Informatieavond herontwikkeling kerk Stompetoren 18 december

Op maandagavond 18 december nodigen de Protestantse Gemeente Schermer en erfgoedontwikkelaar COUP inwoners van Stompetoren en andere geïnteresseerden uit voor een informatiebijeenkomst over de toekomst van de kerk in Stompetoren. De Protestantse Gemeente Schermer is met COUP in gesprek over de verkoop van onder andere de kerk in Stompetoren. COUP heeft de afgelopen periode gewerkt aan een plan
voor de herbestemming en vindt het essentieel om te verkennen wat de omgeving hiervan vindt.

Intentieovereenkomst overname kerken
De Protestantse Gemeente Schermer wenst de Kerk in Stompetoren (evenals de Kleine Kerk en het Zwethuis in Schermerhorn) niet noodzakelijkerwijs meer in eigendom te houden. COUP en de Protestantse Gemeente Schermer hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de verkoop van
de drie gebouwen. De afgelopen tijd hebben zij samen de mogelijkheden voor de toekomst onderzocht. De Protestantse Gemeente Schermer kan voor een periode van minimaal 15 jaar voor diensten en speciale gelegenheden gebruik blijven maken van de kerk in Stompetoren en Schermerhorn.
Gijs Schuurhuis, partner van COUP: “Ons idee voor deze middeleeuwse kerk is om zo min mogelijk ingrepen te doen, de kerk te verduurzamen en multifunctioneel inzetbaar te maken voor ontmoeting en evenementen, zowel cultureel, maatschappelijk als zakelijk. We zoeken een waardevolle oplossing tegen leegstand. We zetten ons op deze en andere manieren over de gehele
breedte in voor het behoud van religieus erfgoed in Nederland.”

Planontwikkeling herbestemming
Er zijn nog geen definitieve zaken uitgewerkt, het plan zit nog in een onderzoeksfase. Begin 2024 wordt verwacht meer duidelijkheid te krijgen van de gemeente Alkmaar of zij willen meewerken aan de plannen en onder welke voorwaarden. Ondertussen wil COUP inwoners van Stompetoren en omgeving meer vertellen over de toekomstplannen en gaat graag met hen in gesprek over kansen, wensen en zorgen.

Informatieavond 18 december
De informatieavond vindt plaats op maandag 18 december van 19:30-21:00 uur in de kerk in Stompetoren. Inloop is vanaf 19:15 uur. COUP en de Protestantse Gemeente Schermer zijn beide aanwezig om met u in gesprek te gaan over de toekomstplannen voor de kerk.

Over COUP
COUP vernieuwt, verbetert en verbouwt markante gebouwen. Vaak zijn dit monumenten. COUP vindt dat ieder bijzonder gebouw een nieuwe toekomst verdient en bedenkt oplossingen om dit mogelijk te maken. Het advies- en ontwikkelbureau werkt met ongeveer 15 bevlogen mensen aan projecten door heel Nederland en is gevestigd in Delft.
www.coup-group.com