Uitnodiging jaarvergadering

Vorige maand deden we een aankondiging voor onze jaarvergadering maandag 20 maart aanstaande in Grand Café De Stompehoeve; aanvang 20:00 uur. Met dit bericht willen we u laten weten hoe het programma er uit zal zien.

Naast de gebruikelijke agendapunten zullen we dit jaar weer een samenvatting presenteren van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Het tweede deel van de avond zal in het teken staan van ‘Visie’.

De afgelopen jaren zijn er aardig wat visies voorbij gekomen zoals de ‘Omgevingsvisie 2017-2040’, ‘Woondeal’, ‘Woonzorgopgave’, ‘Warmtevisie’, ‘Prestatievisie’, ‘Coalitieakkoord’ en heel recent de ‘Woonvisie’.

Zo nu en dan bij het wisselen van het college ontstaan er nieuwe gedachten maar ook verandering van wetgeving zorgt er voor dat er weer een visie opgesteld moet worden. Als we daar niet snel bij aansluiten, wordt Stompetoren misschien niet genoemd.

Momenteel loopt er een ‘Woonvisie’ over waar, hoe en hoeveel er gebouwd moet gaan worden. Een actueel onderwerp waar wij al hebben laten ventileren dat starterswoningen en woningen voor ouderen – al dan niet geclusterd – erg hard nodig zijn.

In de wandelgangen van het Stadhuis hebben we gehoord dat er al een projectleider aangesteld is om aan de slag te gaan met een ‘Dorpenvisie’.

Wij willen in het tweede deel van de jaarvergadering informatie bij u ophalen. Na ons mooie dorpshart moeten we vooruit kijken en voor ons zelf een visie opstellen. We zijn benieuwd hoe u aan kijkt tegen het toekomstige Stompetoren.

Graag tot de 20e!

Uitnodiging jaarvergadering 2023
Notulen jaarvergadering 2022