Bevrijdingsvuur komt er aan!

Moedig onze dorpsgenoten aan op vrijdag 5 mei! Dit jaar worden de lopers vanaf Markenbinnen begeleid door 32 legervoertuigen en stoppen bij het Bevrijdingsfestival in De Hout.

De stoet komt rond 10:50 uur aan bij de kerk in Stompetoren.

Het zal bijna lijken alsof ons land opnieuw bevrijd wordt! Vrijdag 5 mei wordt het bevrijdingsvuur door hardlopers uit gemeente Alkmaar vanuit Wageningen naar Alkmaar gebracht.

185 kilometer in estafettevorm om uiteindelijk het bevrijdingsvuur te overhandigen tijdens het bevrijdingsfestival in de Alkmaarder Hout. Dat gebeurt onder begeleiding van een grote kolonne 2e wereldoorlog legervoertuigen van Keep them Rolling.

Sinds 1948 wordt het Bevrijdingsvuur in Nederland in Wageningen ontstoken en wordt het vuur in de nacht van 4 op 5 mei vanaf het Vrijheidsmonument door vele sportgroepen uit heel Nederland opgehaald om verder door het hele land te verspreiden naar de eigen gemeente, wat dan het landelijke startsein is voor de viering van de Dag van de Vrijheid.

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar neemt een hardloopteam uit de gemeente Alkmaar op 5 mei om ca. 00.30 uur in Wageningen het bevrijdingsvuur in ontvangst en brengt dit in estafettevorm naar Alkmaar.

In Alkmaar organiseert Ron Kabel van atletiekvereniging Hylas dit evenement. Enthousiaste hardlopers van Hylas, de gemeente, brandweer en overige lopers uit de gemeente Alkmaar leggen een totale afstand af van 185 km en gaan daarbij door alle kernen die deel uitmaken van gemeente Alkmaar. Het evenement heeft als hoofdsponsor het Victoriefonds en wordt verder gesponsord door de gemeente Alkmaar.

Keep Them Rolling
Dit jaar worden de lopers vanaf Markenbinnen de verdere route van ca. 55 km naar het eindpunt in De Alkmaarder Hout vergezeld door 32 legervoertuigen uit de 2e wereldoorlog van “Keep Them Rolling”, die vanaf 07:00 uur in Markenbinnen zullen verzamelen. Dit geeft het initiatief extra betekenis en kleur.

De route binnen de gemeentegrenzen

Vertrek vanaf Markenbinnen (08.00) West-Graftdijk (08:35), Oost-Graftdijk (08:45), De Rijp (09:10). In De Rijp worden lopers en legervoertuigen vooraf gegaan door de dorpsomroeper en ontvangen bij de VVV in het raadhuis.

Bij het oorlogsgraf op de begraafplaats aan de Rechtestraat wordt hierna een herdenkingskaars aangestoken (09.35). Verder gaat de route via Graft (09:50), Noordeinde (09:55), Grootschermer (10:05), Schermerhorn (10:10), Ursem (10:25), Rustenburg, Oterleek (10:35) naar Stompetoren (10:50) en in Stompetoren wordt bij het oorlogsgraf aan de Noordervaart eveneens een herdenkingskaarsje aangestoken. Via Driehuizen (11:30), Zuidschermer (11:45), Oudorp (12:15), Sint Pancras, Koedijk (12:05), gaat de route naar het verzamelpunt op de Noorderkade in Alkmaar-Noord (12.30).

De lopers en de kolonne legervoertuigen gaan onder politiebegeleiding via Tesselsebrug, Geestersingel, Bagijnenstraat, Laat, Ridderstraat, Kennemerbolwerk, Ritsevoort, Kennemer-straatweg en Wilhelminalaan naar de Harddraverslaan. Bij het oorlogsmonument aan de Harddraverslaan (13.15) steekt burgemeester Bruinooge een herdenkingskaars aan. Via de Prinses Julianalaan eindigt de estafette bij het festivalterrein in De Hout.

Daar neemt de burgemeester tijdens het 5 mei Bevrijdingsfestival om ca. 13.30 uur het Bevrijdingsvuur in ontvangst. Dit luidt het symbolische begin van de Vrijheid in.

Het is weer Buitenspeeldag tijd!

Woensdag 14 juni 2017 organiseert de Dorpsraad Stompetoren voor de 4e keer in samenwerking met ’t Honk en
L!NK Projecten en vele vrijwilligers de Buitenspeeldag in Stompetoren.

De Buitenspeeldag is bedoeld om kinderen lekker buiten te laten spelen in een veilige omgeving. Door een stuk straat af te zetten en een leuke middag te hebben voor de kinderen, maken we de automobilisten bewust van de spelende kinderen op straat.

Net als voorgaande jaren zullen we leuke spellen en a…ctiviteiten hebben. Kinderen worden vooral opgeroepen om gezellig te komen spelen.

Ouders die tijd en gelegenheid hebben om als vrijwilliger mee te helpen; meldt je vooral via

Woensdag 14 juni 2017 van 13:30 uur tot 16:30 uur op de Buitenkruier tussen de huisnummers 39 en 51.

Zorg dat je er bij bent!

Jaarvergadering in aantocht

We zijn druk bezig om de uitnodiging met agenda huis-aan-huis te verspreiden. Maandag 20 maart 2017 beginnen we om 20:00 uur in Het Schermer Wapen.
Uiteraard zijn alle bewoners van harte uitgenodigd.

De vergadering zal uiteraard weer de verplichte onderdelen kennen maar daarnaast zullen wij uitgebreid verslag doen van alle projecten die er in dorp gaande zijn. Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen of met ons van gedachten wilt wissellen over een bepaald onderwerp dan zien we u graag op de jaarvergadering.

Uitnodiging jaarvergadering 2017

Notulen jaarvergadering 2016

Grote enthousiasme informatieavond

Woensdag 18 januari 2017 zullen we als dorpsraad niet snel vergeten. Een informatieavond over het dorpshart Stompetoren.

Centraal lag die avond het nieuwe schetsontwerp waar sinds de aftrap op de jaarvergadering vorig jaar heel hard aan is gewerkt.

Alle betrokken partijen hebben gezamenlijk een overeenstemming bereikt en de beoogde grondruil die tot een groter dorpsplein moest leiden heeft plaatsgevonden. Allen hebben een korte ‘pitch’ gegeven over wie ze zijn en wat ze gaan betekenen voor het plan.

Voor de bewoners was voldoende mogelijkheid om vragen te stellen of hun mening over te brengen. De menigte reageert heel tevreden en men heeft er weer zin in!

We zijn druk bezig om een project website te maken waarin u alle processen kunt volgen, informatie kunt vinden en waar ook de vragen komen te staan die op de informatieavond zijn gesteld.

Meer informatie op:

www.dorpshartstompetoren.nl

Aangepast plan!

dorpsplein
Uitgangspositie zoals voorgesteld door Dorpsraad

AANGEPAST PLAN dorpshart Stompetoren!!!!

Eerst even uw geheugen opfrissen:
Op 14 maart 2016 is er een bewonersraadpleging geweest in Het Schermer Wapen. De Dorpsraad zag dit als een laatste kans om een Dorpshart te krijgen en heeft u een plan voorgelegd waar het dorp unaniem achter is gaan staan.

De wethouder heeft met eigen oren en ogen kunnen horen en zien dat Stompetoren een Dorpshart wil en heeft haar ambtenaren opdracht gegeven het plan verder uit te werken.

Dit heeft de afgelopen maanden geleid tot een aantal intensieve overleggen tussen Gemeente Alkmaar, de Dorpsraad en de ontwikkelende partijen. Maar . . . . er is een nieuw schetsontwerp gekomen.
Kern van de nieuwe planopzet is een groter, autovrij dorpsplein. De supermarkt wordt gerealiseerd op de locatie van Het Schermer Wapen.

De Dorpsraad, Gemeente Alkmaar en de ontwikkelende partijen willen u dit nieuwe schetsontwerp presenteren en nodigen u van harte uit op woensdag 18 januari 2017 in Het Schermer Wapen van 19:30 – 21:30 uur

Wederom zal wethouder Anjo van de Ven aanwezig zijn samen met haar ambtenaren alsmede de ontwikkelaars. U krijgt deze avond ruim de gelegenheid om u te laten informeren over de actuele stand van zaken en het verdere bestemmingsplantraject.

Mede namens Gemeente Alkmaar, Dreef Beheer,
Quartet Projecten en Bouwbedrijf Nat & Zn.,

Dorpsraad Stompetoren