de Schermer. Het was de wens van Geertje Slooten-Schreuder, dat een deel van die nalatenschap zou worden aangewend om personen en instellingen te ondersteunen, die een vrijwillige bijdrage leveren aan de samenleving in de Schermer. Met steun van de gemeente kan het Slootenfonds elk jaar de vele vrijwilligers uit de Schermer een hart onder de riem steken.

Ook deze keer wordt er in de Schermer per dorp een “vrijwilliger van het jaar” verkozen . Het gaat hierbij om vrijwilligers die al vele jaren voorbeeldig vrijwilligerswerk uitvoeren of recent gestopt zijn met dit vrijwilligerswerk.

Naast de vrijwilliger per dorp, wordt ook één vereniging uit de Schermer onderscheiden.Deze vereniging ontvangt uit het Slootenfonds een bedrag van EUR 500,= voor hun clubkas.

Het bestuur van de Stichting Familie Slootenfonds bestaat uit een vertegenwoordiging uit alle dorpsraden in de gemeente Schermer. Door deze samenstelling van het bestuur, heeft het Slootenfonds een brede vertegenwoordiging onder alle inwoners van de gemeente. Dit bestuur stelt uiteindelijk vast welke vrijwilligers en welke vereniging de onderscheidingen ontvangen.

Wilt u een vrijwilliger uit uw dorp of een vereniging uit de Schermer aanmelden voor de vrijwilligersprijs van dit jaar? Tot uiterlijk 26 oktober kunt u dat doorgeven aan een bestuurslid van uw dorpsraad. Worden er meerdere vrijwilligers in een dorp aangemeld, dan beslist de dorpsraad. Er kan dan ook een nominatie worden doorgeschoven naar volgend jaar.

De bekendmaking wie er dit jaar worden onderscheiden, zal plaatsvinden op vrijdag 21 november vanaf 20:00 uur in Café ‘De Vriendschap’ in Driehuizen. De oorkondes worden uitgereikt door de Burgemeester van Schermer, de heer Floris Vletter. Iedere inwoner van de Schermer is van harte welkom om deze gezellige avond bij te wonen.

De fusie van de gemeente Schermer met Graft-de Rijp en Alkmaar zal geen invloed hebben op het Slootenfonds. Ook volgend jaar zal er uit elk van de zes dorpen van de huidige gemeente Schermer een vrijwilliger worden onderscheiden en zal er één vereniging een donatie van € 500,= ontvangen.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen aan uw dorpsraad of via de website van de Gemeente.