Weer een stukje ziel uit Stompetoren weg

Deze week meldde een bewoners van de Noordervaart ons dat er vanuit de Provincie een brief uitgegaan was met de mededeling dat de gemeente Alkmaar voornemens is het witte bruggetje weg te halen.

Tja dan denk je in eerste instantie waarom? Samengevat is hier sprake van een verkeerssituatie die vanuit verkeersveiligheidsoogpunt ongewenst is.

Voor de herinrichting van de N243, gaf de brug toegang tot de aangrenzende bushalte. Deze bushalte is komen te vervallen en vanuit dat oogpunt heeft de brug volgens gemeente en Provincie geen functie meer. De brug maakt geen onderdeel uit van een doorgaande wandel- of fietsroute. Wel wordt de brug gebruikt als onderdeel van een rondje om. Er ligt aan de zijde van de N243 geen voetpad en dit betekent dat voetgangers over het fietspad moeten lopen.

We begrijpen dat veiligheid belangrijk is maar om nou alles onder veiligheid weg te zetten is wat kort door de bocht. In onze ogen en in die van vele bewoners gaat de gemeente en Provincie te makkelijk voorbij het feit dat het bruggetje heel kenmerkend is voor de omgeving en veel gebruikt wordt door volwassenen om een leuk rondje te wandelen. Het wandelen gebeurt veelal bij goed en overzichtelijk weer en vaak buiten de spits om. Wij denken dat de veiligheid niet in het geding komt.

Niet heel lang geleden is de maximale snelheid op snelwegen verlaagd naar 100 km/u en In Amsterdam rijd men nu al maximaal 30 km/u door de stad en op sommige Provinciale wegen is het maximum verlaagd naar 60 km/u. Het wordt tijd dat verkeersveiligheid vanuit een ander perspectief bekeken gaat worden.

Laat van u horen en kom naar de informatieavond! U dient zich daarvoor per e-mail op te geven via het adres:

Informatiebijeenkomst Witte Brug

Datum: Dinsdag 9 januari 2024
Locatie: Provinciegebouw Stompetoren aan de Noordervaart
19.00 uur: Welkom, uitleg en gelegenheid tot stellen van vragen
20.00 uur: Einde informatiebijeenkomst