Start Regiegroep Graft-De Rijp en Schermer

 Net gestart: de regiegroep Graft-De Rijp en regiegroep Schermer
Net gestart: de regiegroep Graft-De Rijp en regiegroep Schermer

Gemeente Alkmaar hecht veel waarde aan wat er leeft onder haar inwoners. Elk dorp, elke wijk en elke buurt is anders en heeft specifieke wensen om het dagelijks leven leuker te maken. Inwoners kunnen daarvoor een bewonersinitiatief aandragen, die door de eigen regiegroep wordt beoordeeld. Hiervoor beschikt elke regiegroep over een eigen budget.

 
Een Regiegroep is een vertegenwoordiging van bewoners uit een dorp of wijk, die een Bewonersinitiatief (subsidieaanvraag) beoordeelt. Elk dorp heeft een vertegenwoordiger die zitting heeft in de regiegroep. Een Bewonersinitiatief is een aanvraag door en voor bewoners.

Goed idee?
Heeft u een goed idee voor uw wijk? Wilt u graag speeltoestellen opknappen of toch liever een picknicktafel om gezellig aan te eten? Fleurige plantjes in elke straat of maakt u samen met andere bewoners uit de buurt een mooi kunstwerk? Wellicht heeft u nog een ander idee voor uw wijk. Laat het ons weten, want een goed idee verdient uitvoering. De gemeente Alkmaar beloont buurtinitiatieven die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en/of de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners versterken.

Voorwaarden
Als u een idee voor uw straat heeft, bespreek dat dan eerst met uw buren. Het bewonersinitiatief mag geen privébelang dienen, niet in strijd zijn met de wet en/of bestaand beleid en voor eten en drinken krijgt u geen bijdrage. Wel kunt u zoeken naar aanvullende financiering voor het initiatief, bijvoorbeeld via sponsoring, eigen bijdrage of crowd funding. Bij activiteiten in de openbare buitenruimte is wel een evenementenvergunning nodig. Een aanvraag voor een bewonersinitiatief kunt u het hele jaar door indienen. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag, die door de regiegroep wordt beoordeeld.