Nieuwe planmakerij Provincie; wat betekent dit voor Stompetoren?

De Provincie wil een eenvoudiger, duidelijker en integraal systeem van regels en heeft een nieuw Omgevingsverordening opgesteld. Dit houdt in dat de spelregels meer gericht zijn op het ‘hoe’ en niet meer op het ‘wat’ zoals voorheen. Toen ging men uit van ‘wat mag niet’ en ‘wat zijn de uitzonderingen’. De voornaamste bezwaren die wij zien zijn op het gebied van wonen en duurzaamheid.

Wonen
Schermer is aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en staat min of meer op slot wat betreft woningbouw. Onderscheid valt te maken tussen klein- en grootschalige woningbouw. Met de nieuwe regels is het nog alleen kleinschalig met een maximum van 11 woningen. Het getal 11 is ontstaan uit jurisprudentie en is waarschijnlijk per bestemmingsplan. Dus een project zoals het dorpshart kan niet meer plaatsvinden. De gemeente heeft de regie en moet aantonen dat het nodig is en ook past in het beleid en activeert daarmee de Provincie die het ook beoordeelt en kan afwijzen. Kortom woningbouw is bijna niet meer aan de orde.Wij vinden dat Schermer al heel lang bijzonder is en dat moet natuurlijk zo blijven. We hebben een mooie omgeving met landerijen die er elk seizoen weer anders uit zien. Een mogelijke uitbreiding langs de linten van Stompetoren hoeft daar geen verandering in te brengen. Ons betoog is met name gericht op de jeugd waarvan we zeker weten dat die in Stompetoren willen blijven wonen maar dan moet dat ook kunnen. We pleiten voor een mogelijkheid, een achterdeur, voor als dat nodig is te kunnen voorzien in de woningbehoefte.

Duurzaamheid
Het tweede punt dat de Schermer aangaat is de urgentie binnen de Provincie en gemeenten om te voldoen aan de energietransitie. Dat wil zeggen dat er een mogelijkheid wordt gecreëerd om windmolens en zonneparken te plaatsen. Ook hier heeft de gemeente het voortouw en de Provincie het eindoordeel. We willen u graag op de hoogte brengen wat het inhoudt om tot BPL benoemd te worden. Vind u het belangrijk dat uw kinderen een toekomst in Stompetoren hebben? Of wenst u juist wel windmolens?

We willen door middel van onderstaande twee vragen van u weten hoe u hier over denkt:
1. Hoe kijkt u tegen nieuwbouwprojecten aan voor ons dorp, denk daarbij aan bijvoorbeeld Stompetoren-West?

2. Hoe kijkt u tegen energietransitie in de regio, bijvoorbeeld windmolens of zonneparken in het zicht vanaf het dorp?

U kunt onder dit bericht uw antwoord formuleren maar u kunt ons ook per e-mail uw standpunt laten weten. Alvast bedankt.