Zon op het dak

Vorig jaar januari zijn er twee informatieavonden geweest in de regio Alkmaar waar bij u en vele anderen ideeën zijn opgehaald over de vraag hoe en waar kunnen we zonne- en windenergie opwekken.

In het Klimaatakkoord is bepaald dat er meer ingezet moet gaan worden op duurzame energie en zo moet elke regio een plan opstellen.

Aanstaande woensdag is er een online informatieavond georganiseerd door Energieregio Noord-Holland Noord waar u op de hoogte wordt gebracht van alle opgehaalde informatie. Alles is verwekt in een concept-RES (Regionale Energiestrategie). U krijgt via een livestream een rondleiding door de mogelijke zoekgebieden waar mogelijk zonne- en windparken kunnen komen. Dit is te volgen via energieregionhn.nl en daar kunt u nog veel meer informatie vinden over de verduurzaming.

We zijn inmiddels ruim een jaar verder en willen een actueel beeld hebben van wat u als Stompetorenaar vindt. U kent allemaal de bewerkte foto’s van zonneparken en pittoreske dorpjes met hoge windmolens. Laat ons weten wat vandaag de dag uw visie is voor Stompetoren over dit onderwerp. We bundelen dit en zullen dit doorgeven.