Uitnodiging Stichting Familie Slootenfonds

Het bestuur van de stichting Familie Slootenfonds nodigt u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn bij de jaarlijkse uitreiking van onderscheidingen aan personen, die zich in de dorpen van de Schermer verdienstelijk hebben gemaakt als vrijwilliger en aan één van de vele verenigingen in de Schermer.

Zoals ieder jaar, wordt ook nu weer uit elk van de zes dorpen een vrijwilliger in het zonnetje gezet en één vereniging krijgt een geldprijs uitgereikt.

De uitreiking van de onderscheidingen zal worden gedaan door de burgemeester van de nieuwe gemeente Alkmaar, de heer Piet Bruinooge en vindt traditioneel plaats in café De Vriendschap te Driehuizen op vrijdag 20 november 2015, aanvang 20.00 uur.

Het bestuur van de stichting Familie Slootenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van de dorpsraden uit alle zes de dorpen in de voormalige gemeente Schermer. Door deze samenstelling heeft het bestuur het brede draagvlak, dat nodig is om te komen tot een afgewogen verkiezing van zowel de individuele vrijwilligers als de prijswinnende vereniging.

Namens het bestuur van de St. Familie Slootenfonds,

Wieger Dijkstra, voorzitter.

(Het was de wens van Geertje Slooten-Schreuder, eigenaar van café De Vriendschap te Driehuizen, om uit een door haar aan de burgers van de Schermer geschonken nalatenschap in geld, jaarlijks personen en instellingen te onderscheiden, die zich tegenover de Schermer gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt).