Toch geld voor bewonersinitiatieven

LOGO-ALKMAAR1[1]De gemeente Alkmaar heeft al een aantal jaren regiegroepen bestaande uit een bestuur van diverse verenigingen of wijkraden en die ontvangen een jaarlijks budget bestemd voor bewonersinitiatieven. Na de fusie zijn ook Schermer en Graft-De Rijp een “wijk” van Alkmaar geworden en hebben we sinds kort beiden ook een regiegroep. Regiegroep Schermer bestaat uit hetzelfde bestuur als het Slootenfonds waar de voorzitters van de dorpsraden zitting in hebben.

Afgelopen maandag heeft de dorpsraad – in functie van voorzitter van de regiegroep – een eerste vergadering gehad met wethouder Kloos en alle andere voorzitters van de Alkmaarse regiegroepen. Uiteraard werd er over geld gesproken.

Als eerder dit jaar bleek dat de pot geld voor Schermer en Graft-De Rijp dit jaar niet ingecalculeerd was en we zouden pas in 2016 van start kunnen gaan. Tijdens de vergadering hebben we het voor elkaar gekregen toch met geld naar huis te gaan. De begroting wordt aangepast en voor dit jaar is er toch geld beschikbaar gekomen voor beide nieuwkomers en kunnen we ook dit jaar nog de initiatieven financieel tegemoet komen.

Voor een ieder die graag meer wil weten over bewonersinitiatieven; klik op de onderstaande link naar de website van Alkmaar waar u ook een verzoek kunt indienen. De tweede link is een document met informatie dat is uitgegeven door de gemeente Alkmaar.

http://www.alkmaar.nl/4/Alkmaarse-wijken-en-dorpen.html

Bewonersinitiatieven – Heeft u een goed idee voor uw wijk?