De voetbalkooi…hoe zit dat nou?

De dorpsraad is al meer dan vier jaar bezig om voor de jeugd een trapveldje te realiseren. Zo lang is het geleden dat de jeugd met een verzoek bij de dorpsraad kwam. Inmiddels is het stokje overgenomen door de huidige jeugd; de behoefte is er nog steeds en een plek om veilig en en het hele jaar door te kunnen voetballen is er nog niet.

De dorpsraad heeft altijd gezegd dat het ons niet uitmaakt waar de kooi komt. We hebben geprobeerd om het mee te nemen in de ontwikkeling van het toenmalige Centrumplan; daar bleek niet voldoende ruimte.

We hebben geprobeerd het mee te nemen in de ontwikkeling van het nieuwe complex voor S.S.V. Ook dat is niet gelukt. Intussen is het complex gerealiseerd en wordt de jeugd geweerd van het terrein.

De parkeerplaats bij de ijsbaan is altijd in beeld geweest als geschikte plek voor een voetbalkooi. Vorig jaar september hebben we het college uitgenodigd en laten zien welke mogelijke locaties het dorp heeft voor ontwikkeling. Er zijn weinig plekken in dorp die geschikt zijn om een voetbalkooi te plaatsen. De parkeerplaats aan de Dres blijft als meest geschikte locatie over.

We hebben door middel van een filmpje laten zien dat het huidige pannaveldje op de parkeerplaats veel te klein is om op te spelen.

Het college heeft in november vorig jaar een besluit genomen en ons per brief laten weten dat de sportkooi op de parkeerplaats aan de Dres gaat komen.

Lange tijd daarna is het stil gebleven; er waren ontwikkelingen die moesten worden uitgewerkt. Zo was er nog niet gesproken met de eigenaar van de snackbar en omwonenden.

De informatieavond 12 juni jl. was bedoelt om de direct omwonenden te informeren. De dorpsraad heeft hiervoor zelf geen uitnodiging gekregen maar hoorde in de wandelgangen dat de avond ingepland was.

De kooi die Stadswerk op het oog heeft, is een geluidsarme kooi van de firma IJslander en heeft verticale draden. Het is dus geluidsarm en niet massief en is goed “doorheen te kijken”.

De dorpsraad zet zich in voor het hele dorp en wil het beste voor iedereen. Het maakt ons niet uit waar een sportkooi komt maar we willen wel heel graag de jeugd een plek geven om het hele jaar door een balletje te trappen.

De ijsbaan staat van november tot april onder water en is dus in die periode niet bespeelbaar.