Beste leden…

Onlangs hebben wij jullie via een brief (in de bus of in de e-mail) laten weten dat wij vanwege de bankkosten zijn overgestapt op een andere bank. Bij een dergelijke wijziging zijn wij verplicht dit bij onze leden te melden. Nu we dit gedaan hebben, zullen wij binnenkort de jaarcontributie incasseren.

Verder was dit voor ons gelijk een goede aanleiding voor een tweetal andere zaken, te weten:

1) Het compleet krijgen van onze ledenlijst, met standaard NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens en e-mailadres. Dit geeft ons de gelegenheid om onze leden makkelijker en gerichter te benaderen;

2) Door omstandigheden hebben we elkaar het afgelopen jaar weinig kunnen spreken. Om toch wat input bij de leden op te halen, leek het ons een goed idee om een mini-enquête te houden, met een paar vragen over communicatie van de Dorpsraad via social media en website.

Door een aantal bezorgde bewoners zijn we aangesproken op deze brief, met de zorg dat het om mogelijk phishing gaat. Dit kunnen wij hopelijk wegnemen. De gevraagde gegevens worden alleen gebruikt door ons, om jullie makkelijker en gerichter te kunnen informeren. Mochten er nog meer leden zijn die om deze reden nog geen reactie hebben gestuurd, hopelijk willen jullie dit dan alsnog doen!

Voor iedereen die wel gereageerd heeft: dank voor jullie reactie en vooral ook dank voor het invullen van de mini-enquête. Zeker op de laatste vraag in de enquête, wat jullie belangrijk vinden aan een Dorpsraad en of jullie nog tips hebben, zijn veel nuttige reacties gekomen. Wij zullen hiermee aan de slag gaan.

Nogmaals dank en wij hopen jullie snel weer onder meer normale omstandigheden te kunnen zien en spreken. Zet in ieder geval de jaarvergadering alvast in uw agenda op maandag 27 september!