Woningbehoefte Stompetoren

Op 15 januari 2024 heeft de dorpsraad en een aantal (commissie)leden van de Alkmaarse gemeenteraad bij de Statencommissie Ruimte ingesproken over de noodzaak van woningbouw in Stompetoren-West.

Tijdens dit bezoek zijn de leden van Provinciale Staten en gedeputeerde de heer Beemsterboer uitgenodigd voor een werkbezoek aan Stompetoren.

Het is nogal kort dag maar de bijeenkomst is maandag 26 februari 2024 van 11:00 tot 12:00 uur in Brasserie De Buurt.

U krijgt een presentatie over de woningbehoefte in Stompetoren en kunt met de gemeente-, statenleden en gedeputeerde in gesprek.

U kunt zich tot vrijdag 23 februari 12:00 uur aanmelden voor dit werkbezoek, via . Indien u een standpunt wenst te delen met de aanwezigen, geeft u dit ook aan in de aanmelding.